Fortsätt till huvudinnehåll

Kritiken mot kommunledningen växer i Österåker


Österåker står utan fast kommundirektör
Produktionschefen lämnar in sin begäran om uppsägning för någon vecka sedan
I veckan meddelar personalchefen att också hon lämnar!

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition i Österåker
-          Nu är det verkligen krisläge! I slutet av förra veckan föreslog jag kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M), Elisabeth Gunnars (Fp) vice ordförande samt Tf komkundirektören att något måste göras. Det här måste vara den allra viktigaste frågan att ta tag i nu. Jag föreslog att en oberoende expert snabbt anlitas för att analysera situationen och för att ta fram en strategi för att vända utvecklingen. En utveckling som nu inte kan betraktas som något annat än ett akut krisläge. Michaela Fletcher Sjöman (M);s  svar till mig var att hänvisa till tf kommundirektör. Det vill säga ingen respons och som det verkar, ingen insikt om det ansvar som det innebär att vara ytterst politiskt ansvarig.
-          Det här håller inte. Nu måste kommunledningen och politiskt ansvariga ta tag i problemen, och sluta stoppa huvudet i sanden. Österåkers kommun befinner sig i ett akut krisläge och jag förväntar mig att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande nu agerar och funderar över det råd och förslag jag gett om att snabbt anlita en oberoende expert för analys av läget och för att ta fram en strategi för att vända trenden. Personalen i Österåkers kommunalhus måste få arbetsro, annars riskerar vi att få se strömavhopp av kompetent personal och det måste förhindras.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…