Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2013

Byggande i samklang med natur och historiska värden

Har återigen varit på plats och tittat på Täljöviken och tittat ut över den åkermark som nu inte längre brukas. Den tänkta bebyggelsen av bostäder ligger mer norr över upp mot skogen.

Idag är det svårt att komma ner mot vattnet, men enligt de planer vi sett så skall det gå en gång och cykelväg längs stranden vilket gör det mer tillgängligt än idag, därmed blir det som ett gångstråk bort mot Näsudden som blev naturreservat för några få år sedan.


Det kan bli en fint gångstråk och kan mycket väl utvecklas åt andra hållet till att bli en gångväg bort längs hela Långhundraleden , vilket vore mycket positivt. Inloppen till Långhundraleden är idag igenvuxet och ingen markering/skylt finns som berättar om att det är här som den en gång så trafikerade vikingalede finns , en sådan skylt som berättar om vår historia är något som vi hoppas se i framtiden.
Nytt utställningsbeslut för detaljplan Täljöviken fattades i januari i år. Vi avvaktar nu resultatet av utställningen. Vi socialdemokrater t…

Fler lärare - bra S-förslag

Österåkers skolor, personal och framförallt eleverna skulle kraftigt gynnas av socialdemokraternas förslag om att anställa 4000 fler lärare. Minskade klasstorlekar är jag övertygad skulle ge mer arbetsro för elever som lärare. Fler barn skulle kunna bli sedda och lyssnade till. Dessa förslag skulle dessutom föra skolorna i Österåker betydligt närmare målet om att bli bästa skolkommun. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/s-vill-anstalla-4-000-larare
1:a Maj på Storängstorget i Åkersberga
Tal Ann-Christine Furustrand

Mötesdeltagare!

Sedan valet har intresset för oss socialdemokrater ökat. Och det känns både bra men är också en utmaning. Vad står ni för Vad vill ni socialdemokrater med Österåker, är frågor som jag möts av. Och självklart berättar vi det. För vi har en idé om Österåker . En ide som präglar allt vårt politiska arbete här i kommunen. För oss är politik inte bara ord, för oss är det på riktigt!

Vår vision för Österåker är att det skall vara en kommun där alla som bor och verkar här ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas.

Österåker ska vara en kommun där barn kan växa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. Ett samhälle som präglas a…