torsdag 16 maj 2013

Fler lärare - bra S-förslag

Österåkers skolor, personal och framförallt eleverna skulle kraftigt gynnas av socialdemokraternas förslag om att anställa 4000 fler lärare. Minskade klasstorlekar är jag övertygad skulle ge mer arbetsro för elever som lärare. Fler barn skulle kunna bli sedda och lyssnade till. Dessa förslag skulle dessutom föra skolorna i Österåker betydligt närmare målet om att bli bästa skolkommun. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/s-vill-anstalla-4-000-larare

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...