Fortsätt till huvudinnehåll

Byggande i samklang med natur och historiska värden


Har återigen varit på plats och tittat på Täljöviken och tittat ut över den åkermark som nu inte längre brukas. Den tänkta bebyggelsen av bostäder ligger mer norr över upp mot skogen.

Idag är det svårt att komma ner mot vattnet, men enligt de planer vi sett så skall det gå en gång och cykelväg längs stranden vilket gör det mer tillgängligt än idag, därmed blir det som ett gångstråk bort mot Näsudden som blev naturreservat för några få år sedan.


Det kan bli en fint gångstråk och kan mycket väl utvecklas åt andra hållet till att bli en gångväg bort längs hela Långhundraleden , vilket vore mycket positivt. Inloppen till Långhundraleden är idag igenvuxet och ingen markering/skylt finns som berättar om att det är här som den en gång så trafikerade vikingalede finns , en sådan skylt som berättar om vår historia är något som vi hoppas se i framtiden.
Nytt utställningsbeslut för detaljplan Täljöviken fattades i januari i år. Vi avvaktar nu resultatet av utställningen. Vi socialdemokrater tror i grunden att det här skall vara möjligt att bygga bostäder vid Täljövikn och samtidigt ta tillvara på den naturmiljö och de historiska värden som finns i området. Det är positivt att de som tidigare brukade marken är med och utformar området.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…