torsdag 30 maj 2013

Byggande i samklang med natur och historiska värden


Har återigen varit på plats och tittat på Täljöviken och tittat ut över den åkermark som nu inte längre brukas. Den tänkta bebyggelsen av bostäder ligger mer norr över upp mot skogen.

Idag är det svårt att komma ner mot vattnet, men enligt de planer vi sett så skall det gå en gång och cykelväg längs stranden vilket gör det mer tillgängligt än idag, därmed blir det som ett gångstråk bort mot Näsudden som blev naturreservat för några få år sedan.


Det kan bli en fint gångstråk och kan mycket väl utvecklas åt andra hållet till att bli en gångväg bort längs hela Långhundraleden , vilket vore mycket positivt. Inloppen till Långhundraleden är idag igenvuxet och ingen markering/skylt finns som berättar om att det är här som den en gång så trafikerade vikingalede finns , en sådan skylt som berättar om vår historia är något som vi hoppas se i framtiden.
Nytt utställningsbeslut för detaljplan Täljöviken fattades i januari i år. Vi avvaktar nu resultatet av utställningen. Vi socialdemokrater tror i grunden att det här skall vara möjligt att bygga bostäder vid Täljövikn och samtidigt ta tillvara på den naturmiljö och de historiska värden som finns i området. Det är positivt att de som tidigare brukade marken är med och utformar området.


Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...