tisdag 25 juni 2013

Klarar vi två handelsområden Åkersberga och Rosenkälla ?

Fler arbetstillfällen är positivt
Under en följ av år har vi i kommunen fått information om de tankar markägaren har för Rosenkälla som varandes en unik handelsplats, inte en handelsplats som alla andra och med ett utbud av s k sällanköpshandel. Vi socialdemokrater har uppfattat konceptet som att utbudet skulle vara kompletterande handel jämfört med handeln runt Åkersberga, inte en konkurrerande lika dan handel. Det positiva med etablering av ett handelsområde är att fler arbetsplatser skapas och med det fler arbetstillfällen i Österåkers kommun.

Delvis nytt koncept
Nu har i viss mån ett annat koncept presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Förutom sällan varuhandeln (volymhandel) finns nu också med detaljhandel, upplevelser, kanske äventyrsbad, trädgårdspark, rekreation, idrott, kultur, mini skansen. Det unika i handelsområdet beskrivs nu mer vara ett antal stora glaskupoler sk ”bubbeltowns” och att handelsområdets karaktär blir stadslikt. Tankarna sägs nu finnas på att bygga bostäder i områden bredvid.

Större fråga - en ny stadskärna
Frågan om Handelsplats Rosenkälla blir nu en större fråga än enbart ett vanligt handelsområde, för nu krävs det av oss politiker i kommunen att fundera över vad det innebär med ytterligare en stadskärna förutom Åkersberga centrum, och på sikt med nya bostadsområden runtomkring. Vi måste höja blicken och se helheten och ta ansvar för den. Vi måste ställa oss frågan hur vill vi att Österåkers kommun skall se ut i framtiden? Ska ett handelsområde skapas i Rosenkälla så är det viktigt att ha en helhetsbild och att se till att de utbud som skall finnas i Rosenkälla är något annat, inte samma som i centrala Åkersberga, vi vill väl att båda stadskärnorna skall blomstra.  Utbudet bör komplettera varandra för då stärker vi Österåkers kommun som helhet.
100 miljoner kostar VA - vem betalar ?
Ytterligare viktig fråga som måste tas ställning till innan en detaljplan beslutas om är finansieringen av VA ut till Rosenkälla, en kostnad enligt Roslagsvatten på 100 miljoner kronor, vem betalar den – exploatören ? VA- kollektivet ? Skattebetalarna ?

Nu ser jag fram emot att ta del av inkomna synpunkter då förslaget nu skall ställas ut för samråd och har pekat på att samrådstiden inte enbart ska ske över sommaren utan en bra in efter sommaren så att alla verkligen får möjlighet att ta del av förslaget. Hoppas att många tar del av förslaget och lämnar sina synpunkter till oss politiker och till kommunen.

 

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...