Fortsätt till huvudinnehåll

Hur stort stöd har M:s avknoppnings-stopp lokalt ?

Hej !, Vill ni läsa något som i alla falla jag tycker är tänkvärt och som har bäring på vilket samhälle vi vill ha och hur vi tycker att skattemedel skall hanteras. Då kan jag rekommendera denna artikeln - för moderaterna i Österåker kännsdå  inte vid partiets avknoppningsstopp. Läs gärna.

På Aftonbladets webbtidning skriver Helene Hellmark Knutsson och undertecknad en artikel där vi ifrågasätter
- Hur stort stöd har M:s avknoppnings-stopp lokalt? och utifrån landstingets horisont - S i Stockholms landsting: Moderaternas aningslösa uttalanden saknar all trovärdighet

Så här lyder artiklen i Aftonbladets webb tidning, publicerad nu i veckan.

Inför valet 2006 gick Stockholmsmoderaterna till val på så kallade avknoppningar, det vill säga att kommunal och landstingsdriven verksamhet skulle säljas ut för att skapa fler utförare inom vård, skola och äldreomsorg. Verksamheterna såldes dock inte enligt marknadsmässiga principer utan slumpades bort till underpriser. 2007 såldes bland annat landstingsdrivna Serafen till vårdcentralens egna läkare. De betalade 694 500 kronor. Förra året blev det känt att vårdcentralen sålts vidare för 20 miljoner kronor. 2008 såldes förskolor och hemtjänster till anställda i Stockholm stad för sammanlagt 3,4 miljoner kronor. Vid en värdering av verksamheterna fastslogs det riktiga värdet till 81,7 miljoner kronor. Exemplen är många, även utanför Stockholms stad. I Österåker fick en moderat politiker med uppdrag i kommunen köpa Röllingby gymnasium för endast 170 000 kronor.

Med varierande ursäkter har Stockholmsmoderaterna vid flera tillfällen försäkrat allmänheten om att de ska sluta med bortslumpandet av gemensamma tillgångar, som när finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) kommenterade vidareförsäljningen av Serafen: ”Vi såg inte hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte på det sättet.”Det är ett uttalande som saknar all trovärdighet. Sveriges Radios Ekoredaktion kunde förra året avslöja att den moderata landstingsledningen redan före försäljningen fått information om att vårdcentralen var på väg att säljas till underpris, ändå valde de att genomföra affären. Det talar för att ideologi, snarare än att värna skattebetalarnas pengar, sattes i första rummet.
Den 15 juni, i Ekots lördagsintervju, lovade det moderata finansborgarrådet Sten Nordin återigen att han och hans partikamrater skulle sluta sälja ut kommunal verksamhet till underpris. Moderaternas partisekreterare Kent Persson gick samma dag ut och lovade att partiet centralt vill se hållningen som en ”grundpolicy” i alla landets kommuner inför valet 2014, men tillade samtidigt att det är upp till varje kommun att på egen hand besluta om de vill följa policyn eller inte.

Det har visat sig att det finns anledning att ifrågasätta hur stort stöd Moderaterna centralt har för sin grundpolicy. En policy som inte har något stöd bland lokala moderatpolitiker blir ju inget annat än tomma ord. Så sent som måndagen den 17 juni, två dagar efter Kent Perssons löfte, beslutade den moderata ledningen i Österåkers kommun om nya riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet. Vid genomgången för budgetförutsättningar för 2014 i Österåkers kommun talade dessutom kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M) om att alla kommunens nämnder får i uppdrag att komma in med en lista över verksamheter som ännu inte knoppats av.

De nya riktlinjerna i Österåkers kommun innebär att man nu även ska ta hänsyn till marknadsvärde, och inte som tidigare, när man sålt verksamheterna till värdet av inventarierna. Men det är knappast någon garanti till väljarna att slöseriet med skattebetalarnas pengar fått ett slut. Samma riktlinjer antog Stockholm stad efter att Stadskontoret i en rapport från 2008 slagit fast att utförsäljningarna varit olagliga. Hemtjänsten i Skarpnäck är en av de verksamheter som såldes ut efter Stockholms stads nya riktlinjer. Trots det kunde enhetschefen som köpte hemtjänsten av kommunen inom några månader sälja vidare verksamheten med en vinst på 1,9 miljoner kronor.
Som ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län respektive oppositionsråd i Österåker tycker vi det är dags att Moderaterna talar klarspråk. Väljarna i Stockholms län och resten av Sverige förtjänar ett tydligt svar hur Moderaterna planerar att använda våra gemensamma skattepengar.
Socialdemokraterna menar att om offentlig verksamhet ska konkurrensutsättas då skall det ske genom upphandling. Skattepengar ska gå till bättre kvalitet i vården och mindre barngrupper i förskolan - inte till privata fickor. Det tjänar patienterna och barnen på. Det tjänar vi skattebetalare på, och det tjänar seriösa privata företag på som får schysta spelregler och en jämlik konkurrens.

Helene Hellmark Knutsson
ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län

Ann-Christine Furustrand
socialdemokratiskt oppositionsråd i Österåker

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…