torsdag 29 augusti 2013

Hellre kvalitetsökning än skattesänkning


Regeringen Reinfelt lånar till nya skattesänkningar som de s k femte jobbskatteavraget.  Det är inte ansvarsfullt, enligt min åsikt. Ser förslaget om nya skattesänkningar som ett uttryck för att de sk nya moderaterna nu visar att det är samma gamla moderater som vet hur man med skattesänkningar "köper " sig väljare, kosta vad det kosta vill.

Nu är inte moderaterna i Österåker så mycket annorlunda. Kommunen har visserligen en god ekonomi med flera hunra miljoner i den kommunala kassan. Men skattemedel kan användas på fler än ett sätt. Som ett alternativ till skattesänkningar kan man investera skattemedel i att öka kvalitén i förskola ( minska barngruppern), utveckla skolan ( mindre klasser, ökad skolpeng etc) satsa på en vlfungerande omsorg om kommunens äldre, på Hemtjänsten. Det finns många områder där Österåkers kommun borde förbättras, ta tag i trafikproblemen, rusta upplekplatser, ta ansvar för och säkra de kultrvärden som finns inom kommunen.

När skattesänkning prioriteras - prioriteras kvalitetsökningar och utveckling av kommunen bort.
Det handalr om att göra ett val, och här ligger de grundläggande skillnaderna mellan moderaterna och socialdemokraterna.
Lyssnar till Jonas Eliasson, professor KTH i transportsystemanalys.Mycket intressant.

Han beskriver att färdsträcka per person och dag har ökat historiskt sett. Det beror till exempel på att det är lättare at tranpostera sig genom teknisk utveckling. Moderna samhället kräver mer o längre transporter ( arbetskraftens specialisering, etc) . Alla färdmedel ökar, kvinnor o mäns resande ökar, allt ökar. Bättre tillgänglighet. Hög tillgänglighet får man om man bor i städer. Städer är innovationsproducent och produktivitetshöjare. Har man hög till gänglighet ökar innovationerna och specialiseringen. En tät och stor marknad har sina fördelar. Packar man ihop människor i städer blir det trängsel, det är oundvikligt.
Några nödvändiga principer för attraktiv kollektivtrafik.
walkability, kompakt planering, begränsa biltrafiken. Attraktiv kollektivtrafik
 - Attraktiv kollektivtrafik är lätt att använd o förstå, snabb, hög turtäthet, pålitligt och punktligt, kort avstånd till och från station, bekväm, prisvärd.
 - Walkability, hälsosamt och trevligt, yteffektivt - (stadsmark är värdefull), alla koll-resor startat med gång, designa gaturum runt trafikanter, håll urbana avstånd korta. Lätt att gå, lätt att orientera sig viktigt för att attrahera människor till en kommun.
 - Begränsa biltrafiken. Investeringar kommer inte att vara tillräckligt var sig i vägar eller infrastruktur för att kunna minska trängseln. Biltrafiken måste prissättas, parkeringsavgifter, trängselavgifter.

 - Kompakt planering. Låg täthet- längre resor mer trängsel på väg och i kollektivtrafik. Hög täthet ger kortare resor, mindre kapacitetsbehov ….och lättare göra kollektivtrafik konkurrenskraftig. Planera kompakt i mikro och makroperspektiv.

onsdag 7 augusti 2013

Kulturvärden i fara

Åter tillbaka i kommunalhuset och vid en genomgång av inkommande mejl fastande jag speciellt för ett från Hembygdsföreningen.

Fick ett mejl från Hembygdsföreningen som berättade att Jordbruksmuseet var i fara. Ur mejlet framkom att Hembygdsföreningen i snart ett års tid försökt finna en lösning för de jordbruksrelaterade samlingarna som finns i huset i Smedby. Eftersom jag anser att det är rimligt att kommunens kulturvärden bör ses som ett gemensamt ansvar vi alla som bor i Österåker har att värna om inte minst för att kommande generationer ska kunna få tillgång till samlingarna. Likaså föremdlar samlingarna en gammal kunskap som riskerar att gå förlorad. Ur det perspektivet menar jag att Österåkers kommun bör ta ett mer uttalat ansvar för kultvärdena i kommunen. Exakt hur det ansvaret skall se ut är en fråga som måste klargöras. Hembyggdsförening har genom åren gjort och gör fortfarande en fantastisk insats, men det är inte realistiskt att låta Hembygdsföreingen ta hela ansvaret, föreningen skall givetvis fortfarande finnas med,  med sin kunskap och engagemang men det skall ligga på en rimlig nivå . Så idag var jag och Rosita Olsson Palmberg politisk sekr (S) och fick en rundvisning i den lokal där Jordbruksmuseets samlingar finns i Smedby. Det var mycket intressant, och därefter fick vi en rundvisning också i Hembyggdsmuseet i Båtstorp.
Tack Hembygdsföreningen och Hans Rockberg för att ni guidade oss runt, det var värdefullt för oss att se.
Bilder från guidningen kommer snart

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...