onsdag 7 augusti 2013

Kulturvärden i fara

Åter tillbaka i kommunalhuset och vid en genomgång av inkommande mejl fastande jag speciellt för ett från Hembygdsföreningen.

Fick ett mejl från Hembygdsföreningen som berättade att Jordbruksmuseet var i fara. Ur mejlet framkom att Hembygdsföreningen i snart ett års tid försökt finna en lösning för de jordbruksrelaterade samlingarna som finns i huset i Smedby. Eftersom jag anser att det är rimligt att kommunens kulturvärden bör ses som ett gemensamt ansvar vi alla som bor i Österåker har att värna om inte minst för att kommande generationer ska kunna få tillgång till samlingarna. Likaså föremdlar samlingarna en gammal kunskap som riskerar att gå förlorad. Ur det perspektivet menar jag att Österåkers kommun bör ta ett mer uttalat ansvar för kultvärdena i kommunen. Exakt hur det ansvaret skall se ut är en fråga som måste klargöras. Hembyggdsförening har genom åren gjort och gör fortfarande en fantastisk insats, men det är inte realistiskt att låta Hembygdsföreingen ta hela ansvaret, föreningen skall givetvis fortfarande finnas med,  med sin kunskap och engagemang men det skall ligga på en rimlig nivå . Så idag var jag och Rosita Olsson Palmberg politisk sekr (S) och fick en rundvisning i den lokal där Jordbruksmuseets samlingar finns i Smedby. Det var mycket intressant, och därefter fick vi en rundvisning också i Hembyggdsmuseet i Båtstorp.
Tack Hembygdsföreningen och Hans Rockberg för att ni guidade oss runt, det var värdefullt för oss att se.
Bilder från guidningen kommer snart

Inga kommentarer: