torsdag 29 augusti 2013

Lyssnar till Jonas Eliasson, professor KTH i transportsystemanalys.Mycket intressant.

Han beskriver att färdsträcka per person och dag har ökat historiskt sett. Det beror till exempel på att det är lättare at tranpostera sig genom teknisk utveckling. Moderna samhället kräver mer o längre transporter ( arbetskraftens specialisering, etc) . Alla färdmedel ökar, kvinnor o mäns resande ökar, allt ökar. Bättre tillgänglighet. Hög tillgänglighet får man om man bor i städer. Städer är innovationsproducent och produktivitetshöjare. Har man hög till gänglighet ökar innovationerna och specialiseringen. En tät och stor marknad har sina fördelar. Packar man ihop människor i städer blir det trängsel, det är oundvikligt.
Några nödvändiga principer för attraktiv kollektivtrafik.
walkability, kompakt planering, begränsa biltrafiken. Attraktiv kollektivtrafik
 - Attraktiv kollektivtrafik är lätt att använd o förstå, snabb, hög turtäthet, pålitligt och punktligt, kort avstånd till och från station, bekväm, prisvärd.
 - Walkability, hälsosamt och trevligt, yteffektivt - (stadsmark är värdefull), alla koll-resor startat med gång, designa gaturum runt trafikanter, håll urbana avstånd korta. Lätt att gå, lätt att orientera sig viktigt för att attrahera människor till en kommun.
 - Begränsa biltrafiken. Investeringar kommer inte att vara tillräckligt var sig i vägar eller infrastruktur för att kunna minska trängseln. Biltrafiken måste prissättas, parkeringsavgifter, trängselavgifter.

 - Kompakt planering. Låg täthet- längre resor mer trängsel på väg och i kollektivtrafik. Hög täthet ger kortare resor, mindre kapacitetsbehov ….och lättare göra kollektivtrafik konkurrenskraftig. Planera kompakt i mikro och makroperspektiv.

Inga kommentarer: