söndag 22 september 2013

Söndagens trafikutfrågning kom lika mycket att handla om miljlöfrågor

 


Söndagens politikerutfrågning om trafikfrågor i Åkersberga centrum, på stationsgatan som för dagen var avstängd. Här fanna Österåkerskommun på plats med informaton om kommunens planer för utveckling av infrastukturen, men vägar och grönytor.

Ann-Christine Furustrand;
- Österåkers kommun har sedan 60 talet varit en tillväxtkommun, det vill säga det är hit som människor valt att flytta med sin familj. Människor har frihet i vårt land att få flytta dit de önskar, och det är en främmande tanke för oss socialdemokrater att vilja förbjuda någon att flytta hit, tvärtom välkomnar vi dem som väljer att bosätta sig här i Österåker.
- Att vara en tillväxtkommun ställer stora krav på oss politiker att vara förutseende att se till att samhällets alla delar fungerar, allt ifrån förskola, skola till äldreomsorg och kollektivtrafik och vägar. Vi socialdemokrater är övertygade om att det går att bygga samhället med fina bostadsområden på ett miljövänligt sätt och med bra kollektivtrafiklösningar. Vi är övertygade om att det går att bygga ett mycket bra bostadsområde i tex Täljöviken.

- Österåkers kommun måste bygga ut sin lokala kollektivtrafik. Varför inte lokaltrafik med små busser, kanske till och med s k djump on djump off bussar som tar människor till närmaste kollektivtrafikknutpunkt.

- Tycker det är bra att människor engagerar sig i hur markanvändningen bör vara i kommunen. Att det numera finns ett naturreservat , Näsudden som är skyddat för all tid framåt, och att ett nytt naturskyddsområde Karsvreta träsk snart blir verkligehet är viktigt och bra. I debatten idag kan det låta som dessa områden inte existerar, att alla grönområden sspeciellt på Runilandet skövlas, så är det verkligen inte.
 

Inga kommentarer: