torsdag 10 oktober 2013

Överskottet kommer inte att röras!

I kommunfullmäktige nu i måndags (7/10) under punkten delårsrapport la vi samma tillägssyrkande som i kommunstyrelsen som jag berättade om i tidigare inlägg. Då delårsrapporten visar på ett nytt överskott vid årets slut cirka 123 Mkr, så tyckte vi att delar av denna summa kan användas redan nu till särskilda insatser.Vi la därför ett tilläggsförslag i två punkter, som innebar följande:
 
 1. de verksamheter som kommunen driver som tampas med sin ekonomi och/eller har behov av att snabbt säkra kvaliteten, som t.ex. inom skolorna med den osäkerhet som råder om hur lärarlönerna slår, brist på personal Korttids i Alceahuset, förstärkning av Hemtjänsten samt Särskolan, att medel tas av de överskott av resurser som redovisas.

Här fick vi stöd av mp och v. Samtliga borgerliga partier, dvs M, Fp, C, Kd, Öp, Roslagspartiet röstade mot
Det innebär att pengarna inte rörs utan blir till ett överskott vid årets slut.

2.   av de 24,8 mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) föreslår vi investeras inom främst följande områden:

-         arbetsmiljöförbättrande åtgärder
-         upprustning av kommunens lekplatser
-         investeringar i trafikförbättrande åtgärder
-         rädda viktiga kulturvärden genom investeringar i tex Slussvaktarbostaden (1 mkr)
Tunaborgen( 1 mkr), parkeringsplats vid Gottsundaborgen( 200 tkr), Drängstugan vid
tingshuset (300tkr)

Vårt andra förslag fick inget stöd alls ( ev v)

Se och lyssna gärna på hela debatten på webb-tv: Finns en del underbara kommentarer.
https://www.osteraker.se/externwebb/specialsidor/webbsandningar/webbtv20131007.14897.html 

Inga kommentarer: