Fortsätt till huvudinnehåll

Utveckling & kvalitet -inte bara ord!


- Vi Socialdemokrater tror på Österåker, säger Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition. Det är en fantastisk kommun att leva och bo i. Här finns stora möjligheter för medborgarna att leva ett bra liv nära naturen och skärgården. Samtidigt ligger storstadens puls nära, men ändå tillräckligt långt ifrån. Österåker är platsen som det är skönt att komma hem till.
Möjligheterna till en spännande utveckling för Österåker är stora. Det gäller att ta vara på dem. Utveckling sker inte av sig självt. Det gäller att våga erkänna att det finns brister som behöver åtgärdas likväl som att se det som är bra och som kan utvecklas ännu mer.
Utveckling & kvalitet får inte stanna vid vackra ord, det måste ske på riktigt.
Därför lägger nu Socialdemokraterna i Österåker ett budgetförslag som tar flera nödvändiga steg på vägen mot ett ännu bättre Österåker.
Några exempel:
·        Minskning av barngrupperna med ett första steg 2014 med fokus på de allra minsta barnen.
·        Höjd skolpeng i syfte att ge mer stöd till eleverna, genom att anställa fler lärare och därmed skapa möjlighet till mindre klasser och tid till fördjupade undervisningsmetoder.
·        Höjd ersättning till äldreomsorg i särskilt boende, med 10 procent, med krav på lägsta bemanning till 3 personal per 8 brukare.
·        Mer resurser till Hemtjänsten och till Korttidsboendet i Alceahuset
·        Ett handslag för trafiklösningar
Socialdemokraternas budgetförslag innebär drygt 128,3 miljoner kronor mer än föregående års budget 2013. Det ger tillexempel Kultur- och utbildningsnämnden  58, 8 miljoner mer samt vård- och omsorgsnämnden 52,2 miljoner kronor.
Socialdemokraterna lägger 37,5 miljoner kronor mer till utveckling och kvalitet i 2014 års budget än den borgerliga majoriteten.
Vi investerar blanda annat 4.5 miljoner kronor på lekplatser och skolgårdar samt 1,5 miljoner kronor på att rädda kulturvärden.

Skattesatsen föreslås lämnas oförändrad på 18:65 kronor

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…