onsdag 23 oktober 2013

Utveckling & kvalitet -inte bara ord!


- Vi Socialdemokrater tror på Österåker, säger Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition. Det är en fantastisk kommun att leva och bo i. Här finns stora möjligheter för medborgarna att leva ett bra liv nära naturen och skärgården. Samtidigt ligger storstadens puls nära, men ändå tillräckligt långt ifrån. Österåker är platsen som det är skönt att komma hem till.
Möjligheterna till en spännande utveckling för Österåker är stora. Det gäller att ta vara på dem. Utveckling sker inte av sig självt. Det gäller att våga erkänna att det finns brister som behöver åtgärdas likväl som att se det som är bra och som kan utvecklas ännu mer.
Utveckling & kvalitet får inte stanna vid vackra ord, det måste ske på riktigt.
Därför lägger nu Socialdemokraterna i Österåker ett budgetförslag som tar flera nödvändiga steg på vägen mot ett ännu bättre Österåker.
Några exempel:
·        Minskning av barngrupperna med ett första steg 2014 med fokus på de allra minsta barnen.
·        Höjd skolpeng i syfte att ge mer stöd till eleverna, genom att anställa fler lärare och därmed skapa möjlighet till mindre klasser och tid till fördjupade undervisningsmetoder.
·        Höjd ersättning till äldreomsorg i särskilt boende, med 10 procent, med krav på lägsta bemanning till 3 personal per 8 brukare.
·        Mer resurser till Hemtjänsten och till Korttidsboendet i Alceahuset
·        Ett handslag för trafiklösningar
Socialdemokraternas budgetförslag innebär drygt 128,3 miljoner kronor mer än föregående års budget 2013. Det ger tillexempel Kultur- och utbildningsnämnden  58, 8 miljoner mer samt vård- och omsorgsnämnden 52,2 miljoner kronor.
Socialdemokraterna lägger 37,5 miljoner kronor mer till utveckling och kvalitet i 2014 års budget än den borgerliga majoriteten.
Vi investerar blanda annat 4.5 miljoner kronor på lekplatser och skolgårdar samt 1,5 miljoner kronor på att rädda kulturvärden.

Skattesatsen föreslås lämnas oförändrad på 18:65 kronor

Inga kommentarer: