Fortsätt till huvudinnehåll

Rösta i EU valet det har jag gjort


 Nu och fram till valdagen den 25 maj kan alla lägga sin röst i EU-parlaments valet. För mig är det jälvklart att rösta, att vara med och påverka samhället. Det är en rättighet som vi skall vara rädda om .

I Europavalet bestämmer Du vilka värderingar som ska råda. Vi kan fortsätta leva i ett EU som agerar i tron att marknadskrafterna själva löser arbetslöshet och klimatutmaningar- eller - så använder vi politiken för att se till att fler jobb och rättvisa villkor förenas med gemensamt ansvar för miljön och framtida generationer.

Som Socialdemokrat tror jag på människan, på hennes ambitioner och vilja att utvecklas, på hennes kunskap och kreativitet. Vi tror att människor tillsammans når längre än var och en för sig själv.

Jag vill se ett Europa som samarbetar för att bekämpa kriminalitet, trafficking och barnpornografi. Vill se ett förändrat synsätt på prostitution - som för mig är kvinnoförnedrande.

Barns leksaker skall vara garanterat giftfria och utan hormonstörande ämnen. EU har en stor roll att fylla för att ena människor för ett bättre klimat. Vi skall vet vad maten vi äter innehåller och se till att EU har en bra djurhållning, att inga djur skall transporteras långa sträcker under usla förhållanden.

Är glad för att Socialdemokraterna tänker verka för att flyttkarusellen i EU mellan Bryssel och Strassbourg skall upphöra - upplever denna flyttkarusell som ekonomiskt oförsvarligt.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…