lördag 10 maj 2014

Rösta i EU valet det har jag gjort


 Nu och fram till valdagen den 25 maj kan alla lägga sin röst i EU-parlaments valet. För mig är det jälvklart att rösta, att vara med och påverka samhället. Det är en rättighet som vi skall vara rädda om .

I Europavalet bestämmer Du vilka värderingar som ska råda. Vi kan fortsätta leva i ett EU som agerar i tron att marknadskrafterna själva löser arbetslöshet och klimatutmaningar- eller - så använder vi politiken för att se till att fler jobb och rättvisa villkor förenas med gemensamt ansvar för miljön och framtida generationer.

Som Socialdemokrat tror jag på människan, på hennes ambitioner och vilja att utvecklas, på hennes kunskap och kreativitet. Vi tror att människor tillsammans når längre än var och en för sig själv.

Jag vill se ett Europa som samarbetar för att bekämpa kriminalitet, trafficking och barnpornografi. Vill se ett förändrat synsätt på prostitution - som för mig är kvinnoförnedrande.

Barns leksaker skall vara garanterat giftfria och utan hormonstörande ämnen. EU har en stor roll att fylla för att ena människor för ett bättre klimat. Vi skall vet vad maten vi äter innehåller och se till att EU har en bra djurhållning, att inga djur skall transporteras långa sträcker under usla förhållanden.

Är glad för att Socialdemokraterna tänker verka för att flyttkarusellen i EU mellan Bryssel och Strassbourg skall upphöra - upplever denna flyttkarusell som ekonomiskt oförsvarligt.

Inga kommentarer: