Fortsätt till huvudinnehåll

Tillsammans gör vi Österåker bättre

Nu är det allvar. Österåkersborna skall genom valsedeln tala om hur de vill att Österåker skall styras.

Själv vill jag som socialdemokrat se följande förändringar.

Jag vill se en ny regering, ett nytt styre i Sveriges riksdag. Jag vill att Stefan Löven blir statsminister. De satsningar som en socialdemokratisk regering gynnar Österåkers kommun. Låt mig ge några exempel inom skolans område.

En socialdemokratisk regbering gör det möjligt för oss i Österåker att investera 18,4 miljoner kronor i en satsning för att göra läraryrket i Österåker mer attraktivt - bland annat genom högre löner, mer tid med eleverna, mindre administration, fler karriärsmöjligheter och ökad kompetensutveckling.

Får vi makten i Sverige och i Österåker kan vi snarast påbörja rekryteringen av minst 28 nya lärare och speciallärare i en satsning på att minska Österåkers skolklasser - vi vill ge eleverna i de tidiga åldrarna mer tid med sina lärare och snabba insatser för barn som riskerar att hamna efter, det går före nya skattesänkningar.

Låt proffsen vara proffs - anställa minst 32 extratjänster i Öteråkers skolor för att avlasta lärarba med administrativa uppgifter så att de kan spndera mer tid i pdagogiska situationer.

Ta hjälp av experterna för att hja resultaten - Ett handlingsprogram skall tas fram i samråd med lärare, rektorer, forskning och annan exprtis för att se till att alla elever når de uppsatta målen.

Det här var bara några exempel inom skolans område som visar vad Österåker har att vinna på ett regeringsbyt från en trött Reinfelt till en lugn och pigg Sefan Löven.


 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…