Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september, 2014

Socialdemokraterna fick ökat stöd i Österåker

Tack alla som gav oss ökat stöd här i Österåker !

Efter förra valet bestämde vi oss för att föra en mer aktiv och tydligare socialdemokratisk politik här i Österåker. Och det har vi verkligen gjort. Valresultatet i går är ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Nu skall vi smälta valresultatet, se vad det kan leda till. Vi skall också analysera hela valresultet och se vad det är som väljarna i Österåker har gett de politiska partierna för besked. På onsdag skall allt vara räknat , då vet vi mer. Helt klart är nu att de mandat vi fått, som vi är mycket glada för,  skall vi nyttja väl för att få så mycket genomslag av vår politik som möjligt - för ett bättre Österåker

Än en gång, stort tack till alla som gav oss ett ökat förtroende.

Deras löften kan kosta skattebetalarna miljoner!

Nu är beslutet fattat vad gäller handelsplats Rosenkälla. Österåkers kommun har låst sig fast för att det är just här i Rosenkälla som en framtida satsning på ett nytt badhus skall byggas. Det beklagar vi Socialdemokrater. Det sker utan någon som helst analys över var den bästa platsen för nytt badhus är. Sannolikt finns betydligt bättre plats på närmare håll där skolor, familjer och ldre istället skulle kunna gå eller cykla till. Löftet om en delfinansiering av badet kan kosta skattebetalarna hur mycket som helst.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Österåkerspartiet och Roslagspartiet drev igenom beslutet.

Med  hänsyn till skattebetalarna har vi velat försäkra oss om att kommunen åtaganden i handelsplatsen är rimliga och att dessa preciserades. Nu blev det inte så - då sa vi nej!

När det gäller satsningar på att konkret minska barngrupperna i förskolan då ryggar partierna för kostanderna liksom när det gäller att säkerställa kvalitén i äldreomsorgen. Men när det gäller lö…

Talet på Kanalens dag

( det talade ordet gäller)

Jag vill börja med att berätta hur jag upplever Österåker.

Österåker är en fantastisk kommun på många sätt. Med sin natur och närheten till havet.
I Österåker bodde 6000 perosner 1964 när jag flyttade hit som sjuåring. Idag bor 40 000 personer här, och vi blir allt fler.

Alla vi som flyttat hit kommer från så väl Jönköping, Eskilstuna, som från Vhile, Finland , Iran.
Vi har något gemensamt - vi är alla Österåkersbor.

Vi skall se till att bygga upp, utveckla och sköta vår gemensamma kommun på bästa sätt!

Ingen politisk kraft skall lyckas komma hit och så splittring mellan oss Österåkersbor!

Rasismen ska inte få någon grogrund här. Utan vi Österåkersbor skall hålla ihop och stå för människans okränkbara värde. !

Socialdemokrat blev jag när jag såg hur barnen i Öteråker inte prioriterades. Förskola, skola hämnade ständigt längre ner i prioritering när Österåkers kommuns styrande borgergliga partiet skulle göra Österåker till en lågskattekommun.

Tyvärr …

Solcellspark invigd vid Runö skolan

Stockholms läns största markbaserade solcellspark ligger i Österåker och på Runölandet, Runö skolan. Solcellsparken är också störst bland de Svanenmärkta konferensanläggningarna, hotell och restaurangerna.

De 414 solpanelerna står på en gräsyta framför konferensanläggningen. Dessa solceller levererar 109 000 kilowattimmar el, vilket motsvarar fem normalvillors årsförbrukning. Överskottet av el levereras ut på nätet efter avtal med EON.


Jag fick den stora förmånen och äran att inviga denna fina anläggning. Det kändes väldigt stort och roligt att det nu, på Runö skolans inittiativ finns en sådan fin anläggning här i Österåker. Jag hoppas nu att fler företag och andra antar utmaningen och bidrar med förnyelsebar energi, genom solceller eller på andra sätt. Får vi socialdemokrater möjlighet, så kommer vi att se till att Österåkers kommun också blir ett föredöme. Runö skolan är ett föredöme i sitt miljöarbete, som dessutom avstått mark för ett naturreservat ute på udden. Det är inte mån…