tisdag 16 november 2010

Städar arbetsrummet och inser hur mycket bättre det vore om vi såg varandra som individer

Mitt arbetsrum i Riksdagen på socialdemokraternas kansli är just nu fyllt av olika högar med papper och med böcker. Har haft förmånen att fått arbete med frågor som berör bland annat jämställdhet, så rummet är fyllt av underlag, fakta och arbetsmaterial i ämnet. Jag städar mitt arbetsrum, och skall snart lämna det, och någon annan flytta in. Har precis fått tjänstledigt för att gå in i en ny roll och en ny period i mitt liv som oppositionsråd i Österåker från och med årsskiftet. Som alltid när man städar så är det alltid något som ögat fastar för.Blir sittande med en  DN-artikel om hur könsroller bromsar jämställdheten, och för den delen människors egna personliga utveckling förstås. Väldigt bra skriven artikel. Den handlar om hur vi fortfarande fostrar flickor och pojkar till olika. Där vi förväntas upprätthålla en traditionell kvinno- och mansroll i våra relationer.Klart att det blir krockar, inte så konstigt. Våra könsroller är verkligen djupt rotade liksom uppfattningen att deras existens är grundförutsättningen för attraktionen mellan könen. Nu vet forskningen bättre visar artikeln jag har i min hand.  Fortsätter att läsa om en del exempel på hur tokigt det är att vi människor låser in oss själva i dessa könsroller istället för att betrakta varandra som människor, som individer, ler och får en känsla av hur intressant mitt jobb de senaste fyra åren har varit. Men allting har en ende och en början och nu är jag på väg in i framtiden helt klart. Måste bara städa först.....

torsdag 11 november 2010

Avgiften för trygghetslarm är inte slopat - den har ni höjt!

Hur ska ni ha det??
Avgiften för trygghetslarm är slopat, det är klart ! – sa Michaela Fletcher (m) på måndagen.
Dagen efter höjer Mickael Ottosson (kd) samma avgift!

Vi socialdemokrater anser att avgiften för trygghetslarmet skall slopas. Det är själklart med en skattefinansierad trygghet för alla. Efter veckans minst sagt oklart läge med dubbla budskap från den borgerliga alliansens sida vill vi socialdemokrater få ett tydligt besked!

Kommer ni att riva upp beslutet i vård- och omsorgsnämnden och slopa avgiften för trygghetslarm, eller kommer avgiften, den som ni nu till och med höjt att vara kvar?

Bakgrund:

I kommunfullmäktige i Österåker 2010-11-08 berättade Michaela Fletcher Sjöman om den partiöverenskommelse som ingåtts mellan de borgerliga allianspartierna. Vid uppräkningen av diverse insatser som då presenterades så kunde vi inte höra något om avgiften för trygghetslarm, trots att ett slopande av avgiften är ett vallöften från moderaterna i årets val. För att vara säker på hur det förhåller sig så frågade vi Michaela Fletcher Sjöman och fick ett mycket tydligt och tvärsäkert svar - att avgiften för trygghetslarm redan var borttagen – det var klart!

Vi kan bara konstatera att avgiften för trygghetslarm är inte slopad, den finns i allra högsta grad. Den 9 november, sammanträdde vård- och omsorgsnämnden. Vid det mötet fattade Michael Ottosson (kd) beslut om att höja avgiften för trygghetslarm för nästa år 2011 med 1,5 procent, dvs den kommer att vara 209 kronor i månaden.


Ann-Christin Furustrand
Tillträdande oppositionsråd (s)

Jörgen Palmberg (s)
Nuvarande gruppledare (s) Vård- och omsorgsnämnden

onsdag 10 november 2010

...ah det bidde i alla fall en tavla eller två

Den borgerliga alliansens budgetförslag gick förståss igenom i fullmäktige i Österåker i måndags. Har moderaterna tillsammans med övriga borgerliga partier makten, så har dom. Det innebär att den satsning som vi socialdemokrater förde fram med färre barn i grupperna i  förskolan, fler lärare i skolan och en riktig kvalitetshöjkning i omsorgen av äldre inte blir av. Synd för vår stasning behövdes och hade verkligen inneburit ett lyft för Österåkers kommun, så tycker i alla fall jag som den socialdemokrat jag är.

Men, men , alla dem som röstade på moderaterna och folkpartiet, kristedemokraterna och Österåkerspartiet går knappast lottlösa , istället får de glädjas åt att de snart blir kollektiva konstägare för en samling tavlor för tio miljoner kronor !

" Vi ger inte allt åt alla"  så Michaela Fletscher (m) tillträdande kommunalråd, - " utan vi gör det vi lovar! "

Och när lovade moderaterna en konstsamling åt folket ???

onsdag 3 november 2010

Stor kvalitetssatsning och bibehållen skatt

På måndag är det kommunfullmäktige och då skall budgeten för Österåkers kommun antas. Socialdemokraterna i Österåker föreslår i sitt budgetförslag för 2011 kvalitetshöjningar med tonvikt på förskolan, skolan och omsorgen om äldre. Det handlar om minskade barngrupper i förskolan, om ett första steg tas för att öka antalet lärare i skolan, om en 10 procentig ökning av ersättningen till utförare av särskilt boende för att säkra kvalitén i omsorgen av de äldre, samt om sänkt egenavgift för biståndsbedömd hjälp till 100 kr/tim. Kommunskatten föreslås ligga kvar oförändrad.
- Vi vill ge förskolan och skolorna bättre förutsättningar, för sitt arbete. Det gör vi genom att ta ett första steg mot målet om mindre barngrupper i förskolan. I skolan föreslår vi att ett första steg tas mot en lärartäthet om 9 lärare per hundra elever. Stödet till barnen och eleverna måste också öka och förskolepersonal och lärares arbetsmiljö förbättras. Vi vill se en framtida ordentlig satsning på IT-teknik i skolan och planeringen för ett genomförande bör starta redan nu, menar Ann-Christin Furustrand (s) tillträdande oppositionsråd, och tillägger;
- En del brister kvarstår i skolorna som snarast bör åtgärdas, bl.a. saknar Skärgårdsstadsskolan fortfarande måltidslokaler, liksom Österåkers gymnasium varför vi föreslår att detta nu åtgärdas.
- Vi vill nu åstadkomma en rejäl satsning på att säkra kvalitén inom omsorgen av de äldre. Därför föreslår vi avgiftsfritt trygghetslarm, samt sänka egenavgiften för biståndsbedömd hjälp till 100 kr/tim. Nya Livlinan – den stödverksamhet för ungdomar som tidigare funnits, den startar vi upp och ger bättre förutsättningar för att utvecklas också långsiktigt
- Österåkers kommun måste nu också göra allt för att få fart på byggandet av hyreslägenheter för att möta det behov av små lägenheter som finns.
- Med nya och positiva prognoser för kommunens ekonomin som nu finns ser vi att det är möjligt att göra dessa kvalitetshöjningar som vi nu föreslår med bibehållen kommunalskatt, säger Ann-Christin Furustrand.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...