Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2011

Frågan om höjda arvoden seglar vidare ............

Det är intressant att notera hur frågan om de orimligt höjda arvoden nu hanteras av den borgerliga alliansen i Österåker. Strategin ser ut att vara att spela ned betydelsen av höjning och att försöka påskina att socialdemokraterna står bakom förslaget. Detta är en strategi för att komma så lindrigt undan den kritik som riktar sig mot den borgerliga alliansen.

På kommunens webbsida försöker man spela ned betydelsen av arvodeshöjningen genom att skriva att " Den politiska organisationen omfattade i 2009 års bokslut 1,2% av kommunens verksamhets totala nettokostnader. I ärendet föreslås 2 mkr avsättas för finansiering av de politiska kostnaderna. Av dessa avser 1,3 mkr arvoden till förtroendevalda politiker." Beskrivet på detta sätt ser förslaget rätt harmlöst ut, men ser man till de faktiska siffrorna, kronorna och örena, då blir det något helt annat. Jämför man sedan med 2010 års arvoden med nu föreslagna är det ökningar som mest ligger i storleksordning på både hundra , två…

Ingen majoritet är så bra att den inte förtjänar en vältränad opposition

Läser just nu en mycket välmålande och klargörande kolumn i Aftonbladet av Lena Mellin. Demokratins spelregler är viktiga . Båda att ha kunskap om och att respektera. Lena Mellin har därför rätt när hon skriver;  " Varje regering förtjänar en välmående opposition. Vårt styrelseskick förutsätter nämligen motstånd, den bärande tanken är att den perfekta regeringen inte finns utan ständigt måste övervakas".

Med andra ord, utan en välfungerande opposition får vi en sämre regeringen också i Österåkers kommun.
Att inneha den kunskapen, den insikten om värdet av en välfungerande opposition är viktig. Tyvärr saknas den ibland.  Och det är då det kan misstros att det handlar om allmän "gnällighet", eller att det är något personligt och beskrivs då snarare som konfrontation. Eller än värre, att den som opponerar inte agerar för kommunens bästa. Därför är det viktigt att ständigt sprida kunskapen om demokratins spelregler.

Lena Melin formulerar sig tydligt över konsekvense…

Orimlig ökning av arvoden i Österåker

I kommunstyrelsen i måndagskväll beslöt den moderatstyrda alliansen att framförallt ge sig själv ett arvodeslyft. Vi socialdemokrater har reagerat, och har nu lämnat in följande protokollsanteckning.

" Att vara fritidspolitiker är och skall vara ett val och inte ett yrke. Att få ett uppdrag är hedersamt och ska därmed också hanteras varsamt. Det är skattebetalarna som står för kostnaderna.


Vi anser att nivån på arvoden skall vara rimliga utifrån det uppdrag och ansvar som den förtroendevalda ledamoten har och skall ligga i nivå med vad som kan anses acceptabelt utifrån de lönenivåer som finns i samhället i övrigt.

Vi får inte bedöma arvodesnivån utifrån den nivå politiker i andra kommuner har. Olika kommuner har olika förutsättningar. Det finns en risk att arvodesnivåerna trappas upp till ohämmade höjder. Det är inte en utveckling vi önskar.

De nu i KS fattade höjningarna för majoritets företrädare anser vi generellt är orimligt högt satta. Arvodet för till exempel kommunstyrels…

God fortsättning - nu är jag igång igen !

God fortsättning på er alla på det nya året.

Nu har jag börjat mitt nya uppdrag som oppositionsråd för socialdemokraterna i Österåker. Håller på att få fart på både datorer och telefoner. Skall boka in mig för olika genomgångar för att lära mig allt det där runtomring som bara måste fungera. I kväll har vi kommunstyrelsen, det första sammanträdet med nya kommunstyrelsen. På dagordningen finns en del spännande ärenden, bland annat arvodering av de nya uppdragen i den nya nämndorganisationen. Något slutgiltigt dokument har jag inte sett, men har fått förhandsbesked på ett ungefär vad som kan väntas. I slutet av förra året fattades det beslut om en ny kommunal nämndorganisation. Den nya nämndorganisationen innebar färre antal nämnder, färre antal förtroendevalda. Nämnder har bakas ihop och under dem inrättats utskott. Det här innebär att den gängse bilden av en kommunpoltiker håller på att ändras. Från att ha varit en fritidspolitiker med ett civilt arbete och som sköter sitt kommunala u…