måndag 28 februari 2011

OLof Palme väckte mitt politiska intresse

Sverige blev kallare med mordet på Sveriges statsminister Olof Palme
Jag minns de svartvita tv-sändningarna jag tittade på som barn och redan då fastnade jag för Olof Palmes sätt att debattera, och argumentera. Det var oslagbart. Jag tycker om politiker som har kurage att vara tydliga, och Olof Palme var ett lysande exempel på en tydlig politiker. Att jag skulle bli politiskt aktiv föresvävade mig aldrig då, inte ens när jag som tonåring deltog i demonstrationen här i Åkersberga mot vietnamnkriget. Vid den tiden hette oppositionsledaren Gösta Wiberg (s), han höll ett brinnande tal på torget liksom dåvarande prästen för Österåkers kyrka. Jag fanns med i den bistra kvällen med fackla i handen bland demonstranterna. Det kändes som en viktig sak att markera sin ståndpunkt genom att vara där.

Så gick åren och så tidigt en morgon för exakt 25 år sedan låg jag i sängen och försökte sova med två små barn som kommit traskande under natten och krupit ned intill mig i sängen. Mysigt men trångt. Väcks av att radion går igång, blir irriterad över att jag inte stängt av väckningen. Får för mig att det handlar om att radiosändningen är radioteater, blir förbaskad över ett så olämpligt innehåll som att statsminister Olof Palme är död. Känner att nu har hatet mot palme gått förlångt, är beredd att ringa klagomuren på Sveriges radio. Sedan när jag hör att det skall vara extra nyhetssänding börjar jag ana att något trots allt kan ha hänt. Blir med ens klarvaken. Går upp sätter på mig morgonrocken och sätter på tv-apparaten. Ringer trots den tidiga timmen till min granne som jag vet är socialdemokrater och ber om urtsäkt för att jag väcker dom och uppmanar dom att sätta på tvapparaten.

Så kommer de extra nyheterna. Olof Palme är skjuten på öppen gata. Olof Palme har avlidit, han har mördats. Det var extremt svårt att ta in. Sånt här ska bara inte hända, inte i Sverige, inte i vårt fredliga land.
Och vad betyder det, hur kommer samhället nu att blir ? Och sedan kom naturligtvis frågan om vem som kunde ha gjort detta.

Så här 25 år efteråt känns det tungt att mordet på landets dåvarande statsminister inte är löst. Det är enligt min uppfattning ett samhälleligt trauma att så inte skett. Hoppas verkligen att det någon gång, även om jag tvivlar på det, kommer fram vem/vilka som utförde dådet, och varför.

Jag minns att jag många gånger när jag var ung tänkte vilket fantastikt land vi bor i där man kan få se kämnda politiker gå mitt ibland oss alla som helt vanliga människor. Det hände ibland när jag var inne i stan att man kunde få se det något som gav i qalla fall mig en härlig känsla av ett öppet land. Kontrasten mot andra politiker i andra länder som man såg på tv susa förbi i mörka bilar med masasor av säkerhetsvakter omkring sig var oändligt stor.

En konsekvens av mordet på Olof Palme var en inskränkning i den öppenheten. Den slöt sig än mer efter mordet på Anna Lindh.

En personlig konsekvens för 25 år sedan var att jag skrev inte bara i kondoleansboken i Åkersberga centrum, jag gick med i Olof Palmes parti - socialdemokraterna.

Arvoden för politiker en i allra högsta grad politisk fråga

Allt sedan de höga arvoden här i Österåker´som väckt så många arga röster kom ut i media så har frågan om politikers arvoden seglat upp i det ena tidningen efter den andra även i nationella media. Läste senaste numret av Dagens samhälle, nr 7 och där på hela mittuppslaget så redovisas politikers arvoden på olika sätt. Där framgår exempelvis att det är främst borgerliga kommuner i Stockholmstrakten som har gått i bräschen för att höja arvodena till sina egna politiker. På tio i tiopp listan över de högsta arvodena återfinns nio Stockholmskommuner och så lilla Vellingen i Skåne. Alla med moderatstyre. Frågan om arvoden är alltså i allra högsta grad en politik fråga! Så här ser tio i topp listan ut - politikerna som har högtst arvode i landet ( källa Dagens samhälle nr 7);
1) Sten Nordin, (m), Stockholm 110.880 kr/mån
2) Lars-Ingvar Ljungman (m), Vellinge 97.500 kr/mån
3) Erik Langby (m), Nacka 87.500 kr/mån
4) Lars-Erik Salminen (m) Lidingö, 78 400 kr/mån
5) Paul Lindquist (m) Lidingö, 78.400kr/mån
6) Peter Carpelan (m) Ekerö, 75. 910kr/mån
6) Olle Reichenberg (m) Danderyd, 75.392 kr/mån
7) Douglas Lithborn (m) Sollentuna 72 800 kr/mån
9) Michaela Fletcher Sjöman (m) Österåker, 72.800 kr/mån
10) Leif Gripenstam (m), Täby 72.800 kr/mån

Eftersom frågan om höga arvoden är så uttalat partipolitisk så uppstår den givna frågan som alla borde ställa sig - varför gynna ett politiskt parti med sin röst, som har så stor benägenhet att lägga större andel än andra partier på de egna arvodena ?

torsdag 24 februari 2011

Professionell ansvarig utgivare inte en politiskt tillsatt!

Lars Johan Hierta, banbrytare för en fri press och
ett folkligt samhällsskick
Tidningen Österåker ska ha en professionell ansvarig utgivare inte en politiskt tillsatt!
Den borgerliga alliansen i Österåker, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centern och Österåkerspartiet vill nu byta till en politiskt tillsatt ansvarig utgivare för Tidningen Österåker, kommunens egen tidning och föreslår att det blir kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (m). Frågan har passerat kommunstyrelsen och skall upp för avgörande i kommunfullmäktige måndagen den 7 mars
Socialdemokraterna vill istället att kommunikationschefen även fortsättningsvis skall inneha den viktiga posten.
Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;

- det ska definitivt vara en professionell ansvarig utgivare för ”Tidningen Österåker” kommunens egen informationstidning. Medborgarna som får tidningen i brevlådorna skall känna sig trygga med att det är samhällsinformation som står i kommunens tidning och inget annat.
- Vi har reserverat oss mot förslaget då vi anser att det är bra att en tjänsteman innehar uppdraget som ansvarig utgivare och inte en förtroendevald så att det blir tydligt att kommunens tidning inte är en politisk partsinlaga, något som vi ser risken med när ansvarig utgivare blir en politiskt tillsatt sådan

tisdag 22 februari 2011

Fina ord, men nu gäller det att genomföra det !

I går kväll var det debatt i kommunfullmäktige om Österåkers översiktsplan. Vi socialdemokrater reagerade över valet av ämnet, när medborgarna i Österåker går i helt andra tankar och är upprörda över höga arvoden, tavelinköp etc. Det känns någon malplacerat. Nu blev debatten i alla fall av, och vi valde att delta. Idag publicerar jag på min blogg det anförande jag höll!

Kommunens vision är vacker nästan poetiskt. Den stora utmaningen ligger i att förverkliga den – och det är en utmaning som vi socialdemokrater gärna antar.

Hit till Österåker har allt sedan 60-talet då kommunen började sin expansiva period många flyttat med sina familjer från olika delar av landet, till och med från olika delar av världen. Många som kom hit då bor fortfarande kvar.

För dom och för alla som bor här är Österåker vår gemensamma hembyggd, en plats vi har vår själ och våra hjärtan. Därför reagerar vi starkt när något i samhället inte är bra, precis som nu. Det är en sund reaktion och jag vill tacka alla som är här och som lyssnar på radion.

Gemensamt för alla som flyttar hit är drömmen om en framtid, om ett gott liv för sig och sin familj. I det sammanhanget är översiktsplanen ett viktigt instrument för samhällsbyggandet.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter för såväl tillväxten som välfärden i kommunen. Och Österåker kommer vad alla prognoser visar fortsätta att vara en kommun dit människor söker sig för att bygga sig sin framtid. Det förpliktigar och det lägger ett stort ansvar på oss som politiker, att planera, att våga satsa på så väl infrastruktur som välfärd. Vi socialdemokrater är beredda att ta ett sådant helhetsansvar.

Samhällsplanering handlar om livskvalitet. Vad livet innehåller som gör det gott att leva. Visst är det viktigt med bra vägar, och cykelbanor. Men det handlar också om tryggheten att kunna lämna sitt barn i förskolan och veta är när man som förälder är på jobbet så har barnen det bra i förskolan i lagom stora barngrupper.

Det handlar om att veta att barnens skola ger barnen inte bara de kunskaper som de behöver som är rena självklarheter, utan ger dem också självförtroende, skaparlust, och väcker nyfikenhet, vilja att lära ännu mer. Som socialdemokrat vill jag att barnen i Österåker skall längta till sin skola och sina skolkompisar och till sin lärare. Att föräldrar väljer skolor inom kommunen för att dom är bäst!

När vi planerar skolor i Österåker skall vi göra det i ett bredare sammanhang, vi skall väga in så att också vägen till och från skolan är trygg och gärna möjlig för barnen att cykla eller gå till. Det är en vardagsmotion som många barn i dag inte får. Kraven på redan stressade föräldrar är stort nog ändå och att ständig skjutsa barnen är ytterligare ett stressmoment som vi borde försöka göra allt vad vi kan för att i möjligaste mån planera bort när vi bygger samhället.

Förra året invigdes Österåkers gymnasium i den gamla Bergaskolan som renoverades till en toppen skolan. På invigningen tänkte jag att så här, med den standarden borde varenda skola som kommunen är huvudman för vara uppbygg. Vi socialdemokrater kommer att kämpa för att varenda kommunal skola uppgraderas med bra förutsättningar för både elever och lärare att nå toppresultat, och trivas i sin skolan, så att alla elever fullföljer sina studier i grundskolan och i gymnasiet. Så vill vi ha det!

Kommunens ansvar omfattar samtliga invånare, det innebär att Österåker skall vara framkomligt även för tex rörelsehindrade. Våra fina naturområden, bad etc bör därför ses över. Vi socialdemokrater har bland annat föreslagit utökning av busstrafik upp till Dommarudden från centrala Åkersberga, det skulle möjliggöra för många att komma ut en stund i naturen som annars inte blir av.

Livskvalitet vill vi ha livet igenom. När vi blir gamla och i behov av äldreboende skall det ske i trygg förvissning om att det skall gå att leva ett hyggligt liv även om kroppen är skröpplig. Om den äldre så vill skall det kunna ske tillsammans med livspartner.

Ett samhälle för att vara levande måste också ha ett rikt utbud av affärer, caféer, restaurangen, arbetstillfällen här på hemmaplan. Näringslivet i Österåker måste därför ges goda möjligheter för att bygg upp ny verksamhet och för att kunna utvecklas. Ett sådant område är turismen. Kommunen skall också vara duktig på att locka till sig ny näring till kommunen. Ta tillvara på all den kreativitet som finns hos kommunens hela befolkning, inte minst borde vi ta tillvara på det faktum att Österåker är ett mångkulturellt samhälle, med många gånger en kultur som näringsidkare med sig i bagaget.

Bostadsområde efter bostadsområde har växt fram i Österåker under årens lopp, dessa finns ungefär som solitärer jämte varandra. Varje exploatör har satt sin prägel snarare än kommunen jobbar långsiktigt. Det som behövs är mer av en helhetssyn och det måste vi framöver bli bättre på att skapa så att samhället hänger ihop. Vi måste se till att vägar och järnväg och bostadsområden inte blir barriärer. Allt måste hänga samman för att det smidigt skall fungera att gå, åka bil, cykla, inom kommunen. I det arbetet måste vi också lägga kraft på att samhällsplanera för att nå maximal trygghet på gator och torg.

Medborgarna skall på ett öppet, transparent sätt kunna följa kommunens utveckling och planering och delta i bra och konstruktiv dialog med så väl tjänstemän som politiker. Så vill vi socialdemokrater ha det!

Ann-Christine Furustrand (s)
oppositionsråd i Österåker

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...