onsdag 21 december 2011

God Jul och Gott Nytt År !

Det är tre dagar före jul. Snart faktiskt bara två. Säkert har många liksom jag en hel del julstök kvar att ordna. I kväll blir det till att skriva inköpslista, ett julbord kräver det om man inte skall behöva åka och kompletteringshandla, och det vill man ogärna i julruchen. På Lördag är det julafton. Hoppas att det kommer lite snö i alla fall så att det blir så där fint och stämningsfullt.

Vi aktiva socialdemokrater har kämpat väl under det gånga året med både näbbar och klor för att åstadkomma en förändring. Vi vill mer inom många områden, inte minst inom förskola, skola och´omsorg om äldre.

Vill passa på att tacka alla härliga människor jag mött under det snart gångna året i min nya roll som kommunalråd i opposition här i Österåker. Ni har bidragit till att ge mig bra erfarenhet och ökat på kunskapen. Er är jag tack skyldig - Tack skall ni ha.

Vill önska er alla en fridefull jul och ett riktigt Gott Nytt År !

Ann-Christine Furustrand

Revisionen ger alliansen hård kritik

I dag har vi haft årets sista sammanträde, det var kommunstyrelsens arbetsutkott. Ett intressant möte med bland annat en mycket kritisk rapport från revisorerna, den avser granskning av internkontroll inom s k förtroendekänsliga områden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunens internkontroll inte är tillräcklig avseende arbetet med att förebygga oegentligheter och förtroendeskadligt beteende. Inom ramen för revisorernas granskning har man också uppmärksammant otydligheter kring beslutsfattandet i samband med avtackning av tidigare kommunstyrelseordförande. Revisorerna ser det som angeläget att hanteringsordningen vid större uppvaktningar eller representationer i kommunen regleras.
Något som vi socialdemokrater tidigare förslaget i vår motion - inför regler för avtackningar (den biföll inte alliansen)

Så sger nu revisorerna i en färsk rapport. Det är naturligtvi tråkigt och oacceptabelt att det är så här. Vilket är något som jag och det parti jag företräder socialdemokraterna har uppmärksammat ett flertal gånger under året som nu snart har gått. Revisionsrapporten ger oss så här i slutet av året rätt. Det vi såg, det har alltså också revisorernas granskning också visat. Mitt i allt detta känns det som en upprättelse, då fler än en borgerliga företrädare grymtat när vi tagit upp det vi sett och föreslagit åtgärder. Vi har inte direkt blivit tackade för vårt engagemang om jag säger så. Kanske kan detta leda till att alliansen något mer ödmjukt kan ta till sig att när vi socialdemokrater reagerar så är det inte för att jävlas, utan för att vi faktiskt sett något som inte är helt rätt.

Vi har uppmärksammat ett antal problem men inte nog med det vi har också  föreslaget åtgärder för att komma tillrätta med det felaktiga i till exempel motioner. Senast avhandlades några sådana i kommunfullmäktige i måndags, där vi föreslog att riktlinjer för kontokort skulle anstas, vi föreslog att en kommunjurist anställs. Vi har visat på svagheterna i systemen i den offentliga debatten och kunnat visa vad avtackningen av tidigare kommunstyrelsens ordförande kostat, vi har påvisat fakturan och det anmärkningsvärda i att tidigare kommunstryelsens ordförande beställt en oljemålning av sig själv för skattemedel. I dessa frågor har vi inte fått något som helst gehör av alliansen. Svaret vi fått höra är att allt det där finns och allt fungerar. Och i början så tror jag inte att tavlan alls fanns, men det gjorde den ju. Den färska revisionsrapporten visar nu tydligt att det inte fungerat och att det skanar rutiner och att de som finns inte följs.

I den fördjupade granskningen revisorernas rapport angående kostnaderna för avtackningen framgår nu tydligt att det är nuvarande kommunstryelsens ordförande som har fattat besluten om avtackningen och som är kommunens referens på fakturorna. I media under året har det rått lite oklarheten i den frågan, nu behöver ingen längre tvivla.

En revisionsrapport kan man se på flera olika sätt. Man kan välja en mindre klok väg bli förbannan över rapporten och försöka förneka innehållet, eller så väljer man den kloka vägen och ser det som en möjlighet att verkligen rätta till det som är fel. Jag hoppas att alliansen väljer den kloka vägen.

torsdag 8 december 2011

Urk för hosta och snuva

Sitter i fotöljen hemma med en kopp te. Har superont i halsen och hostar så att jag knappt kan sluta. Maken tycker jag hostar så att till och med han får kväljningar. Läser i tidningen att det skall bli hårda vindar i natt och kanske medföljer nederbörd i form av snö. Snart är julen här, när jag tänker efter så är min förkylning nästan att betrakta som tecken på att julen närmar sig, för jag har nästan alltid varit förkyld eller haft influensa så här vid jul. Apropå att vara influensa sjuk, värst var när jag för några år sedan,dagen
efter julafton, en dag vi alla äter, inklusive jag själv, alldeles för mycket,vaknade tidigt på morgonen av att jag fått vinterkräksjukan. Läste en artikel kort därefter där reporten berättade om hans vinterkräksjuka som en nära döden känna igen mig i den beskrivningen. Och då kan jag känna mig glad för att jag bara hostar snidar och fryser.

Prosit på er allihopa
Mvh
Ann-christine

tisdag 6 december 2011

Låt oss bevaka så att nya upphandlingen av Roslagsbanan och bussområde Norrort inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken för oss i Österåker.

Idag har jag och ordföranden för Socialdemokraterna i Österåker inlämnat ett brev till Michaela Fletcher Sjöman (M) kommunstyrelsens ordförande.

Så här lyder brevet:

Låt oss bevaka så att nya upphandlingen av Roslagsbanan och bussområde Norrort inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken för oss i Österåker.


Vi socialdemokrater i Österåker vill lyfta lite farhågor när det gäller SL:s senaste upphandling av trafik som gett Roslagsbanan och bussområde Norrort ny entreprenör som tillträder januari 2013 och ett nytt ersättningssystem som bygger på antalet resenärer

Vad vi förstår har SL:s val av entreprenör beslutats på grundval av lägsta pris jämfört med andra. Upphandlingen innebär dessutom att ett nytt ersättningssystem införs som bygger på antal resenärer istället för antal timmar och utbudskilometer.

Det innebär att det blir viktigt att mäta antalet resenärer och för att det skall ske skall ”åkremsan” övergå till att finnas på plastkort istället. Tidigare inrapportering av biljettkontroll har, enligt de uppgifter vi fått, en del övrigt att önska, så vi hoppas att det nu blir bättre eftersom antalet inrapporterade resenärer blir viktigt av flera skäl.

Entreprenören kommer nu också att få större möjligheter att planera utbudet. Det innebär att SL bara definierar ett minsta utbud vad gäller turtäthet. Här menar vi socialdemokrater i Österåker att det finns en stor anledning till oro. Det finns alltså en risk att turer med lågt resandeunderlag inte kommer att köras. Visserligen ärver den nya entreprenören nuvarande tidtabell i ett år och kan först efter att de känner verksamheten börja göra förändringar.

Roslagsbanan liksom busstrafiken är viktig för våra kollektivtrafikresenärer som bor i vår kommun. Det är viktigt att den fungerar både i rusningstrafik, men också att det går tåg på andra tider på dygnet än just rusningstid. De medborgare som behöver komma in till Stockholm och hem på sena tider måste också även i framtiden kunna åka Roslagsbanan.

Därför är det väsentligt att vi bevakar att också avgångar som ligger utanför rusningstid inte dras in bara för att vagnarna kanske inte alltid är fullsatta med resenärer som det är i rusningstrafik. Österåker, som är kommunen som ligger geografiskt längst ut på Roslagsbanans linje, och som har en glesbygd där busslinjerna är viktiga, har än större skäl än andra kommuner att särskilt noga hålla ett öga på vad den nya entreprenören och SLs nya ersättningssystem får för konsekvenser.

Med förhoppning om att vi samarbetar i frågan för Österåkersbornas bästa

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition i Österåker

Rosita Olsson Palmberg (S) ordförande för Socialdemokraterna i Österåker
Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...