torsdag 29 november 2012

Alla papper på bordet!

Mot bakgrund av de uppgifter som nu framkommit i nyhetsmedia kräver jag att hela kommunstyrelsen nu på måndag får alla fakta på bordet !


 Vilka personer har du som kommunstyrelsens ordförande försökt lönesätta?
Vilka personer har fått ditt extra lönepåslag ?
Hur stor del av den lönekaka som parterna har att fördela har du som politiker redan gjort av med ?

Hur har det gått till när du som kommunstyrelsens ordförande försökt lönesätta viss personal ?
På vilka grunder skulle dessa personer få ett extra lönepåslag?

Framkommer det ytterligare fakta, som vi idag inte vet, i kommande nyhetsprogram vill vi ha även dessa
Fakta på bordet på kommunstyrelsen på måndag.

Jag utgår ifrån att vi alla då även skall ges möjlighet att ställa frågor

onsdag 28 november 2012

Vi vill veta vad du tycker !

 I måndags morse och i morse från 06.30 har vi socialdemokrater delat ut flygblad och bjudit på mandariner vid Åkersberga station. Flygbladet innehöll en uppmaning om att tycka till om kollektivtrafiken. I ett löst blad la vi till aktuell information om vår lokala S-budget. Över 800 flygblad delades ut, ett bra resultat och dessa mottogs mycket positivt, trots det kalla och hårda vindarna som blåste i morse.
 

tisdag 27 november 2012

Angående Östra Kanalstaden
Om det blev rätt pris, mest spännande utformning
kommer vi aldrig att få veta!

Exploateringsavtalet för Östra Kanalstaden gick i går igenom i kommunfullmäktige. Det blir byggbolaget JM som skriver under exploateringsavtalet.  Hela frågan om Östra Kanalstaden har varit en het potatis och debatteras livligt, så också i går kväll

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition;

-         vi kommer aldrig att få veta om det blev rätt pris eller om vi nu får den mest spännande utformningen av det nya kvarteret, och det tycker vi socialdemokrater är bekymmersamt, därför yrkade vi avslag på exploateringsavtalet

-         när det handlar om de s k mjuka värdena som omsorgen om barn i förskolan, eleverna i skolan, omsorgen om äldre, då skall marknaden alltid prövas. Men när det gäller att anlita en exploatör för ett helt nytt kvarter, då prövas inte marknaden över huvud taget. Den samlade borgerliga alliansens agerande är i det här fallet märkligt.

-         jag har under ärendets gång begärt att moderaterna kommer ut med sanningen om hur de första kontakterna med JM var, vem tog initiativet och vad kom man överens om. Tyvärr kommer vi sannolikt aldrig att få veta då moderaterna vägrar svara

-         nu tror vi ändå att det nya kvarteret kommer att bli bra, och att hanteringen av Östra Kanalstaden numera får tjäna som ett dåligt exempel som vi socialdemokrater hoppas inte skall upprepas


Tack vare ett S – initiativ kompenseras nu skolorna för höjda lärarlöner
Vid fullmäktiges sammanträde igår fanns ett förslag till revidering av budget för 2012. Den borgerliga majoritetens förslag innehöll ingen kompensation för innevarande års höjda lärarlöner som började gälla 1 april . Socialdemokraterna yrkade att skolpengen skall höjas för att kompensera de ökade lönekostnaderna så att inte satsningen på lärarna skulle bli en belastning i praktiken. Efter en 10 minuters ajournering backade majoriteten och lade ett snarlikt förslag.

Ann-Christine Furustrand (S):

-         Tack vare vårt initiativ har vi stoppat de nedskärningar i skolan
som annars hade varit fallet. Nu kompenseras skolorna vilket är
bra. Jag ser det här som en seger för skolan men också som resultatet
av en aktiv och kreativ oppositionspolitik.måndag 26 november 2012

FramtidsplaneringsdagUtmaningar och möjligheter i ett växande Österåker

Lördagen den 17 november så ordnade vi socialdemokrater en framtidsplaneringsdag för våra förtroendevalda. Bakgrunden är att Österåkers kommun växer, idag är vi 40 000 invånare, om tjugo år kan vi vara 60 000 invånare. Det ställer krav på oss politiker, att både se möjligheterna och utmaningarna.

På förmiddagen lyssnade vi till en rad olika tjänstemän som sakligt beskrev utvecklingen. Mohammed Khoban kommunen ekonom visade på hur befolkningsutvecklingen ser ut. Det är fortfarande så att det är många småbarnsfamiljer som flyttar till Österåker, men andelen äldre ökar allt mer

Vad det finns för olika planer för byggande det berättade Wiveka Larsson, kommunens plan - och exploateringschef, Michael Medelberg vd för Roslagsvatten berättade om vad det kostar att bygga ut VA till all de nya områdena. 

 
Hans Boström VD för Folkets Hus i Åkersberga med förflutet som småföretagare pratade om hur det är att vara småföretagare i Österåkers kommun.
Eva Hessler, ordförande i Österåkers för Kommunal och Ingela Westerlund Lärarnas riksförbund berättade om vilka utmaningar och möjligheter de såg ur fackligt perspektiv,


Eftermiddagen ägnades bland annat åt att samtala om vad  allt det vi hört innebär för oss som socialdemokrater, hur vill vi att Österåker utvecklas, det arbetet är spännande och kommer att fortsätta framöver.
Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...