fredag 22 februari 2013

Investera överskottet i utveckling av ÖsteråkerEnligt ett pressmeddelande från kommunen visar Österåkers kommuns
bokslut för verksamhetsåret 2012 på ett överskott på 142,7 miljoner

Enligt min uppfattning visar överskottet att det finns pengar för att driva utveckling av vår kommun framåt. Det är nu vi kan investera för framtiden genom att tillexempel minska barngrupper i förskolan,
öka lärartätheten och se till att betydligt fler barn lämnar grundskolan med godkända betyg. Att spännande och trivsamma äldreboenden byggs. Se till att underhåll sköts så att det är tryggt och snyggt i vår omgivning.

torsdag 14 februari 2013

Vi kan ytterligare försäkra oss om att maten vi äter är det som den utges för att vara

Livsmedelverket gjorde en revision av kommunens livsmedelskontroll i april förra året. Inga allvarliga avvikelser noterades vilket är glädjande och visar att den livsmedelshantering som sker i kommunen fungerar. Den livsmedelskontroll och provtagning som kommunen utför handlar idag i huvudsak om hygien och hantering av livsmedel, bakterieförekomst etc.

Men kontrollen skulle mycket väl relativt enkelt kunna utökas att också omfatta kontroll av den mat som serveras i skolkök och restauranger, att den innehåller exakt den vara som det utges för att vara, som tillexempel att nötkött är det och inte hästkött, att fisken är just den fiskart som det utges för att vara och inget annat. Det finns inget som talar för att detta inte sköts på ett korrekt sätt idag i skolkök och på restauranger, men det finns anledning att utöka livsmedelskontrollen i Österåker för att vi alla skall känna oss säkra. Socialdemokraterna kommer att lägga förslag om att Österåker genomför en sådan utökad provtagning.

torsdag 7 februari 2013

Fler bilar på vägen in till stan och Täby presenterar program för sin stadskärna


 I går så hade vi öppet hus i lokalerna mellan 15.00 och 19.00 på plan 3 i Alcea huset . Det var var väldigt trevligt att ta emot besökare och få prata en stund över lite enkel förtäring. Kändes riktigt bra. Nu har det ju också kommit upp en skylt som visar var vi finns i huset.

I morse när jag tittade ut genom fönstret så var det ett vackert vinterlandskap. Det jag också noterade var betydligt fler bilar på vägarna in mot stan. Det är tydligt att fler tidigare bussresenärer nu tagit bilen istället. Tråkigt för miljön, men helt förståeligt när busstrafiken inte funkar ännu. Hoppas verkligen att Arriva och Sl får bukt med problemen och att allt funkar så fort som möjligt. Helt säkra på att det funkar kan vi vara först vecka 10.

I eftermiddag och en bit in på kvällen skall jag lyssna till politikerna i Täby som presenterar en ny handlingsplan för den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge. Få se vilka spännande idéer det kan finnas i den ?onsdag 6 februari 2013

Mötet med Arriva och SL idag i kommunalhuset var ett bra möte.

Arriva redogjorde tre huvudsakliga problemområden, som gamla IT-system
Ej bytta backventiler på etanolbussarna och ej anpassade laddramper för nya bussar. Ändrade körspecifikationer. SL berättade att de hade gjort en riskanalys men kunde konstatera att den varit undermålig.

Nu har man tagit fram en åtgärdsplan och räknar med att nå 100% tillförlitlighet och trafik enligt tidtabell senast under vecka 10 med stegvisa förbättringar från nu och fram till dess.

Inrapporteringarna till SL:s informationssystem har inte fungerat och detta kommer som ett absolut krav från SL att skärpas upp för att resenärerna ska få 100% tillförlitlig information.

Det är klart att det känns otillfredsställande att nå 100% först vecka 10, helst ska allt fungera fullt ut omgående, men vi hoppas nu alla att de stegvisa åtgärder man gör fram tills dess ändå snabbt börjar ge resultat. Tiden fram till vecka 10 kommer man att ha stand by-bussar på prioriterade linjer att snabbt sätta in om det skulle tillstöta eventuella problem.

Jag tillsammans med Michaela Fletcher Sjöman har tillsammans framfört de synpunkter som nått oss från medborgarna. Vi framförde också det rimliga i att kollektivtrafikresenärerna här i Österåker på något vis kompenseras. Arriva och SL avfärdade inte det, utan ville ta med sig frågan och föra egna samtal mellan SL och Arriva.

Jag framförde också en del säkerhetsaspekter som att det satts in korta bussar där människor fått stå hela vägen in mot stan , utan säkerhetsbälten, etc. Det är inte acceptabelt att slarva med passagerares säkerhet på det viset.

Jag tror att SL och Arriva nu förstått allvaret och vad detta kaos betytt för oss i Österåker. Nu har majoritetsföreträdare och företrädare för oppositionen gemensamt markerat att nu måste det hända något och det snabbt.

Hälsningar
Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition i Österåker

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...