onsdag 23 juni 2010

Förstör inte mellanmjölkens land!


Aldrig har en regering på så kort tid gynnat så få med så mycket.
Läser Expressen, där Östros pekar ut finansminister Anders Borg som arkitekten bakom en politik som skapar rädsla, otrygghet och ökade klyftor i samhället, genom att försämra sjukförsäkringen och a-kassan. Enligt Östros är syftet att underminera facket och få människor att hålla tillbaka sina lönekrav.
– Rädsla för fattigdom ska sätta press nedåt på lönerna, säger Östros i reportage
Själv tycker jag att detta har varit tydligt hela tiden vad själva grundsyftet med vad moderaterna vill använda regeringsmakten till - att förändra hela det Sverige- som byggts upp under så lång tid - till att bli ett allmänborgerligt land, som vilket som helst i Europa, där rika är rika och de fattiga, verkligen fattiga, där det för en del inte räcker med ett jobb och en lön för att försörja sig utan det krävs flera. Läser samtidigt i en annan nyhetartikeln att Sverige har på senaste tid fått massor av fler dollarmiljonärer, det tror tusan det, moderaterna har gynnat sina kärnväljare med "kirurgisk" precision, som Östros sa i artikeln i Expressen. Skulle det göras en mätning också över fattiga, så skulle sannolikt antalet fattiga också å ha ökat. Vad visar detta ? Jo det visar på ett Sverige där orättvisorna ökar, ett Sverige som håller på att bli itudelat. Länder där det råder stora skillnader mellan människor där byggs höga murar och där anlitas vaktbolag,där råder otrygghet på gator och torg.

När jag knackade dörr här under våren vad det vid ett tillfälle en kvinna som så träffsäkert sa -Vad var det för fel på Folkhemmet Sverige ? Håller med henne - min uppmaning är till alla väljare förstör inte mellanmjölkens land - byt regering!

140 nya långtidsarbetslösa varje dag


Snart är det midsommar och i dag är det många som jobbar sin sista arbetsdag innan semestern börjar. jag tillhör inte den skara utan jobba på en vecka till efter midsommar. Men jag tillhör den skara människor som har ett jobb. Fler än någonsin idag står utan ett jobb att gå till. I förra valrörelsen, alltså för fyra år sedan så beskrev tillexempel Maud Olofsson, och även andra i den borgerliga alliansen det som en enorm katastrof när arbetslösheten låg runt fyra procent, idag ligger den över tio procent och Maud Olofsson med flera är tysta. Varför ?

Jag skulle tro att det beror på att idag, nu efter fyra års borgerligt styre där centern varit en i gänget så har ungdomsarbetslösheten nått 30 procent och är bland de högsta i Europa. Sysselsättningen har minskat med motsvarande 100.000 människor sedan valet. Och att antalet arbetslösa har ökat med mer än 100.000. Dessutom är antalet långtidsarbetslösa rekordhögt. Bara under det senaste året har antalet långtidsarbetslösa ökat med 140 människor varje dag. Samtidigt har socialbidragen ökat i närmare 90 procent av landets kommuner. Bara under det sista året har socialbidragskostnaderna ökat med tolv procent.

Moderaternas partiledare sa, då för fyra år sedan, att han och hans regering skall synas och värderas efter hur det lyckats med det s k " utanförskapet", dvs ett annat ord för arbetslöshet. Då kan jag bara konstatera att läget ser mer än dubbelt värre ut nu än för fyra år sedan. Ingen kan rimligen påstå att de har gjort ett bra jobb, inte ens utifrån vad de själva gjorde för bedömningar då för fyra år sedan. Det som var kris och katastrof för fyra år sedan, verkar vara helt okej idag för den borgerliga alliansen!

fredag 18 juni 2010

Vi tar fajten för kommunala musikskolan


Här fanns och jag hoppas att det fortfarande går att säga finns planer för att den kommunala musikskolan ska få nya fasta lokaler. Så att denna verksamhet som i princip funnits i kappsäck så länge skall få bra och permanenta lokaler. Det är här i gamla Berga skolans hemkunskaps- och syslöjdslokaler som skall byggas om och byggas ihop. I kommunstyrelsens arbetsutskott har vi sett på fina ritningar som alla ledamöter tyckte såg bra, sedan hände något, och exakt vad kan bara det moderata kommunalrådet Ingela Gardner och folkpartiets kommunalråd Elisabeth Gunnars svara på. För det händer ingenting. Bilden tog jag i går, och här borde det vara en byggarbetsplats nu, men icke. Och när något börjat planeras och det sedan inget händer, menar jag att det finns skäl att fundera - varför det inte händer, det som skalle hända, att bygget av dessa lokaler sätter fart.

Något annat händer sannolikt istället, är det så att alliansen i Österåker, dvs moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centern och Österåkerspartiet tänker sälja ut kommunala musikskolan ? I så fall kommer vi socialdemokrater att vara det enda parti i Österåker som är kvar som tar fajten för kommunala musikskolan så att e får nya och bra permanenta lokaler, och det kommer vi göra tydligt i valet. En röst på socialdemokraterna är en röst för att säkra kommunala musikskolan!

onsdag 16 juni 2010

I Österåker har vi socialdemokrater det modet!


I dagens Aftonblad läser jag en av de bästa inlägg i debatten om kvaliteten i förskolan som jag sett, den hade lika gärna kunnat handla om skolan, då problematiken i princip är detsamma.

Två erfarna förskollärare startar eget och visar i ett gemensamt debattinlägg hur enkelt det hade varit för dom att göra sig själva till miljonärer. De visar att det regelsystem som nu gäller, med tillstånd att bedriva förskoleverksamhet är lättare att få, och dessutom gäller för all framtid,än tidsbegränsade tillstånd för spritserveringar. Situationen som de båda förskolelärarna beskriver kunde lika gärna gälla för Österåkers kommun.

De båda förskollärarna verkar inom Stockholms stad och där är det utbildningsförvaltningen som ska sköta till­synen av förskolorna. De ska bedöma om kvaliteten är tillräckligt hög, men utan fastställda normer för vad som är tillräckligt högt, är det naturligtvis en omöjlighet. I artiklen framkommer att trots att de kan ge kritik fortsätter i vissa fall verksamheten utan större förändringar.

Och artiklen fortsätter med förskolelärarnas synpunkter " Visst ska förskolor gå med vinst, det behövs för utvecklingsarbete och investeringar. Men det svenska systemet där ägare kan plocka ut skyhöga vinster är djupt oetiskt – och dessutom ovanligt generöst jämfört med resten av Europa. Vi skulle önska att man tjänar mer pengar ju duktigare man är – alltså om man bedriver en verksamhet med välmående barn och nöjda föräldrar"

Men är det så i förskolan? Frågar debattörerena, Eller tjänar man tvärtom mer pengar om man skär ner på kvaliteten? Frågställningen är rak och tydligt, och jag vill menar utgör ett problem som vi politiker måste ta tag i också här i Österåker. Det handlar om att ställa krav på kvalitet, och det handlar om vad vi får för våra skattemedel. Vi förtroendevalda ska ta ansvar för att barn, elever ska få god omsorg i förskolan och en bra utbildning, då måste vi kunna ställa krav på den som skall utföra detta - och vi måste få veta om de verkligen levererar. Jag tycker att det är givet och borde vara väldigt enkelt som självklart.

För att få ordning i detta menar de båda förskolelärarna att det krävs politiskt mod. Någon måste våga sätta ner foten och besluta om regler som gynnar den kvalitet man säger sig vilja ha – och inte passivt fortsätta försvara ett grovmaskigt nät av till intet för­pliktande policyuttalanden.

Mitt budskap är - här i Österåker - finns det socialdemokratiska politiker som har det mod som krävs. Vi har drivit dessa krav, utan att få gehör från borgerliga partier, moderaterna vill inte höra talas om att det skall ställas några krav på privata utövare - men är lika snabba och beredda på att minska förutsättningarna för de kommunala förskolorna och skolorna. Så en röst på ett borgerligt alternativ är bortkastad - vill mans e en frändring lägg då en röst på socialdemokraterna.

Läs artiklen här : http://www.aftonbladet.se/debatt/article7310119.ab

Ann-Christin Furustrand (s)
kommunalrådskandidat

torsdag 10 juni 2010

Låt oss samarbeta för att se till att införa en ”Boihop –garanti”


För en tid sedan lämnade vi socialdemokrater in en motion där vi föreslog att Österåker skulle inför en s k boihop-garanti för äldreboende. Motionen fick inget större gehör då. Men nu kanske tiden är mer mogen.

Vid en debatt om äldrefrågor 8 juni arrangerad av PRO, var folkpartiet tydlig med att de tänker gå till val på detta krav, moderaternas representant Kenneth Netterström tyckte också att det var en angelägen sak liksom övriga partier i panelen.

Detta budskap är naturligtvis glädjande.

Därför gör vi socialdemokrater ett nytt försök. Vi sträcker med denna motion ut en hand och föreslår att Österåkers kommun ser till att äldre par ska få bo ihop på de äldreboenden som finns i vår kommun.

När vi nu synes dela uppfattningen att det är ovärdigt att neka äldre par att bo ihop, par som kanske levt ett helt liv tillsammans , och att de självfallet ska kunna fortsätta att bo ihop även om den ena parten inte längre klarar av att bo hemma.


Föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

Att motionen behandlas skyndsamt

Att En ”Bo-ihop” garanti införs

Att En plan för hur ett genomförande tas fram som också innehåller förslag
på datum för när denna garanti inträder

För socialdemokraterna

Ann-Christin Furustrand

Marie Ende

fredag 4 juni 2010

Så här får det bara inte gå till !

Det här är en artikel, som berättar en tyvärr verklig historia som visar hur
illa personalen i Österåkers kommun har blivit behandlad av f n sittande politiska företrädare. Nedanstående artikel är en skarp protest, som vi vill förmedla.

”Personalen är vår viktigaste resurs…”


I lokalmedia rapporterades att avtal som reglerar personalens villkor sagts upp och personalchefen genomfört förhandlingar på uppdrag av den borgerliga majoriteten; dvs Ingela Gardner Sundström.

Vi som undertecknar denna artikel vill berätta hur det gått till och protestera mot hur kommunstyrelsens ordförande, själv, hanterat de fackliga organisationerna och kommunens personal, och hur den demokratiska processen helt och hållit ignorerats.

I kommunstyrelsen lämnades enbart information om resultatet av förhandlingarna, men också att de s k klämdagar, som personalen, som man beskrev det ” generöst” haft, inte kunnat verifieras i något gammalt tidigare avtal. Ett faktum som det beskrevs, utgjorde grunden för att avtalen nu sagts upp och omförhandlats. Man sade sig ha letat, men inte kunnat hitta avtalet. Vid det påståendet reagerade socialdemokratiska ledamöter och ifrågasatte om det kunde vara möjligt, att avtalen inte kunde hittas, och att dessa klämdagar rimligen måste ha haft samband med att personalen avstått ifrån något. Även avsaknaden av den demokratiska processen lyftes, och frågan ställdes om inte kommunstyrelsen borde haft frågan på sitt bord. Frågorna blev aldrig besvarade utan lämnades hängande i luften.

Kunde det verkligen vara så, att det inte fanns något avtal?
Jo, visst fanns det ett avtal, i kommunalhusets arkiv.

Det första avtalet ingicks 1978-06-09 av kommunens förhandlingsdelegation som bestod socialdemokraten Bernhold Swahn och moderaten Stefan Cronberg med biträde av personalchefen Ingvor Weldéus. I vederbörlig ordning godkändes sedan avtalet av personalutskottet och kommunstyrelsen (§ 328, 1978-08-10).

Personalen är vår viktigaste resurs - var ett av motiven till att Österåkers kommunledning
( Vaxholm och Österåker 1974-1982) tog initiativet till att införa flextid och ändrad arbetstid f.o.m. 1979 för all administrativ personal. Detta kom sedan också att tillämpas för andra grupper inom den kommunala verksamheten, efter då särskilda förhållanden. Lärarna var naturligtvis undantagna då de då var statligt anställda.

Då, 1978, gällde 40 timmars arbetsvecka. Det då nya avtalet med möjlighet till också flextid, innebar 41,25 timmar på vinterhalvåret och 36,25 under sommarhalvåret samt ledigt alla klämdagar och 5 timmar dag före helgdag. Man var långsiktig, ty ledigheten från klämdagen 2 jan 1981 och 27 dec 1985 undantogs.

Har den demokratiska processen i nutid gått korrekt till? Vad har kommunalrådet för delegation?

I kommunstyrelsens gällande delegationsordning för personalärenden står att läsa följande:
- Förhandlingsdelegationen (FH) hanterar frågor rörande förhållandet mellan kommunen och dess arbetstagare genom kollektivavtal.
- FH förhandlar å kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14 och 38 i Lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet (MBL), inom andra nämnder verksamhetsområden.
- FH tolkar och tillämpar lag, avtal och andra bestämmelser rörande kommunen och dess arbetstagare

Någon förhandlingsdelegation har aldrig utsetts. Om så hade skett, hade den fått ett förhandlingsuppdrag av kommunstyrelsen och därefter återkommit för att få ett avtal godkänt. Vi har istället fått verifierat hur det gått till, att det var Ingela Gardner Sundström kommunalråd (m) som på egen hand gav den nya personalchefen i uppdrag att se över arbetstiden för de kommunanställda. Något uppdrag från kommunstyrelsen har inte förelegat. Det ”nya” är inte ens taget av kommunens förhandlingsdelegation. Kommunstyrelsen har muntligen informerats efteråt!

Med en förändring av kommunfullmäktiges sammansättning efter valet, och en kommunledning som respekterar ett demokratiskt arbetssätt, bör ett upprivande av detta ohemula ”avtal” stå högt på listan. Då blir det inte bara en klyscha, att personalen är vår främsta resurs.

Ann-Christin Furustrand (s)
Ledamot kommunstyrelsen

Stefan Cronberg
Föreningen Österåkers framtid

Rosita Olsson Palmberg(s)
Ledamot kommunstyrelsen

Ingvor Weldéus
personalchef i Vaxholm och Österåker 1970-och 80-talen

Bernhold Swahn
Led. Kommunstyrelsen och förhandl.delegationen 1974-1988

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...