tisdag 28 februari 2012

Wanja Lundby Wedin på Runöskolan


onsdag 22 februari 2012

Inrätta ett medborgarkontor i anslutning till biblioteket

Socialdemokraterna föreslår genom Ann-Christine Furustrand att Österåker kommun inrättar ett medborgarkontor, gärna beläget i anslutning till nya biblioteket i Centrum. Att kommunledningen söker extern hel eller delfinansiering hos regering och/eller EU för att täcka kostnader för ett medborgarkontor.    

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition

 -         Att inrätta ett medborgarkontor är ett sätt att stärka den lokala demokratin och öka medborgarnas delaktighet. Den nyligen presenterade medborgarundersökningen som SCB utfört 2011 i Österåkers kommun visade bland annat att medborgarna i kommunen fått en mer negativ syn på sina möjligheter att påverka. Vi socialdemokrater menar att resultatet av medborgarundersökningen måste tas på största allvar. Därför lägger vi nu bland annat förslag om att inrätta ett medborgarkontor.

 -         Österåker har en gång i tiden haft ett medborgarkontor i gamla kommunalhusets nedre botten i ”banklokalen”. Där kunde man få samhällsinformation av olika slag, och beställa biljetter till olika evenemang i kommunen, lokala konstnärer visade upp sina verk, m.m. Det här var en mycket omtyckt verksamhet, som tyvärr försvann.  

-         Det är därför dags att ta vara på de positiva erfarenheterna kommunen trots allt har sedan tidigare och inrätta ett nytt modernt medborgarkontor som uppfyller dagens medborgares krav på service och information. Här ska man kunna fråga om allt som har anknytning till offentlig service samt även tex välja förskola, skola, äldreomsorg och varför inte kunna lämna förslag direkt över disk till kommunens förtroendevalda !  Medborgarkontoret skulle även kunna fungera som turistbyrå.

Spännande tankar inför nytt partiprogram

Det är medlemmarna som bestämmer, så började Lars Engkvist, som tillsammans med Marika Lindgren, leder arbetet med att skriva förslag till nytt partiprogram. Hade förmånen att få lyssna till deras tankar för någon kväll sedan inne på partiexpeditionen på Sveavägen. Den långsiktiga politiska uppgiften den sätts av partiets medlemmar och skall ge i uttryck i partiets program. Det är vårt program, markerar Lars Engkvist och slänger ut en fråga - Hur formulerar ett parti sin samhällsuppgift? Vårt parti har genom sin historia haft åtta partiprogram. Det senasate antogs 2001, och mycket har hänt sedan dess, samhället förändras hela tiden.

Vad är socialdemokrati? Jag tycker Lars Engkvist har rätt i att det ibland kan vara nödvändigt att reflektera över varför manär socialdemokrat. Ofta blir svaret att det handar om en grundinställning om att bekämpa orättvisor var helst de uppstår. Strävan efter frihet,är en annan stark känsla, att ingenting skall få inskränka, inte kön, inte lön, inte klass, nej faktiskt inte någonting. En vilja att utjämna skillnader är också självklart. Ett av Olof Palmes citat som ofta används, men inte i sin helhet som lyder så h är är "poltik är att vilja , socialdemokratisk politik är att vilja förändringen. Det som skiljer oss socialdemokrater från andra partier är beskrivningen av samhället utifrån klass-samhället. Som Lars Engkvist påpekade så behöver man bara åka tunnelbanaoch notera att olika människor går av på olika t-banestationer, och visst det är verkligen tydligt jämför Östermalmstorg med Rinkeby, och med ganska många förortsstationer, så ser man att vi lever i ett klass samhälle, ett alltmer vill jag tillägga segregerat samhälle. Själv är det en av min oro för framtiden,för ju större skillnader mellan folk dess större är risken för spänningar och motsättningar. Som socialdemokrat vill jag ju se ett samhälle där alla får plats ochrespekterad, ges möjlighetr, tar ansvar. Ett samhälle är där vi alla lever. Inte bara vissa,inte bara vi, inte dom. Hoppas partiprogrammetblir tudligt på den punkten.

Därefter förs samtalet in på ytterligare ett intressant ämne det handlar om demokrati och marknaden. Idag i samhället har marknaden satts före människan. Demokratins vetkningsradie har minskat, allt mer makt lämnas av politiker till tjänstemän. Men vi har väl inte som medborgare valt tjänstemän, utan vi har valt politiker, förtroendevalda som satts för att ta ansvar! Vi socialdemokrater måste koppla ett tydligt grepp om politikerrollen, verkligen visa att den marknadiseringen, dvs privatisering avregleringar, etc har lett till att den politiska makten också avreglerats och att det inte är okej.

Jag kan bara jämföra med situationen här i Österåker där demokratin försnävats rejält. Politiker i ansvarsställning hänskjuter alkt oftare medborgares frågor till andra, dvs tjänstemän att svara på. Konservstiva borgerliga politiker ofta med moderat hemmahörighet ser kommunen som ett företag och sig själva som verkställande direktörer. Detta förpassar medborgaren till att förminskas till kund. Effekten blir att synen på demokrati och på exempelvis oppositionens viktiga roll som granskare avmakten och att driva sin egen politik blir mest något besvärligt som skall bekämpas. Det känns verkligen många gånger märkligt att se hur människor i andra länder kämpar, ibland med livet som insats för att få en demokratisk samhällsordnig, allt medan vi Sverige, här i Österåker snävar in demokratin allt mer. Kan undra vad som blir kvar till slut. En moderat företrädare här i Österåker sa för flera år sedan, att det borde vara så att när man vunnit ett val så går man till kommunens tjänstemän och talar om vad man vill ska göras, och sedan några veckor före nästa val går man dit och kollar hur det blev. Då tog jag det som ett skämt, idag flera år senare,ser jag tyvärr, att utvecklingen snarare gått i precis den riktningen.

Nu finns det bra diskussionsunderlag och jag ser fram emot att vi här i Österåker i vår lokala partiförening tarmöjligheten att vara med och bidrar till utvecklingen av vårt parti.

måndag 13 februari 2012

Badbuss till Domarudden blir av trots nej i kväll!

I kommunfullmäktige i kväll kommer vår motion inte att gå igenom. Men jag är helt övertygad om att det förslag som vi socialdemokrater lagt i motionen om att inrätta en badbuss - en busslinje från centrala Åkersberga till Domarudden, kommer för eller senare att bli av.

Det detta tyvärr handlar om är att den borgerliga alliansen inte vill bifalla en socialdemokratisk motion.De vill inte ge oss cred för ett bra förslag. Utan om ett tag, när de tror att de flesta glömt vår motion, då kommer frågan att komma upp igen som ett alliansförslag.

En sådan här fin liten röd buss, vill vi se går från centrala Åkersberga till Domarudden. I förlängningen och i takt med att Österåkers kommun växer kommer fler sådana här busslinjer inom kommunen att behövas.

Folkhälsoprojekt – ge AA stöd för sin mötesverksamhet

I kväll är det kommunfullmäktigesammanträde. Då lägger vi socialdemokrater ett antal motioner och ställer några frågor. En av motionerna handlar om att ge A-A i Åkersberga stöd för sin verksamhet.
Så här skriver vi i motionen:
"AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. AA självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.

Organisationen säger själv att AAs främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Här i Åkersberga finns AA verksamhet som kallar sig Åkersberga gruppen, och för att kunna bedriva sin verksamhet efter det behov som finns i vår kommun är AA i stort behov av möteslokal.

Att ge stöd till AA här i Åkersberga genom att försöka hjälpa organisationen med att hitta en möteslokal och bidra med hyran vore ett bra folkhälsoprojekt för Österåkers kommun att driva. Att på alla sätt stödja människors kamp för att uppnå nykterhet och återkomma in i samhället igen är en samhällelig angelägenhet.

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att kommunen hjälper organisationen AA med att hitta en möteslokal, samt

Att bidra med hyran som ett angeläget folkhälsoprojekt för Österåkers kommun

2012-02-07

För den socialdemokratiska gruppen

Ann-Christine Furustrand"

torsdag 9 februari 2012

Befriande afrikans dans !

Sedan några torsdagar har jag funnit något nytt i min tillvaro. Det är afrikansk dans. Första gången var spännande och jag utförde rörelser som jag inte gjort på bra länge. Min arma snart 55 åriga kropp överaskades bokstavlingen av den afrikanskla dansens rytmiska rörelser. Tänk vad lite trummor och häftig musik kan sätta fart. Morgonen därpå stel som en pinne. Jisses. Högerbenets vadmuskel kändes som om den krymt med flera centimeter och nådde inte riktigt till makren. Jag haltade till kommunalhuset. Pinsamt. Men vad är att göra när man inte gått på någon gympa på länge utan enbart ägnat sig åt lite stavgång då och då, vilket är helt annnat än - afrikansk dans. Nu har jag gått två gånger ytterligare och kroppen och jag är nu helt överens om att det här skall vi fortsätta med. Haer även prövat Groove som också är en slags dansgympa helt suveränt det också. Det är verkligen en fantiskt sätt att tvinga sig själv att röra på sig men också att rensa huvudet från dagens vedermödor och fokusera på något annat. Torsdag och i kväll är det åter dags..........

Ändrade förutsättningar !?

Så här har jag i min funktion som  kommunalråd i opposition kommenterat revisorernas frågor om hyresavtalet vad gäller turistbyrån och museilokalerna på Ljusterö. Bakgrunden är det konstköp som inte blev av.
- När kommunens kostnader för turistbyrån och museilokalerna beslutades den 3 maj 2010 var det utifrån att där också skulle inrymmas konstsamlingen J.A.G Acke , det vill säga den konstsamling som alliansen ville införskaffa i kommunens ägo. Kostnader för turistbyrån och museilokalerna sattes under en femårsperiod till ca 300 000 kronor per år. Driften av en utökad turistbyrå sattes till 200 000 kronor per år.
- Efter det att alliansen fått stark kritik från både protesterande medborgare och från opposition backade alliansen och konstköpet genomfördes inte. Det tyckte vi socialdemokrater var bra. Men alliansen borde samtidigt ha omprövat sitt beslut och anpassat kommunens kostnader för turistbyrån och museilokalen på Ljusterö som en ren konsekvens av den förändring som återtagandet av konstköpet innebar. Den 28 mars 2011 föreslog vi socialdemokrater att en sådan anpassning av kommunens kostnader skulle göras. Det var allianspartierna tyvärr inte intresserade av utan såg till att kommunen nu i flera år framöver har kvar samma höga kostnader.
- Vi är därför inte förvånade att revisorerna nu har granskat beslutet och ställt frågor till kommunstyrelsen med hänvisning till hyresavtalet som tex. om någon hyresförhandling begärts, och vad en sådan i så fall resulterat i.

måndag 6 februari 2012

Engagerande träff med Nordost S-råden i Norrtälje

Den 2 februari bjöds vi in av Elisabeth Björk  oppositionsråd i Norrtälje till en gemensam träff vi alla oppositionsråd, med politiska sekr i nordost-kommunerna. Vi gick igenom det politiska läget i och pratade engagerat om ett antal gemensam frågor vi stött på i våra respektive kommuner. Det känns bra att träffas och utbyta erfarenheter.
 
Vi var alla imponerade av vilket fint rum som oppositionsledaren i Norrtälje har , det är annat än vad vi andra är vana vid, speciellt Katherine som inte har något rum alls att tillgå i Waxholm. Samtidigt som andra inte har någon politisk sekr, som tack och lov vi har i Österåker på halvtid. Spelreglerna, möjligheterna är verkligen skiftande. Ser fram emot fler träffar framöver.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...