Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2012

Wanja Lundby Wedin på Runöskolan

Inrätta ett medborgarkontor i anslutning till biblioteket

Socialdemokraterna föreslår genom Ann-Christine Furustrand att Österåker kommun inrättar ett medborgarkontor, gärna beläget i anslutning till nya biblioteket i Centrum. Att kommunledningen söker extern hel eller delfinansiering hos regering och/eller EU för att täcka kostnader för ett medborgarkontor.    

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition

 -         Att inrätta ett medborgarkontor är ett sätt att stärka den lokala demokratin och öka medborgarnas delaktighet. Den nyligen presenterade medborgarundersökningen som SCB utfört 2011 i Österåkers kommun visade bland annat att medborgarna i kommunen fått en mer negativ syn på sina möjligheter att påverka. Vi socialdemokrater menar att resultatet av medborgarundersökningen måste tas på största allvar. Därför lägger vi nu bland annat förslag om att inrätta ett medborgarkontor.

 -         Österåker har en gång i tiden haft ett medborgarkontor i gamla kommunalhusets nedre botten i ”banklokalen”. Där kunde man få samhällsinfor…

Spännande tankar inför nytt partiprogram

Det är medlemmarna som bestämmer, så började Lars Engkvist, som tillsammans med Marika Lindgren, leder arbetet med att skriva förslag till nytt partiprogram. Hade förmånen att få lyssna till deras tankar för någon kväll sedan inne på partiexpeditionen på Sveavägen. Den långsiktiga politiska uppgiften den sätts av partiets medlemmar och skall ge i uttryck i partiets program. Det är vårt program, markerar Lars Engkvist och slänger ut en fråga - Hur formulerar ett parti sin samhällsuppgift? Vårt parti har genom sin historia haft åtta partiprogram. Det senasate antogs 2001, och mycket har hänt sedan dess, samhället förändras hela tiden.

Vad är socialdemokrati? Jag tycker Lars Engkvist har rätt i att det ibland kan vara nödvändigt att reflektera över varför manär socialdemokrat. Ofta blir svaret att det handar om en grundinställning om att bekämpa orättvisor var helst de uppstår. Strävan efter frihet,är en annan stark känsla, att ingenting skall få inskränka, inte kön, inte lön, inte kla…

Badbuss till Domarudden blir av trots nej i kväll!

I kommunfullmäktige i kväll kommer vår motion inte att gå igenom. Men jag är helt övertygad om att det förslag som vi socialdemokrater lagt i motionen om att inrätta en badbuss - en busslinje från centrala Åkersberga till Domarudden, kommer för eller senare att bli av.

Det detta tyvärr handlar om är att den borgerliga alliansen inte vill bifalla en socialdemokratisk motion.De vill inte ge oss cred för ett bra förslag. Utan om ett tag, när de tror att de flesta glömt vår motion, då kommer frågan att komma upp igen som ett alliansförslag.

En sådan här fin liten röd buss, vill vi se går från centrala Åkersberga till Domarudden. I förlängningen och i takt med att Österåkers kommun växer kommer fler sådana här busslinjer inom kommunen att behövas.

Folkhälsoprojekt – ge AA stöd för sin mötesverksamhet

I kväll är det kommunfullmäktigesammanträde. Då lägger vi socialdemokrater ett antal motioner och ställer några frågor. En av motionerna handlar om att ge A-A i Åkersberga stöd för sin verksamhet.
Så här skriver vi i motionen:
"AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. AA självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.

Organisationen säger själv att AAs främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Här i Åkersberga finns AA verksamhet som kallar sig Åkersberga gruppen, och för att kunna bedriva sin verksamhet …

Befriande afrikans dans !

Sedan några torsdagar har jag funnit något nytt i min tillvaro. Det är afrikansk dans. Första gången var spännande och jag utförde rörelser som jag inte gjort på bra länge. Min arma snart 55 åriga kropp överaskades bokstavlingen av den afrikanskla dansens rytmiska rörelser. Tänk vad lite trummor och häftig musik kan sätta fart. Morgonen därpå stel som en pinne. Jisses. Högerbenets vadmuskel kändes som om den krymt med flera centimeter och nådde inte riktigt till makren. Jag haltade till kommunalhuset. Pinsamt. Men vad är att göra när man inte gått på någon gympa på länge utan enbart ägnat sig åt lite stavgång då och då, vilket är helt annnat än - afrikansk dans. Nu har jag gått två gånger ytterligare och kroppen och jag är nu helt överens om att det här skall vi fortsätta med. Haer även prövat Groove som också är en slags dansgympa helt suveränt det också. Det är verkligen en fantiskt sätt att tvinga sig själv att röra på sig men också att rensa huvudet från dagens vedermödor och foku…

Ändrade förutsättningar !?

Så här har jag i min funktion som  kommunalråd i opposition kommenterat revisorernas frågor om hyresavtalet vad gäller turistbyrån och museilokalerna på Ljusterö. Bakgrunden är det konstköp som inte blev av.
- När kommunens kostnader för turistbyrån och museilokalerna beslutades den 3 maj 2010 var det utifrån att där också skulle inrymmas konstsamlingen J.A.G Acke , det vill säga den konstsamling som alliansen ville införskaffa i kommunens ägo. Kostnader för turistbyrån och museilokalerna sattes under en femårsperiod till ca 300 000 kronor per år. Driften av en utökad turistbyrå sattes till 200 000 kronor per år.
- Efter det att alliansen fått stark kritik från både protesterande medborgare och från opposition backade alliansen och konstköpet genomfördes inte. Det tyckte vi socialdemokrater var bra. Men alliansen borde samtidigt ha omprövat sitt beslut och anpassat kommunens kostnader för turistbyrån och museilokalen på Ljusterö som en ren konsekvens av den förändring som återtagande…

Engagerande träff med Nordost S-råden i Norrtälje

Den 2 februari bjöds vi in av Elisabeth Björk  oppositionsråd i Norrtälje till en gemensam träff vi alla oppositionsråd, med politiska sekr i nordost-kommunerna. Vi gick igenom det politiska läget i och pratade engagerat om ett antal gemensam frågor vi stött på i våra respektive kommuner. Det känns bra att träffas och utbyta erfarenheter.Vi var alla imponerade av vilket fint rum som oppositionsledaren i Norrtälje har , det är annat än vad vi andra är vana vid, speciellt Katherine som inte har något rum alls att tillgå i Waxholm. Samtidigt som andra inte har någon politisk sekr, som tack och lov vi har i Österåker på halvtid. Spelreglerna, möjligheterna är verkligen skiftande. Ser fram emot fler träffar framöver.