Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september, 2013

Använd överskottet lägg inte allt på hög!

I går kväll var det kommunstyrelse och vi behandlade Delårsbokslutet för Österåkers kommun. Återigen visar prognosen att kommunen ligger 42 mkr över sin budget och med prognos på ett resultat på ver 100 miljoner.

Det är inte okänt att det finns utvecklingsområden, behov i Österåkers kommun som borde täckas. Det som vi som socialdemokrater ser som mest akut- är det som vi i går lyfte för att
vi tycker att det borde vara här som i vart fall en del av överskottet borde gå till:

Vi föreslog följande

1. de verksamheter som kommunen driver som tampas med sin ekonomi och/eller har behov av att snabbt säkra kvaliteten, som t.ex. inom skolorna med den osäkerhet som råder om hur lärarlönerna slår, brist på personal Korttids i Alceahuset, förstärkning av Hemtjänsten samt Särskolan, att medel tas av de överskott av resurser som redovisas.

2.   av de 24,8 mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) föreslår vi investeras inom främst följande områden:
-         arbetsmiljöförbättrande åtgärder
-      …

Söndagens trafikutfrågning kom lika mycket att handla om miljlöfrågor

Söndagens politikerutfrågning om trafikfrågor i Åkersberga centrum, på stationsgatan som för dagen var avstängd. Här fanna Österåkerskommun på plats med informaton om kommunens planer för utveckling av infrastukturen, men vägar och grönytor.

Ann-Christine Furustrand;
- Österåkers kommun har sedan 60 talet varit en tillväxtkommun, det vill säga det är hit som människor valt att flytta med sin familj. Människor har frihet i vårt land att få flytta dit de önskar, och det är en främmande tanke för oss socialdemokrater att vilja förbjuda någon att flytta hit, tvärtom välkomnar vi dem som väljer att bosätta sig här i Österåker.
- Att vara en tillväxtkommun ställer stora krav på oss politiker att vara förutseende att se till att samhällets alla delar fungerar, allt ifrån förskola, skola till äldreomsorg och kollektivtrafik och vägar. Vi socialdemokrater är övertygade om att det går att bygga samhället med fina bostadsområden på ett miljövänligt sätt och med bra kollektivtrafiklösningar. V…

En vecka med fokus på trafikfrågor

I veckans nummer av lokaltidningen Kanalen informerar vi om att vi socialdemokrater tar ett initiatvis om vi valt att kalla för ett handslag för trafiklösningar. Utförda medborgarundersökningar visar tydligt att trafikfrågorna är något som många oroar sig för. Vi vet att det finns problem oh at lsöa trafikfrågorna är ingen enkl uppgift. Ingen har facit i hand och svar på alla lösningar men vi tror att Österåkers kommun har en chans att komma framåt - om de förtroendevalda är beredda att ta ansvar och komma överens om vilka trafiklösningar som är nödvändiga. Därför tar vi socialdemkrater initiativ till att söka en så bred överenskommels som möjligt för att lösa trafikfrågorna. Jag har nu tagit kontakt med alla partier i Österåkers kommunfullmäktig och vi avvaktar nu svar - om intresse finns.

I går fick jag trevligt besök av några elever som går i femman i Korallens friskola. De intervjuade mig om bland annat trafiksfrågor. Samtidigt som de filmade med sina mobiler. Ska bli spännande …

Öppet (S)var om Täljöviken

Till
Naturskyddsföreningen i Österåker
Österåkers hembygds- och fornminnesförening
2013-09-16

Svar på öppet brev angående folkomröstning gällande framtiden för Täljöviken och Näs

Socialdemokraterna anser att det går att bygga ett bra och miljövänligt bostadsområde i Täljöviken
Kommunernas och politikers ansvar.I Sverige har kommunerna ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen som handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse och bevarande. Det är alltså en politisk uppgift att väga olika samhällsintressen mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process.

Plan- och byggfrågor väcker ofta människors intresse och det uppstår olika åsikter och syn på hur ett markområde bäst planeras. Konflikt, i betydelsen olika åsikter, mellan olika ståndpunkter tillhör politikens vardag. Det är därför vi har olika partier. Det är politikers uppgift att väga samman och att fatta beslut på ett så klokt och ansvarsfullt sätt som möjligt.

Ett sådant arbetssätt…

Ett handslag för trafiklösningar

I Österåker är trafikfrågorna en så ”het potatis” att inget parti riktigt vågar sätta ner fötterna.  På så sätt riskerar det att lamslå i stort sett alla trafiklösningar. Trafikfrågorna är inte enkla att hantera, alltid berör trafiklösningar någon del av kommunens medborgare. Vi socialdemokrater tycker att det är frustrerande. Att ingenting händer förlorar medborgarna på som får ägna sig åt att sitta i bilköer och vänta i korsningar på att få komma ut på vägen.

Vi socialdemokrater vill åstadkomma en bred blocköverskridande överenskommelse för att lösa de för medborgarna och kommunen så viktiga trafikfrågorna. Vi kallar det för ett handslag för trafiklösningar.

Våra argument för en blocköverskridande överenskommelse

Utförda medborgarundersökningar visar att trafikfrågorna är en av de viktigaste frågorna för kommunens invånare. Inget parti har presenterat någon helhetslösning eller någon hållbar strategi för att komma tillrätta med trafikproblemen. Inget enskilt parti kan heller åstadkomma…

Luftslottet - hur bra film som helst !

I fredags var jag på premiär på Berga teater i Åkersberga på filmen Luftslottet - När skiten träffar fläkten,  som är producerad av kommunens ungdomsård Berga gården. Den var proffsig i alla dess delar. Vi kan i Öteråker vara stolta över att dessa förmågor finns i kommunen. Bra jobbat Berga gården, all heder åt er och åt Magnus G Bergström som gjort ett mästerverk.

Vi var sex socialdemokrater och så till det respektive som gick och såg filmen, Vi såg några få moderater, en österåkerspartist, men sedan saknades i stort sett alla andra företrädare, trots att samtliga i kommunfullmäktige fått inbjudan.

Var vad ni i folkpartiet ? I vänsterpartiet? i centern? i miljöpartiet ? i Roslagspartiet?

Uppmanar er, att om tillfälle ges, ta chansen och se filmen http://youtu.be/5svyq69WBf4