torsdag 23 april 2009

Mejlet jag inte fick!

Vad vore ett demokratiskt Sverige utan öppen debatt?

Här på min blogg har jag kritiserat moderaternas kommunalråd i Österåker och den politik som moderaterna för. Detta har lett till att kommunalrådet (m) har skickat ett mejl till politiker av alla politiska valörer i kommunstyrelsen - utom till mig - och då är det ändå mig hon omnämner och pekar på.

Vad skall man tycka om det ? Dåligt ! Varför väljer kommunalrådet (m) att agera i skuggan istället för i det politiska dagsljuset ?

Själv tycker jag att den politiska debatten om Österåker kommun skall ske i dagsljuset därför publicerar jag nu mejlet jag inte fick.

" Björn

Jag har alltid uppfattat att socialdemokraterna varit angelägna om attavhålla sig från personangrepp på politiska motståndare. Förmodligen avsamma skäl som vi moderater brukar låta bli det. Vi vet ju att denna typav angrepp skadar förtroendet i allmänhet för politiker * inte baraden man angriper. Därför blir jag mycket bekymrad över att en ledande socialdemokrat gårtill ett mycket grovt angrepp på mig i sin blogg. Medmisstänkliggöranden och beskyllningar försöker man sänkamänniskors förtroende för mig som politiker. Varför det? Om man troratt det är något konstigt med den skola jag är delägare i kan man enkeltta reda på fakta genom att fråga mig. Eller titta i årsredovisningarnasom är offentliga.För nio år sedan startade jag en friskola. Fyra år senare övertog jagen befintlig förskola. Vi lämnade då den villa som förskolan hade sinverksamhet i och samlade alla barn i en byggnad. Den byggnaden är nu förtrång. Vi har ca 110 barn på 600 m2. Vi har därför köpt en mindre villa(122 m2) alldeles i närheten av skolan dit en del av förskolansnuvarande verksamhet ska flytta. På så sätt förbättras arbetsmiljön förbåde barn och personal.Det skrivs hatfullt om vinst. Ja Rydbo Friskola går med vinst. Och allaöverskott under åren * så när som på en utdelning på 14 000 kronortotalt att fördela på samtliga aktieägare - ligger kvar i skolans budgetsom en säkerhetsbuffert. Samma modell som vi för övrigt avser attanvända för produktionsstyrelsens verksamheter.Jag trodde att det bara fanns en politiker i ett annat parti som villedriva politik med insinuationer och lögner som vapen. Tyvärr måste jagkonstatera att det finns två. Är det månne nervositeten över det storaraset för socialdemokraterna i opinionsmätningarna som ligger bakomdetta grova övertramp. Jag trodde faktiskt bättre om er än så.Jag har under åren strävat efter att ha goda relationer tillsocialdemokraterna eftersom jag anser att det finns mycket som vi kanenas om för kommunens bästa även om vi kan komma till dessa slutsatser pålite olika sätt. Jag har också uppfattat att ni uppskattat att vara medpå ett konstruktivt sätt i frågor som rör kommunens utveckling. Men omen ledande socialdemokrat nu tycker att ”det är åt fanders, en sådanpolitiker (dvs undertecknad) borde stoppas från att ha med vårskattemedel att göra” så föreligger naturligtvis inte längre någraförutsättningar för ett fortsatt gott arbetsklimat. Jag beklagardet.
Ingela "

onsdag 22 april 2009

26 procents ökning av socialbidragen i Österåker

Enligt en undersökning som SVT gjort ökar nu kommunernas utgifter för socialbidrag allt mer. Under första kvartalet i år ökade socialbidragen med i snitt 17 procent jämfört med samma period förra året, men flera kommuner fick mer än fördubblade utgifter.

I Österåker enligt undersökningen har kostnaderna för socialbidragen ökat från första kvartalet 2009, 3124.261 jämfört med första kvartalet 2008 , 2488.970, det är en ökning med 26 procent.
Oroväckande siffror på en ännu mer oroväckande utveckling som tyvärr riskerar att bli värre, ju mer den ekonomiska krisen borrar sig ner. Bakom dessa siffror finns människor av kött och blod och det måte kännas förödande.
Så vad tänker nu de styrande moderaterna med borgerliga kompisarna i Österåker när de ser hur allt fler behöver stöd i form av socialbidrag för att överleva ? Bryr man sig alls ? Tänker man försöka göra något ???

Var det inte arbetslinjen som gällde - då måste man väl ändå försöka medverka till att det skapas nya jobb

jobbävning

tisdag 21 april 2009

Det kan bli skattehöjningar säger moderaterna

Ser just på Sveriges Radios webbsida (SR) att moderaternas partisekreterare har gjort ett intressant uttalande.
" Det kan bli skattehöjningar i moderatstyrda kommuner till valåret 2010 på grund av den ekonomiska krisen. Det säger Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann"

Gäller det i Österåker också ?????
Någon moderat i etern som vågar kommentera ?

Jobbävning

måndag 20 april 2009

Moderaterna höjer hemtjänsttaxa med 135 procent!

I kommunstyrelsen i kväll vill moderaterna och andra borgerliga partier i Österåker att kommunen skall chockhöja hemtjänst taxan med 135 procent. Detta för att det skall bli så dyrt för de hjälpbehövande att nyttja hemtjänsten för städning att de skall tycka att hushållsnära tjänster är mer attraktivt Gissningsvis är tanken den att då kan moderaterna i Österåker lägga ner motsvarande del för städning i sin hemtjänst. Ett sätt att vältra över kostnader från kommunen till staten. Varför skall de äldre som är i behov av städhjälp som i hela sitt liv betalat skatt tvingas ut på marknaden för att leja städning ? Moderaterna höjer avgiften för de vårdbehövande med 135 procent samtidigt som de som tjänar över 100 000 kronor/mån ges en skattesänkning på 13 000 kr/mån. För mig är det ett exempel på en konservativ, moderat och orättfärdig politik. Tänker inte ge detta förslag mitt stöd, tvärtom!

Beprövad folkrörelsetradition goes interactiv!

I alla tider har människor funnit mötesplatser för att umgås, och samtala om viktiga frågor.
Nu har socialdemokraterna ytterligare utvecklat folkröresetraditionen genom att öppna upp ett
nätbaserat torg för alla att kunna aktivera sig.

Nu finns alla möjligheter för den som vill aktivera sig också som sympatisör, utan krav på att vara medlem. Det är bara att öppna ett konto på Mitt S och börja jobba. Sedan är det bara att bjuda in kompisar till möten, starta upprop elelr vad man nu vill göra för att engagera sig.

Det är ett friskt grepp och givetvis har jag skaffat mig ett konto

ping
In your face

fredag 17 april 2009

Borg gör som Berlusconi

"Sök många jobb och vänd inte på dygnet" var det besked som Anders Borg (m) gav de som nu strömmar ut i arbetslöshet här hemma i Sverige. För någon vecka sedan när Italien drabbades av jordbävning , många blev hemlösa och förlorade sina nära och kära, då sa Berlusconi " se det som en camping".

De båda inläggen kan inrymmas i kategorin okänsliga makthavare.

jobbävning

tisdag 14 april 2009

Utanförskapet ökar i Österåker

Det som nu oroar mest är den allt ökande arbetslösheten bland ungdomar. Nu ligger den näst högst inom EU. I tidningarna idag skrivs om en hel generation som kan komma att tvingas gå till socialen, det känns som en absurd tanke och ändå en del av dagens verklighet. Samtidigt läser jag att ingen tror att den budget som Anders Borg och (m)-regeringen lägger fram kommer att innehålla något som underlättar för de unga arbetslösa. Det oroar ännu mer. Kan en regering verkligen vända en hel ungdomsgeneration ryggen ? Det vill jag inte tro - sanningen lär ses i morgon.

I Österåkers kommun, en kommun som moderaterna gärna beskriver som en blomstrande kommun, ser jag nu att ungdomsarbetslösheten har ökat från 35 arbetslösa ungdomar (mellan 18-24 år) 2008, till 71 redan nu i år, det är en ökning med 102,9 procent. Bakom dessa siffror finns en ung människa som sannolikt inget hellre vill än att starta sitt vuxenliv med en egen försörjning, och boende.

Som jag ser det måste allt som tänkas kan göras för att se till att dessa ungdomar ges hjälp på traven, med utbildningsinsatser om det behövs, med mera. Kan näringslivet i Österåker involveras etc, etc.

Jobbävningen

tisdag 7 april 2009

Inga statliga pengar till Österåker 2009

Nu har regeringen Reinfelt gett besked, det blir inga pengar till kommunerna i år. Det innebär att Österåkersmoderaterna inte får hjälp av Reinfelt med den nu allt sämre ekonomin. Prognosen blir allt mer dyster med minskade skatteintäkter och sannolikt ökade krav genom att kostanderna för försörjningsstöd i takt med ökad arbetslöshet förväntas öka. Välfärden, det vill
säga förskola, skola och äldreomsorg är de delar som kommer att få lida mest. Att moderaterna fick med sig övriga borgerliga partier att genomföra en skattesänkning för i år har vi socialdemokraer varnat för är en dålig affär, det blir nu allt mer tydligt hur rätt vi har.

Första 2010 fram till 212 fördelas regeringen ett stöd ut på sammanlagt 17 miljarder på dessa tre år. Konjunkturinstitutet har tidigare i veckan tydligt utryckt att behövet är mycket större än så. Detta lyssnar inte regeringen på.

Läs Östros kommentar: Det är hjärtlöst!

fredag 3 april 2009

M-politiker skor sig själv

I Österåkers kommun där har den borgerliga budgeten spruckit. Kommunens kall nu skära ner motsvarande minst 26 miljoner kronor. Många tror att det kommer att sluta med betydligt mer än så. Moderaterna med stödpartiet har bestämt sig för att dessa nedskärningar bara skall läggas på det kommunala verksamheten. Det vill säga de privata kommer att fredas. Varför ? - Jo argumentet är att de privata har ju sitt "avkastningskrav" så då är det rimligt att kommunen kallar nedskärningarna också för "avkastningskrav" så infinner sig någon slags moderat rättvisa ! Jisses säger jag, man tar sig för pannan ! I går fick jag höra av en säker källa att moderata kommunalrådet i Österåker som redan har en privat skola, öppnar en till.
Törs man gissa varför ? Hon har ju sett till att driva verksamhet i privat regi ges vinstgarantier med skattemedel! Vad tycker du om det ! Jag tycker det är åt fanders, en sådan politiker borde stoppas från att ha med vår skattemedel att göra ! Så varför fortsätta rösta på moderaterna i Österåker! Lägg en röst på något annat, varför inte socialdemokratin! Det tänker jag göra.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...