Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juni, 2011

Ökningen är 2,8 procent !

Pressmeddelande
2011-06-23

Ökningen är 2,8 procent !

Den borgerliga alliansen gick i går ut med att de satsar stor inom skolans område, hela 912 miljoner. Den preliminära ökningen som alliansen föreslår är betydligt mer blygsam.

Ann-Christine Furustrand (S):
- i de nu antagna budgetdirektiven står att ramen för 2010 för kultur och utbildningsnämnden, där skolan utgör endast en del tillsammans med förskola och kultur och hela fritids sektorn, låg på 949 miljoner kr.
- den borgerliga majoriteten har nu preliminärt föreslagit att den ramen skall höjas till 976 miljoner kr. Det är en ökning jämfört med 2010 års nivå med, 2,8 procent ( 27 Mkr)

- för att bli länets bästa skolkommun kommer det att behövas en mer hållbar satsning. Vi socialdemokrater har nu påbörjat vårt arbete med att analysera behoven av satsningar och sedan lägga en egen budget utifrån våra politiska prioriteringar.

En spännande och omtumlande första tid i rollen som oppositionsledare

Nu sitter jag vid mitt skrivbord på plan 3 i Alceahuset, plockar ihop lite papper och gör listor för vad som skall kommas ihåg efter några veckors stundande ledighet. Tänk vad tiden gått fort. Det känns nästan som igår när jag i januari steg in i kommunalhuset, Alcea,  för att börja med att ta itu med uppgiften att vara kommunalråd i opposition, att vara oppositionsledare.

Det kändes stort, och hedrande, men också uppfodrande, fast på ett bra sätt. Mina egna förväntningar på mig blandades med alla andras. Fast besluten om att åstadkomma skillnad. Det kändes tryggt i det läget att ha mina tjugo års erfarenhet av kommunalpolitiken på fritidsnivå med mig, så någon duvunge är jag knappas, även om en och annan försökt påskina detta, speciellt i avtackningstal, men det återkommer jag till.  Att nu för första gången vara engagerad politiker på heltid (nåja formellt är min tjänst enbart 75 procent,) det har jag aldrig tidigare varit, den rollen är ny för mig.

Var skulle jag nu sitta i kommu…

Bänkar till skateboardparken och buskröjning vid cykelvägar

Pressmeddelande
Bänkar till skateboardparken och buskröjning vid cykelvägar

I politisk enighet har nu alla politiska företrädare i kommunfullmäktige 21 juni, ställt sig bakom att skateboardparken i Röllingy skall rustas upp. Men när det kom till hur parken skall rustas om det skulle finnas sittplatser/bänkar för åskådare, då gick meningarna isär.

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:
- ungdomar har särskilt uttryck till mig att det är viktigt att det finns lite bänkar så att det går att sitta och titta på när skateboardåkarna gör sin hopp och konster, jag tyckte det lät självklart, och när det inte framkom av handlingarna la jag ett tilläggsyrkande där jag konkret föreslog att sittplatser/bänkar anordnas i anslutning till skateboardparken. I debatten bedyrade både Michaela Fletcher Sjöman (M) och Elisabeth Gunnars (Fp) att bänkar automatiskt ingår trots att det inte står i handlingarna. Men när förslaget om bänkarna skulle tas ställning till så röstade både Gunnars oc…

Resurser måste kopplas till de högt uppsatta målen

Pressmeddelande
Resurser måste kopplas till de högt uppsatta målen

I kommunfullmäktige i går, måndagen den 20 juni fattades beslut om ”Direktiv och ekonomisk förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2012 och plan 2014”.Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:

- vi Socialdemokrater har nu tagit emot ett preliminärt underlag utifrån den borgerliga majoritetens politiska prioriteringar, och avstår därför att medverka i beslutet. Vi kommer nu att inleda vår process för att forma ett budgetförslag utifrån våra politiska prioriteringar och den lägger vi i sedvanlig ordning i höst.
- det vi saknar i dokumentet är en analys/uppskattning av kostnader för att uppfylla de högt uppsatta målen, dvs. bästa skärgårdskommun, bästa skolkommun etc. Dessa mål måste, som vi ser det, kostnadsberäknas och resurser i tillräcklig omfattning avsättas för att ett genomförande av målen skall vara möjlig. Vi har svårt att tro att målen enbart skall kunna infrias genom omprioriterin…

Måndag den 20 juni och full fart

Idag är det verkligen mycket. Började med kommunstyrelsens arbetsutskott, där utgick ärendet angående överföring av Samhällsbyggnadsnämndens miljö och hälsoskyddsansvar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskydd i Täby ett bra beslut då det betyder att personalen inom området blir kvar här i Österåker. Det känns bra. Nu kan vi börja uteckla kompetens och utöka antalet medarbetare som så väl behövs. här hemma i Österåker.jag tror att det här på sikt kommer att bli mycket bra.  När det gäller Trafikanordningen i Margretelund vid Tallsätra och nya Bergsätraskolan har det varit en fråga som verkligen dragits i långbänk. Riktigt pinsamt och illa skött av majoriteten. Vid kommunstyrelsens sammanträdde förra gången så var urspungsförslaget från den borgerlgia alliansen att frågan skulle begravas och att ingenting skulle göras, något som vi socialdemokrater motsade oss tillsammans med mp och rp, så att till slut så blev det att fågan skulle ses över. Nu har alliansen alltså tänkt om, vilket ä…

I Österåker råder det nolltolerans mot våld!

I lördags den 18 juni hölls en mycket värdig och fin antivåldsdemonstration i Åkersberga. All heder till dom som ordnade det och som sjöng, spelade och höll tal. För alla er som inte var där, så kan ni ta del av manifestationen Youtube klippet här. Härligt att se att så många människor i alla åldrar kom. Det visar verkligen att människor verkligen bryr sig.

Våld måste bekämpas - nolltollerans måste råda!

Lördagen var till en början en härlig dag, fint och varmt väder och massor med människor som var ute och gick och som hejade fram alla de hundratals som sprang denna dag. Österåkersmilen höll på en bra bit in på eftermiddagen och kvällen. Eftersom det var mycket varmt så kunde man se en och annan som till slut vinglade fram mot målet, gissningsvis hade inte alla druckit vatten i tillräcklig omfattning och flera kunde berätta att en del löpare hade svimmat av vid Ekbacken, ambulanser var ditkommenderade. Ljudet av ambulansens sirener hördes svagt.  Det var en härlig folklig dag.

Så helt plötsligt bryts idyllen, vid 18-tiden av ljudet av polisbilarnas sirener och ambulanser. Ett skottdrama har utspelat sig, enligt vad som framkom i media, utfört av två män på moped/motorcykel och tre unga män skjutna varav en avled på plats. Omskakande minst sagt. Spekulationerna om varför detta har hänt är naturligtvis igång. Själv hoppas jag att polisen snarast möjligt griper de skyldiga till detta d…