torsdag 23 juni 2011

Ökningen är 2,8 procent !

Pressmeddelande
2011-06-23

Ökningen är 2,8 procent !

Den borgerliga alliansen gick i går ut med att de satsar stor inom skolans område, hela 912 miljoner. Den preliminära ökningen som alliansen föreslår är betydligt mer blygsam.

Ann-Christine Furustrand (S):
- i de nu antagna budgetdirektiven står att ramen för 2010 för kultur och utbildningsnämnden, där skolan utgör endast en del tillsammans med förskola och kultur och hela fritids sektorn, låg på 949 miljoner kr.
- den borgerliga majoriteten har nu preliminärt föreslagit att den ramen skall höjas till 976 miljoner kr. Det är en ökning jämfört med 2010 års nivå med, 2,8 procent ( 27 Mkr)

- för att bli länets bästa skolkommun kommer det att behövas en mer hållbar satsning. Vi socialdemokrater har nu påbörjat vårt arbete med att analysera behoven av satsningar och sedan lägga en egen budget utifrån våra politiska prioriteringar.

En spännande och omtumlande första tid i rollen som oppositionsledare

Nu sitter jag vid mitt skrivbord på plan 3 i Alceahuset, plockar ihop lite papper och gör listor för vad som skall kommas ihåg efter några veckors stundande ledighet. Tänk vad tiden gått fort. Det känns nästan som igår när jag i januari steg in i kommunalhuset, Alcea,  för att börja med att ta itu med uppgiften att vara kommunalråd i opposition, att vara oppositionsledare.

Det kändes stort, och hedrande, men också uppfodrande, fast på ett bra sätt. Mina egna förväntningar på mig blandades med alla andras. Fast besluten om att åstadkomma skillnad. Det kändes tryggt i det läget att ha mina tjugo års erfarenhet av kommunalpolitiken på fritidsnivå med mig, så någon duvunge är jag knappas, även om en och annan försökt påskina detta, speciellt i avtackningstal, men det återkommer jag till.  Att nu för första gången vara engagerad politiker på heltid (nåja formellt är min tjänst enbart 75 procent,) det har jag aldrig tidigare varit, den rollen är ny för mig.

Var skulle jag nu sitta i kommunhuset ? Hade i tidigt skede bestämt mig att inte sitta som min företrädare omgiven på ömse sidor av den borgerliga alliansens kommunalråd. Tillhör man inte den majoritet som styr finns det ingen anledning som jag ser det att sitta i knät på varandra, det bidrar dessutom till att rollen blir otydlig. Efter en del om och men så blev det på plan 3 i en del av ett kontorslandskap. Var lite tveksam hur det skulle gå till en början, men det har fungerat utmärkt. Jag är dessutom van sedan tidigare arbetsplatser att ha mycket folk runtomkring mig så det är bara positivt. Människor går förbi och hejar och det tycker jag är mycket positivt.

Jag var med på presentationer i fullmäktigesalen i Alceahuset där jag tillsammans med Michaela F-S fick presentera mig för personalen. Det skedde i två omgångar. Jag valde att främst prata om demokratins grunder, om den viktiga dubbla rollen som oppositionen har, att både opponera och granska majoriteten men också att utgöra ett fullgott politiskt alternativ. Så som det ser ut i alla demokratier i hela världen, inte bara hos oss här i Österåker.

De politiskt brännbara frågorna lät inte vänta på sig. En arvodesgrupp hade tillsatts under ledning av Ingela Gardners Sundström (M),i den ingick också Bengt Svensson (Fp) och partivännen Rosita Olsson Palmberg (S). Av de rapporter jag fick av Rosita så var bilden klar. Det var Ingela Garder Sundström som bestämde , i något avseende lyssnade hon, men att arvoderna var på tok för höga, det lyssnade hon inte till. Arvodesgruppen lämnade aldrig ifrån sig något gemensamt förslag i skriftlig form. Även om det har gjorts försök att beskriva det som om det skulle ha varit så. Faktum är att det förslag som den 10 januari lades på bordet i kommunstyrelsen fick aldrig Rosita ta del av i sin helhet i förväg.

Innan dess, samma dag, stod en blomma på mitt bord när jag kom, den var från nya kommunstryrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M). Villken fin gest tyckte jag och gick korridoren ut och knackade på dörren till "kommandobryggan" även i folks mun kallad "isoleringen". Jag tackade Michaela för blomman, och hon hade hört att vi kanske skulle komma att reagera i kommunstyrelsen på kvällen ifrågan om arvodena. Jag bekräftade det, och jag precis som Rosita underströk att nivåerna på arvodena var för höga. Sedan passade jag på att fråga henne om hon visste hur de räknat fram arvodet för oppositionsrådet, dvs det arvode som jag förväntades få. Anledning till frågan var att vi varit några stycken inom socialdemokraterna som suttit och räknat fram och tillbaka för att komma på hur alla arvoden räknats fram. Ofta sägs ju att arvodena är baserade på riksdagsmannaarvoden, men det är en sanning med modifikation. Det är en hel del hemsnickeri också. Hur uträkning, själva formeln för arvordet av oppositionsrådet det fick ingen av oss ihop. Vi såg ingen logik. Inte heller Michaela F-S hade något svar på hur detta räknats fram. Det har beskrivits, har jag förstått, i en annan blogg att jag gått till Michaela F-S och mer eller mindre gråtit över min egen arvodessituation. Det är en lika fantasifull som oriktig beskrivning av ett tämligen ordinärt samtal. Faktiskt riktigt barnsligt. Jag hoppas att nivån i politiken i Österåker höjs framöver. Är som många vet optimistiskt lagd och menar att det borde finns skäl att tro att det kan vara möjligt.

Kommunstyrelsen på kvällen, i korridoren innan kommer Ingela Gardner Sundström. Hon lämnar över förslaget till nya arvoden och säger att de räknat fel på arvodet för oppositionsrådet och att de nu rättat till det felet med en marginell höjning. Vi läser snabbt igenom förslaget. Det är sanslösa ökningar jämfört med tidigare, och i vissa fall har inte ens uppdragets arbetsinnehåll ändrats. Vi protesterar, och på några uppdrag lägger vi helt nya arvodesförslag. Jag går ut, lämnar lokalen när arvodet som berör mig diskuteras. Då gör även Michaela F-S (M) och Elisabeth Gunnars (FP) det. När frågan kommer upp i kommunfullmäktige har vi haft längre tid på oss att räkna fram nya och helt andra förslag på nästan alla punkter - förutom en - oppositionsrådets arvode - enligt eget önskemål. Även om arvodet till oppostionsrådet var det enda arvodet som sänktes, så ville jag inte att fokus skulle ligga där. Den här frågan handlar inte om mig som person, och det var viktigt för mig,  utan det handlade om hysteriskt höga ökade arvoden, som den borgerliga alliansen gav sig själv. Naturligtvis en härlig historia för media att bita i,  och bollen var satt i rullning. Härefter stod de s k affärerna som spön i backen. Så här i efterhand anser jag att de politiskt ansvariga i den borgerliga alliansen förtjänade denna uppmärksamhet. De har alldeles för länge fått härja fritt, och understundom på ett tvivelaktigt sätt. Fingertoppskänslan framstod som helt borttappad.Jag tror dock att den turbulens som varit, att det kommr något gott ut av allt detta, som ger hopp inför framtiden, men det återkommer jag till vid ett senare tillfälle.

Efter tre dagar i tjänst som oppositionsråd blev jag ombedd att infinna mig på kommunalrådet Michaela Fletchers Sjömans (M) rum. I den mån man kan kan kalla det för samtal så var det i alla fall intressant. Jag tänker inte återge det, i vart fall inte nu, kanske längre fram, och om jag någon gång skriver en egen bok, då skall jag ge berättelsen fullt utrymme. Men så mycket kan jag säga att det framgick tydligt att medborgarnas reaktion på den förda politiken nu nått fram till de politiskt ansvariga, även om de kanske inte såg det positiva i det.
Ingela Gardner Sundström (M) byter roll, lämnar rollen som kommunstyrelsens ordförande och inträder i rollen som ordförande i kommunfullmäktige. Att detta skulle rendera i en avtackningsfest, i kejserliga mått mätt anade nog få. Jag hade precis innan det stora festen blivit inbjuden på en stilla middag på restaurangen vid Österskärshavsbad, där kommunstyrelsen avtackade de som lämnade sina uppdrag. Det skedde på en lagom nivå och jag var en av dem som höll ett tal till Ingela Gardner Sundström.  Temat i talet var en jämförelse mellan henne och hennes politiska idol Margeret Thatcher. För visst är Ingela Gardner Sundström i mångt och mycket Österåkers egen ironlady, och liksom det sägs finnas en Thatcherism i England så finns det en Gardnerism i Österåker - en förkärlek till utförsäljningar och privatiseringar, att skapa nya marknader av offentlig sektor, ingen sektor fredad. Höll även ett tal till Tage Lundberg (M), en man som jag inte alltid tyckt vara så enkel att hålla med alla gånger.Särskillt inte den gången han föreslog att vi skulle exportera våra äldre som behövde omsorg till Baltikum, och börja med de som var ensamstående och utan familj så det inte blev en massa liv. Men ibland har det gått att hålla med Tage, han har verkligen emellanåt modigt protesterat mot sin eget parti när allt synes gå för långt. Tage Lundberg är en person som det är svårt att inte tycka om, och det sa jag till honom. Vi kunde alla ana en liten rörd tår som föll på Tages kind. Givetvis kramade jag om honom och överlämnade en stor röd ros också. Den stora avtackningsfesten, den som blev riksbekant, den avstår jag från att gå på. Tyckte att det blev för mycket.Det är ett ställningstagande som kändes helt rätt då och helt rätt även idag.

Så en dag står jag och håller en faktura i min hand. Vad är det här ? Fakturadatum är 2 september 2010.
Det handlar om ett porträtt i olja av Ingela Gardner Sundström, summan är på totalt 31.250 och fakturan är attesterad av henne själv och av Lars Österlind (Fp). Inga beslut är fattade, detta har gjorts på egen hand.
Var är tavlan ? Inte i fullmäktigesalen eller någon annan stans i kommunalhuset. Enligt uppgift lämnades tavlan till receptionen i kommunalhuset  på sensommaren 2010, alltså mitt under brinnande valrörelse. Tänk om medborgarna  i Österåker vetat om det då ? Har precis fått klart för mig att tavlan så sent som 15 juni i år lämnats in till Kultur- och utbildningsnämndens förvaltning för inregistrering och förvaring i kommunens konstarkiv. Bara det är uppseendeväckande. Hur i hela friden en så pass rutinerad politiker tänkte, när hon på eget bevåg beställde tavlan på sig själv och satt där framför konstnären,  är omöjligt att förstå. Än mindre att hon själv attesterade fakturan, visserligen i sällskap med Lars Österlind (Fp), men ändå. I Tidingen Skärgården, en bra tidning med alltför liten spridning, medgav Ingela Gardner själv att detta inte var det klokaste beslutet hon fattat. Själv skrev jag till kommunens revisorer och frågade om det här var handlagt på ett korrekt sätt.
Många boende i kommunen har reagerat över det här, och det är en sund reaktion. Själv tror jag att om man inte ser upp så är risken stor att fartblindhet råder när man suttit länge vid makten, och någon granskning av media har egentligen inte förekommit, fram tills nu då ABC -Nytt och TV4 kom hit. Därefter hängde lokala media på. Det har alltså varit tämligen riskfritt att bete sig lite som man vill. Byte av majoritet betydligt oftare än nästan aldrig som nu, tror jag skulle sätta en välbehövlig extra press på förtroendevalda. Historien om tavlan tror jag kommer att leva vidare även framöver.

Fakturorna för den stora festen var på icke helt oblyga belopp. 138, 616 kr för dekor enligt offert, 64,175 för mat, dryck enligt offert, 48,763 för bemanning enligt offert. Kan finnas fler fakturor, men de har jag sett och har kopior på , samtliga med referens Michalea Flertcher Sjöman. Vem som ansvarade för att festen blev som det blev, det är en fråga som levererats olika svar på, Michaela F-S har ömsom tagit på sig ansvaret och ömsomt försökt dela ansvararet med både Elisabeth Gunnars (Fp) och andra som förnekat detta. Festföremålet har hela tiden poängtera sin roll som just festföremål och inte festfixare. Skall bli spännande att se hur kommunen revisorer tänker hantera denna historia i bokslutet för 2011. Det blir spännande.

Köpet av konstsamlingen som skulle hänga på Ljusterö var också en ytterst speciell satsning i den borgerliga allianens budget. Efter ett antal turerer backade till slut allianasen och Michaela Fletcher Sjöman meddelande att konstköpet inte blir av. Enligt tidningen Skärgården som jag gärna läser mottogs beskedet från säljaren av konstsamlingen inte med så god min, och inte heller av ägaren av det galleri konsten skulle hänga (aktiv m-politiker). Beslutet att retirera var klokt, det har jag till fullo backat upp. Det är klokt att lyssna på folkets röst och på en aktiv opposition. Vi har ju faktiskt rätt ibland!

Kommunen har en egen informationstidning som går ut till alla hushåll i Österåker. Ansvrig utgivare har sedan flera år varit kommunens kommunikationchef. Nu var det dags för ännu en förändring, den borgerliga alliansen ville att nya kommunstryelsens ordförande, Michaela Fletcher Sjöman skulle inneha rollen. Elisabeth Gunnars (FP) satt ordförande vid besluttillfället i kommunstyrelsen och kunde inte ge några som helst svar på frågor om varför de ville byta en professionella ansvarig utgivare mot en politisk. Insikten om vad en ansvarig utgivare är var väl inte överdrivet omfattande i församlingen. Tragiskt och olyckligt beslut som innebär stora risker för att en fin kommuntidningen blir en propagandamaskin för borgerligheten. Istället för en kommuntidning som speglar hela kommunen, dvs alla 51 ledamöterna i kommunfullmäktige och vad de och deras partier gör i sina roller för att förbättra kommunen vi alla bor i. Man måste komma ihåg att kommunen är inte bara dess majoritet, utan det är både majoriteten och oppositionen. Här hoppas jag på att förändring skall kunna ske och att insikten så småningom skall infinna sig om att detta inte heller tillhör de kolokare besluten.

Alla partier har ställt sig bakom det stora målet om att Österåker inte enbart skall vara bästa skärgårdskommun utan också vara länets bästa skolkommun. I måndags lades budgetdirektiven och i dessa kan man ana en del politiska prioriteringar som den borgerliga alliansen vill göra. De är inte så många , men de finns. Vi socialdemokrater saknar en del i detta underlag. Bland annat saknas i dokumentet en analys/uppskattning av kostnader för att uppfylla de högt uppsatta målen, dvs. bästa skärgårdskommun, bästa skolkommun etc. De här målen måste, som jag ser det, kostnadsberäknas och resurser i tillräcklig omfattning avsättas för att ett genomförande av målen skall vara möjlig. Har svårt att tro att målen enbart skall kunna infrias genom omprioriteringar inom verksamheterna. Idag går ett pressmeddelnde ut om att
majoriteten satsar nära 912 miljoner på förskola, skola och kultur. Det låter ju som osedvanligt mycket, men föregående års budgetram för kultur- och utbildningsnämnden låg på ungefär samma nivå. Om jag räknar skillnaden mellan årets budgetram och den ram som finns föreslagen i budgetdirektivet så är det plus 27miljoner kronor. Det låter ju inte lika mycket som en stor satsning.

Nu när vi Socialdemokrater tagit emot ett preliminärt underlag utifrån den borgerliga majoritetens politiska prioriteringar innebär det att vi inleda vår egen process för att forma ett budgetförslag utifrån våra politiska prioriteringar. Den lägger vi i sedvanlig ordning i höst. Men innan dess, skall vi ladda batterierna och njuta av sommaren. Det har som sagt var varit en händelsrikt halvår. Vi socialdemokrater har lagt en hel del förslag till förbättringar i motioner under den här tiden. Vi har också ställt frågor, och interpellerat för att fu upp viktiga ämnen till offentlig debatt.

Det har var bara några nedslag över allt som hänt sedan januari, och personliga tankar från mig.
Jag vill passa på och önska alla som läser min blogg en härlig sommar med många latar dagar. Liksom alla de nya bekantskaper som jag haft förmånen att lära känna under de första sex månderna av den här mandatperioden.

Tack !
Trevlig sommar från Ann-Christine

tisdag 21 juni 2011

Bänkar till skateboardparken och buskröjning vid cykelvägar

Pressmeddelande
Bänkar till skateboardparken och buskröjning vid cykelvägar

I politisk enighet har nu alla politiska företrädare i kommunfullmäktige 21 juni, ställt sig bakom att skateboardparken i Röllingy skall rustas upp. Men när det kom till hur parken skall rustas om det skulle finnas sittplatser/bänkar för åskådare, då gick meningarna isär.

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:
- ungdomar har särskilt uttryck till mig att det är viktigt att det finns lite bänkar så att det går att sitta och titta på när skateboardåkarna gör sin hopp och konster, jag tyckte det lät självklart, och när det inte framkom av handlingarna la jag ett tilläggsyrkande där jag konkret föreslog att sittplatser/bänkar anordnas i anslutning till skateboardparken. I debatten bedyrade både Michaela Fletcher Sjöman (M) och Elisabeth Gunnars (Fp) att bänkar automatiskt ingår trots att det inte står i handlingarna. Men när förslaget om bänkarna skulle tas ställning till så röstade både Gunnars och Fletcher Sjöman mot förslaget. Jag kommer att gå till den nya skateboardparken och på plats se hur det blir lovar Ann-Christine Furustrand (S)
I kommunfullmäktige behandlades också ett ärende om skolskjutsar, i tjänsteutlåtandet markerades vikten av att eleverna använder sig av gång och cykelvägar.

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:
- vid en workshop med ett 30-tal ungdomar för ett tag sedan var det några tjejer som gärna använde gång- och cykelvägarna till skolan om bara dessa röjdes från skymmande buskar och att belysningen fixades, så att det kunde känna sig trygga. Vid kommunfullmäktige i måndags föreslog jag därför att Samhällsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att undanröja skymmande buskar och säkra belysningen på gång och cykelvägar där så behövs, just för att eleverna i större utsträckning skall använda gång- och cykelbanorna. I debatten bedyrade både Michaela Fletcher Sjöman (M) och Elisabeth Gunnars att röjning av buskar och fixa belysning sker automatiskt och att några beslut inte behöver fattas. Eftersom det finns skymmande buskar, och bevisligen inte alla lampor funkar så menade jag att det verkligen behövs fattas beslut får att det skall hända något. Tyvärr röstade Gunnars och Fletcher Sjöman mot även det förslaget.

Resurser måste kopplas till de högt uppsatta målen

Pressmeddelande
Resurser måste kopplas till de högt uppsatta målen

I kommunfullmäktige i går, måndagen den 20 juni fattades beslut om ”Direktiv och ekonomisk förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2012 och plan 2014”.Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition:

- vi Socialdemokrater har nu tagit emot ett preliminärt underlag utifrån den borgerliga majoritetens politiska prioriteringar, och avstår därför att medverka i beslutet. Vi kommer nu att inleda vår process för att forma ett budgetförslag utifrån våra politiska prioriteringar och den lägger vi i sedvanlig ordning i höst.
- det vi saknar i dokumentet är en analys/uppskattning av kostnader för att uppfylla de högt uppsatta målen, dvs. bästa skärgårdskommun, bästa skolkommun etc. Dessa mål måste, som vi ser det, kostnadsberäknas och resurser i tillräcklig omfattning avsättas för att ett genomförande av målen skall vara möjlig. Vi har svårt att tro att målen enbart skall kunna infrias genom omprioriteringar inom verksamheterna.
- över huvudtaget saknas i dokumentet en uppskattning baserat på det behov som finns. Dokumentet utgår istället från en ren matematisk uträkning av mängden resurser fördelat på respektive nämndsområde. Vi socialdemokrater har tidigare genom åren framfört en önskan om att budgeten borde baseras på de verkliga kostnaderna som det innebär för varje verksamhet att på ett fullgott sätt fullgöra sitt uppdrag.

måndag 20 juni 2011

Måndag den 20 juni och full fart

Idag är det verkligen mycket. Började med kommunstyrelsens arbetsutskott, där utgick ärendet angående överföring av Samhällsbyggnadsnämndens miljö och hälsoskyddsansvar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskydd i Täby ett bra beslut då det betyder att personalen inom området blir kvar här i Österåker. Det känns bra. Nu kan vi börja uteckla kompetens och utöka antalet medarbetare som så väl behövs. här hemma i Österåker.jag tror att det här på sikt kommer att bli mycket bra.  När det gäller Trafikanordningen i Margretelund vid Tallsätra och nya Bergsätraskolan har det varit en fråga som verkligen dragits i långbänk. Riktigt pinsamt och illa skött av majoriteten. Vid kommunstyrelsens sammanträdde förra gången så var urspungsförslaget från den borgerlgia alliansen att frågan skulle begravas och att ingenting skulle göras, något som vi socialdemokrater motsade oss tillsammans med mp och rp, så att till slut så blev det att fågan skulle ses över. Nu har alliansen alltså tänkt om, vilket är jättebra och vi beslöt i dag i kommunstyrelsens arbetsuskott i total politiskt samförstånd att ge tjänstemännen i kommunen i uppdrag att gå vidare i frågan och skissa på en lösning där vändslingan görs till både en infart och att man ordnar en utfart på lämpligt trafiksäkert vis. Det är skön att det går om man enträget jobbar på att få en ändring till stånd. Och bra om politiker kan ändra sig när de upptäcker att de har fel.

Sedan kommer nu Samhällsbyggnadsnämnden att läggas ned och ersättas med två nämnder milö-och hälsa samt byggnadsnämnd, exakt hur det skall vara får jobbas vidare på. Likaså skall en arvodesgrupp nu efter sommaren tillsättas , gruppens uppdrag skall nu under hand preciseras, tillsätts efter sommaren. En fråga som vi lagt en motion om, och den ser just nu ut som det biträds, trevligt det med. Det lades också fram förslag till att pengfinansiera både biblioteket som fritidsgårdsverksamehten, här har jag markerat att det får inte md automatik innebära att dessa viktiga verksamheter privatiseras, dvs läggs ut på entreprenad, detta togs till protokollet. Kommunen komemr också att sponsra med 75 000 kronor till Operafestivalen på Ljusterö som i år är till minne av 100 årsminnet av Jussi Björlings födelse, det är bra och tror att den blir välbesökt och sätter Ljusterö och Österåker på kartan på ett positivt sätt. I eftermiddag är det extra kommunstryelsen där balnd annat budgetdirektiven skall tas och kvällen fortsätter sedan med det sista kommunfullmäktigesammanträdet före sommaren. Bloggar mer om det i morgon.

I Österåker råder det nolltolerans mot våld!

I lördags den 18 juni hölls en mycket värdig och fin antivåldsdemonstration i Åkersberga. All heder till dom som ordnade det och som sjöng, spelade och höll tal. För alla er som inte var där, så kan ni ta del av manifestationen Youtube klippet här. Härligt att se att så många människor i alla åldrar kom. Det visar verkligen att människor verkligen bryr sig.

måndag 13 juni 2011

Våld måste bekämpas - nolltollerans måste råda!

Lördagen var till en början en härlig dag, fint och varmt väder och massor med människor som var ute och gick och som hejade fram alla de hundratals som sprang denna dag. Österåkersmilen höll på en bra bit in på eftermiddagen och kvällen. Eftersom det var mycket varmt så kunde man se en och annan som till slut vinglade fram mot målet, gissningsvis hade inte alla druckit vatten i tillräcklig omfattning och flera kunde berätta att en del löpare hade svimmat av vid Ekbacken, ambulanser var ditkommenderade. Ljudet av ambulansens sirener hördes svagt.  Det var en härlig folklig dag.

Så helt plötsligt bryts idyllen, vid 18-tiden av ljudet av polisbilarnas sirener och ambulanser. Ett skottdrama har utspelat sig, enligt vad som framkom i media, utfört av två män på moped/motorcykel och tre unga män skjutna varav en avled på plats. Omskakande minst sagt. Spekulationerna om varför detta har hänt är naturligtvis igång. Själv hoppas jag att polisen snarast möjligt griper de skyldiga till detta dåd och får fram hur och varför detta drama utspelat sig. Det hela är tragiskt. Det handlar om fem unga män vars liv tagit en mycket dålig vändning. En ung man har dött, ytterligare en man är svårt skadad och den tredje lindrigt skadad, därtill har nu två unga män blivit mördare. Det är fem unga mäns liv som borde ha kretsat kring framtiden - men som denna lördag kväll tog en helt annan vändning. Hos mig hopar sig frågorna. Vad är det som gör att unga män, som de två som åkte på moped och sköt, gick vida över gränsen ? Jag vill se nolltolerenas mot allt våld. Det skall inte heller vara möjligt att få tag i vapen - vad kan göras åt det? Har polisen tillräckligt med resurser ?
Sist men inte minst. Det är enkelt att dra förhastade slutsatser och dra alla unga över en kam, låt oss inte göra det. Det flesta ungdomar är vanliga hyggliga killar och tjejer. Vad vi vuxna kan göra är att bry oss om våra egna ungdomar, men också om andras, finnas till och se och lyssna och reagera när det behövs.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...