Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2008

Inget barnbidrag och risk att förlora jobbet regeringens resultat denna vecka

www.fotoakuten.se

Så var det fredag igen. Under veckan som gått har regeringens vice statsminister Maud Olofsson tänkt högt om hur hon vill ändra barnbidraget, dvs att se till att många inte kommer att få del av det, och att barn delas in i de som får bidraget, dvs fattiga och de som inte får det. Inget bra alls tycker i alla fall jag. Sedan så har dom lagt nya förslag på hur tumskruvarna skall dras åt för dem som råkar bli sjuk och regeringen går till och med så långt att man är beredd att ta bort tryggheten för människor som har jobb, att kunna förlora det, om man blir sjuk. Det är inte bara taskigt , omodernt och orättvist, utan avviker helt från den s k jobblinjen som regeringen en gång sagt sig vilja värna. Visst är det ändå fascinerande hur regeringen lägger fram än det ena, än det andra förslaget som direkt mer eller mindre djävlas med svenska folket. Vem är längre förvånad om folk blir förbannade - javisst ja, det är klart - regeringen.

Trevlig helg!

Nej till fattigbarnsbidrag!

www.fotoakuten.se
Barnbidraget ges till alla barn i Sverige oavsett familjebakgrund, så har principen och det bärande argumentet sett ut för barnbidraget, ett annat har varit att familjer med högre inkomst i större utsträckningen i annat fall skulle ifrågasätta att betala skatt om de inte får tillbaka tex barnbidraget. Av nyheterna i dag att döma så funderar uppenbarligen Maud Olofsson och centern att ändra på detta och låta inkomstpröva barnbidraget. Det skulle i så fall innebära att man knäckerprincipen om ett allmänt barnbidrag till varje barn och istället formar barnbidraget mer att bli ett fattigbarnsbidrag. Detta tål att fundera över vad det kan få för effekter.

Å ena sidan så är det lätt att förstå att de som tjänar mångmiljonbelopp inte har samma behov av sitt barnbidrag, å andra sidan så kan man fundera över om det är önskvärt med en sådan kraftfull markering från samhällets sida vilka barn i Sverige som är fattiga och vilka barn som är rika. Vilka inlåsningseffekter kan detta …

Bit av cykelväg prioriteras före hemtjänsten

Foto: www.fotoakuten.se

Politik handlar allt som ofta om att göra prioriteringar. Ibland blir dessa mycket märkliga. Min hemkommun Österåker styrs av en starkt moderatledd borgerliga majoritet, i princip kan man säga att det är moderaterna som styr och övriga borgliga partier utgör stödpartier.

Nu skall jag berätta om en märklig politik prioritering från den politiska verkligheten i Österåkers kommun c;a 3 mil norr och Stockholm.

Å ena sidan köper Ingela Gardner-Sundström (m) kommunalråd, och dess stödpartier loss tre fastigheter till ett överpris för c; a 4,5 miljoner kronor . Dessa fastigheter och tomter köps in för att jämnas med marken och komma att utgöra en liten bit av en cykelväg som är tänkt att i framtiden gå längs hela Svinningevägen( utanför centralorten som ännu inte är utbyggd). Det är en mycket bra affär för markinnehavarna och en lika dålig affär för kommunen. Genom beslutet, som fattades i kommunfullmäktige 17 mars så är det bara att konstatera att kommunen nu köpt en om…

Kan föräldrarna i Österåker känna sig säkra

Apropå attKalla fakta uppmärksammat att Sveriges kommuner inte kräver utdrag ur polisregistret när de anställer personal i förskola och skola, så undrar man ju självfallet hur det ser ut i den egna kommunen, Österåker. Därför har jag nu skickat in en fråga som moderata kommunalrådet får svara på under måndagens kommunfullmäktigesammanträde.
Frågan är ställd så här:

Kan föräldrarna vara säkra på att lagen följs ?

Ansvaret över samtliga elever boende i kommunen har Österåkers kommun oavsett om de går i kommunala som i s k friskolor. Båda formerna finansieras med skattemedel, medan möjlighet till insyn/kontroll skiljer sig åt mellan de olika driftsformerna.

Mot bakgrund av Skolverkets uppmärksammade undersökningen som visar att lagen som kräver att den som söker jobb inom grundskola, barnomsorg och fritids måste visa utdrag från polisens belastningsregister för att visa att man inte är dömd för sexbrott, är något som skolor slarvar med, vill jag ställa följande fråga:

- Vilka garantier kan du…

211 år innan föräldrar delar lika

TCOs pappaindex 2007 sätter fingret på någon väldigt viktigt tycker jag, och det handlar om barnets rätt till båda sina föräldrar, och att ett gemensamt barn är ett gemensamt ansvar.

Det som nu TCO med sin rapport visar är att papporna visserligen ökar sitt uttag av föräldraledighet för nionde året i rad, men att ökningstakten har minskat betydligt och verkar nu plana ut. Med årets ökningstakt kommer det att ta 211 år innan föräldrarna delar lika.

Trots att trenden pekar mot att fler män tar mer pappaledigt är fördelningen mellan kvinnor och män fortfarande mycket ojämn. Och utvecklingen går inte bara mycket långsamt – nu verkar den stanna av.

TCOs ordförande Sture Nord uttalade sig med anledningen av rapporten och förklarade varför han såg detta som viktigt att ändra på

– En jämnare fördelning av föräldraledigheten är avgörande för ökad jämställdhet i arbetslivet. Eftersom män inte tar ut sin andel av föräldraförsäkringen missgynnas kvinnor vid rekrytering, lönesättning och utvecklingsmö…

Kvinnor och män har olika sorters makt

Jag var nyligen i riksdagen på ett seminarium och lyssnat till Anita Göransson professor i genus och ekonomisk förändring och organisation vid Linköpings universitet. Hon har i en utredning studerat kvinnor och män i den svenska makteliten, och i januari i år överlämnat hon ett betänkande till regeringen som heter Kön, makt och statistik .

Hon säger ungefär så här: Kvinnor och män har olika sorters makt.
Bilden som framkommer av hennes forskning uppfattade jag så här: Det verkar som att konsekvent och systematiskt så är männen vd, ordförande och kvinnor ledamöter. Det ser allra bäst ut med kvinnorepresentationen på toppen och allt sämre nedåt.
Partier på vänsterkanten är mer jämställda än borgerliga. Kristdemokraterna är allra sämst deras kvinnorepresentation verkar vara snarare undantag, mansdominansen är mycket stor. I riksdagen har varannan damernas slagit igenom, medan i partierna på regional nivå som lokal är det sämre. I styrelser och nämnder på regional och lokal nivå är män oftas…

Kd pekar folk på näsan

Foto: www.fotoakuten.se

- Det är naturligt att man träffar en tjej och gifter sig och så får man barn som man vill ta hand om, sa Michael Ottosson, kristdemokrat när Österåkers kommunfullmäktige hade
allmänpolitisk debatt nu i veckan, närmare bestämt i måndags den 3 mars.

Ett minst sagt snävt perspektiv på dagens familjebildning tycker jag. För om det bara finns ett sätt att leva som är naturligt innebär det att för kristdemokraterna är det onaturligt att leva tillsammans som sambos, att barn växa upp med en förälder, eller flera föräldrar, eller föräldrar av samma kön, eller föräldrar som separerat.

Ännu snävare syn på dagens familjebildning blir kristdemokraternas perspektiv om man dessutom betänker att Michael Ottosson (kd) i sitt resonemang utgår ifrån att det bara är föräldrar av samma kön och som dessutom är gifta som vill ta hand om sina barn.

Tänk ändå så många kärleksfulla föräldrar som verkligen månar om sina barn som kristdemokraterna väljer, eller inte har förmågan att se!