fredag 28 mars 2008

Inget barnbidrag och risk att förlora jobbet regeringens resultat denna vecka

www.fotoakuten.se

Så var det fredag igen. Under veckan som gått har regeringens vice statsminister Maud Olofsson tänkt högt om hur hon vill ändra barnbidraget, dvs att se till att många inte kommer att få del av det, och att barn delas in i de som får bidraget, dvs fattiga och de som inte får det. Inget bra alls tycker i alla fall jag. Sedan så har dom lagt nya förslag på hur tumskruvarna skall dras åt för dem som råkar bli sjuk och regeringen går till och med så långt att man är beredd att ta bort tryggheten för människor som har jobb, att kunna förlora det, om man blir sjuk. Det är inte bara taskigt , omodernt och orättvist, utan avviker helt från den s k jobblinjen som regeringen en gång sagt sig vilja värna. Visst är det ändå fascinerande hur regeringen lägger fram än det ena, än det andra förslaget som direkt mer eller mindre djävlas med svenska folket. Vem är längre förvånad om folk blir förbannade - javisst ja, det är klart - regeringen.

Trevlig helg!

tisdag 25 mars 2008

Nej till fattigbarnsbidrag!

www.fotoakuten.se
Barnbidraget ges till alla barn i Sverige oavsett familjebakgrund, så har principen och det bärande argumentet sett ut för barnbidraget, ett annat har varit att familjer med högre inkomst i större utsträckningen i annat fall skulle ifrågasätta att betala skatt om de inte får tillbaka tex barnbidraget. Av nyheterna i dag att döma så funderar uppenbarligen Maud Olofsson och centern att ändra på detta och låta inkomstpröva barnbidraget. Det skulle i så fall innebära att man knäckerprincipen om ett allmänt barnbidrag till varje barn och istället formar barnbidraget mer att bli ett fattigbarnsbidrag. Detta tål att fundera över vad det kan få för effekter.

Å ena sidan så är det lätt att förstå att de som tjänar mångmiljonbelopp inte har samma behov av sitt barnbidrag, å andra sidan så kan man fundera över om det är önskvärt med en sådan kraftfull markering från samhällets sida vilka barn i Sverige som är fattiga och vilka barn som är rika. Vilka inlåsningseffekter kan detta få för tex kvinnor, när de skall börja jobba och ser att de mister barnbidraget - det låter inte som att regeringen s k jobblinje riktar sig lika till båda kön. Eller är det ett tecken på att man övergivit jobblinjen helt?

Att göra om barnbidraget riskerar att bli liksom vårdnadsbidraget beslut som leder till att kvinnor får svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till att jämställdheten mellan män och kvinnor inte utvecklas utan tvärtom går bakåt.

Undrar vad jämställdhetsministern har att säga om Maud Olofssons förslag ? Har hittills inte sett någon kommentar. Det som vore önskvärt vore en sammahållen familjepolitik som stödjer en utveckling mot ett mer jämställt samhälle, det är något som saknas helt nu.

tisdag 18 mars 2008

Bit av cykelväg prioriteras före hemtjänsten


Foto: www.fotoakuten.se

Politik handlar allt som ofta om att göra prioriteringar. Ibland blir dessa mycket märkliga.
Min hemkommun Österåker styrs av en starkt moderatledd borgerliga majoritet, i princip kan man säga att det är moderaterna som styr och övriga borgliga partier utgör stödpartier.

Nu skall jag berätta om en märklig politik prioritering från den politiska verkligheten i Österåkers kommun c;a 3 mil norr och Stockholm.

Å ena sidan köper Ingela Gardner-Sundström (m) kommunalråd, och dess stödpartier loss tre fastigheter till ett överpris för c; a 4,5 miljoner kronor . Dessa fastigheter och tomter köps in för att jämnas med marken och komma att utgöra en liten bit av en cykelväg som är tänkt att i framtiden gå längs hela Svinningevägen( utanför centralorten som ännu inte är utbyggd). Det är en mycket bra affär för markinnehavarna och en lika dålig affär för kommunen. Genom beslutet, som fattades i kommunfullmäktige 17 mars så är det bara att konstatera att kommunen nu köpt en omotiverat dyr bit av en framtida cykelväg.

Det här händer samtidigt som Kommunal i Österåker i ett brev till bland annat kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström (m) där de varnar för konsekvenserna av fördelningen av budget, med tillexempel neddragningar av tjänster inom såväl hemtjänsten, som inom dagverksamheten för vuxna handikappade.

Eftersom politik som jag tidigare nämnt ofta handlar om att prioritera så uppstår frågan om det verkligen är en cykelväg för miljontals kronor som är viktigast just nu?

Givetvis inte, är mitt svar på den frågan.Utan det rimliga borde vara att i första hand se till att kommunen på ett anständigt sätt sköter de verksamheter som medborgarna har livsnödvändigt behov av, där hemtjänsten och omsorgen om de handikappade bara utgör en del av en hel lista med nödvändiga åtgärder som borde komma långt före mångmiljonsatsningar på en framtida cykelväg.

Så här ser de politiska prioriteringarna ut i en moderatstyrd kommun!

Bra eller dåligt - välj själv !
Och du ha en trevlig Påsk !

fredag 14 mars 2008

Kan föräldrarna i Österåker känna sig säkra

Apropå attKalla fakta uppmärksammat att Sveriges kommuner inte kräver utdrag ur polisregistret när de anställer personal i förskola och skola, så undrar man ju självfallet hur det ser ut i den egna kommunen, Österåker. Därför har jag nu skickat in en fråga som moderata kommunalrådet får svara på under måndagens kommunfullmäktigesammanträde.
Frågan är ställd så här:

Kan föräldrarna vara säkra på att lagen följs ?

Ansvaret över samtliga elever boende i kommunen har Österåkers kommun oavsett om de går i kommunala som i s k friskolor. Båda formerna finansieras med skattemedel, medan möjlighet till insyn/kontroll skiljer sig åt mellan de olika driftsformerna.

Mot bakgrund av Skolverkets uppmärksammade undersökningen som visar att lagen som kräver att den som söker jobb inom grundskola, barnomsorg och fritids måste visa utdrag från polisens belastningsregister för att visa att man inte är dömd för sexbrott, är något som skolor slarvar med, vill jag ställa följande fråga:

- Vilka garantier kan du ge till föräldrar i Österåker till barn i förskola och skola att deras skola följer lagen och kräver av alla nyanställda utdrag ur polisens belastningsregister för att visa att den sökande inte är dömd för sexbrott.

Vi får se vad jag får för svar.
Ha en trevlig helg!

måndag 10 mars 2008

211 år innan föräldrar delar lika

TCOs pappaindex 2007 sätter fingret på någon väldigt viktigt tycker jag, och det handlar om barnets rätt till båda sina föräldrar, och att ett gemensamt barn är ett gemensamt ansvar.

Det som nu TCO med sin rapport visar är att papporna visserligen ökar sitt uttag av föräldraledighet för nionde året i rad, men att ökningstakten har minskat betydligt och verkar nu plana ut. Med årets ökningstakt kommer det att ta 211 år innan föräldrarna delar lika.

Trots att trenden pekar mot att fler män tar mer pappaledigt är fördelningen mellan kvinnor och män fortfarande mycket ojämn. Och utvecklingen går inte bara mycket långsamt – nu verkar den stanna av.

TCOs ordförande Sture Nord uttalade sig med anledningen av rapporten och förklarade varför han såg detta som viktigt att ändra på

– En jämnare fördelning av föräldraledigheten är avgörande för ökad jämställdhet i arbetslivet. Eftersom män inte tar ut sin andel av föräldraförsäkringen missgynnas kvinnor vid rekrytering, lönesättning och utvecklingsmöjligheter på jobbet. Nästan 60 procent av männen tar inte ut någon egen föräldraledighet alls under barnets första år. Det är sorgligt att så många män tycks vara beredda att göra om äldre generationers misstag: att prioritera ner ansvaret som förälder, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

Han har helt rätt. Det här är något som samhället måste ta tag i, för barnens skull, för kvinnornas skull men också för pappornas skull. Sverige och det svenska samhället måste bli mer barnvänligt.

Kvinnor och män har olika sorters makt

Jag var nyligen i riksdagen på ett seminarium och lyssnat till Anita Göransson professor i genus och ekonomisk förändring och organisation vid Linköpings universitet. Hon har i en utredning studerat kvinnor och män i den svenska makteliten, och i januari i år överlämnat hon ett betänkande till regeringen som heter Kön, makt och statistik .

Hon säger ungefär så här: Kvinnor och män har olika sorters makt.
Bilden som framkommer av hennes forskning uppfattade jag så här: Det verkar som att konsekvent och systematiskt så är männen vd, ordförande och kvinnor ledamöter. Det ser allra bäst ut med kvinnorepresentationen på toppen och allt sämre nedåt.
Partier på vänsterkanten är mer jämställda än borgerliga. Kristdemokraterna är allra sämst deras kvinnorepresentation verkar vara snarare undantag, mansdominansen är mycket stor. I riksdagen har varannan damernas slagit igenom, medan i partierna på regional nivå som lokal är det sämre. I styrelser och nämnder på regional och lokal nivå är män oftast ordförande och kvinnor ledamöter. Handen på hjärtat så har vi sannlikt ytterligare en resa att göra också inom socialdemokratin.

Näringslivet skiljer sig markant från allt och alla. Det är männens värld, få kvinnliga toppar och sedan händer i princip ingenting. Här återfinns männen med fruar utan egen inkomst, och sannolikt är det i denna grupp som hushållsnära tjänster hyllas som allra mest. I norden är det Norge som här har gått allra längst och reglerat att näringslivets styrelser skall vara mer jämställda med risk för dryga böter om så inte sker. Vår S-regeringen har i omgångar hotat om kvotering vilket gjort att näringslivet stått under viss press och sannolikt till viss del bidragit till att det finns kvinnor i vart fall toppen i näringslivet. Idag med regeringen Reinfeldt finns ingen som helst sådan press. Näringslivet kan lugnt somna in när det gäller alla frågor om krav på jämställdhet.

Media är en stark maktfaktor. Media styr vad som skall rapporteras och mycket av opinionsbildandet styrs också idag av media. Anita Göransson utredning visade något förvånande att media blivit allt mer mansdominerat och därmed ojämställt, I regionala media utgjordes chefredaktörerna till 99 av procent män. Det är extra allvarligt på många sätt inte minst eftersom media har kommit att ta en allt störe roll i opinionsbildandet i samhället idag.
Medias uppgift är att lägga fram allas röster, och om media nu blir allt mer enkönat är det oroväckande.

Vad nu regeringen skall göra med alla dessa fakta som finns i betänkandet det står skrivet i stjärnorna, vi får se, eller också får vi inte det.

torsdag 6 mars 2008

Kd pekar folk på näsan

Foto: www.fotoakuten.se

- Det är naturligt att man träffar en tjej och gifter sig och så får man barn som man vill ta hand om, sa Michael Ottosson, kristdemokrat när Österåkers kommunfullmäktige hade
allmänpolitisk debatt nu i veckan, närmare bestämt i måndags den 3 mars.

Ett minst sagt snävt perspektiv på dagens familjebildning tycker jag. För om det bara finns ett sätt att leva som är naturligt innebär det att för kristdemokraterna är det onaturligt att leva tillsammans som sambos, att barn växa upp med en förälder, eller flera föräldrar, eller föräldrar av samma kön, eller föräldrar som separerat.

Ännu snävare syn på dagens familjebildning blir kristdemokraternas perspektiv om man dessutom betänker att Michael Ottosson (kd) i sitt resonemang utgår ifrån att det bara är föräldrar av samma kön och som dessutom är gifta som vill ta hand om sina barn.

Tänk ändå så många kärleksfulla föräldrar som verkligen månar om sina barn som kristdemokraterna väljer, eller inte har förmågan att se!

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...