tisdag 17 juni 2008

Reinfelt låter "storebror" se dig

Nu vill regeringen ge utökade möjligheter att spana efter terrorister. Självklart behövs en bra underrättelseverksamhet men det måste förenas med ett starkt skydd för den enskilde. Vi skall inte behöva bli avlyssnad hur som helst utan att det finns särskilda skäl för det. Regeringen Reinfeldt vill låta "storebror" se dig utan sådana gränser. Jag hoppas att riksdagens ledamöter röstar nej till statsministerns förslag, som faktisk är ett hot mot den den personliga integriteten.

måndag 16 juni 2008

Tjejer duger som de är !

Nu visar ytterligare en rapport, Socialstyrelsen att unga kvinnor mellan 15-24 är den enda åldersgrupp där psykisk ohälsa fortsätter att öka och det är är stor ökning på några få år. Detta är mycket oroväckande och helt oacceptabelt . Nu måste det göras något för att bryta utvecklingen
Precis som det påpekas i artikel i dagens Aftonbladet, är detta ingen nyhet, men nu måste allt fokus ställas på VAD samhället - dvs alla instanser - ska göra åt problemet. Att peka på någon enskild åtgärd som skall råda bot på allt är inte görligt, men mer forskning på vad som bör göras borde prioriteras. Vad kan skolorna i Stockholms län och övriga landet göra för att fånga upp de unga tjejerna. Hur kan alla aktörer i samhället hjälpas åt för att få bukt med alla de stora krav som finns på unga tjejer - inte minst vad gäller utseendefixering . Det måste vara okej att se ut som man faktiskt gör - vi borde alla ifrågasätta det ideal som exponeras i media idag. S-kvinnors kampanj " vägra göra om dig" var bra då och den kan sannolikt behövas dammas av igen ! Under allt ihop handlar naturligtvis denna fråga om hur vi ser på våra könsroller på tjejer och på killar, det vore välgörande med en sådan debatt någon gång på bred front. Till slut är det väsentligt att makthavare i landet börjar lyssna på dem som jobbar och dagligen möter de unga tjejerna - där kan finnas en hel del idéer om vad som rimligen nu måste göras.

fredag 13 juni 2008

Istället för att lyfta innehållet i skolan ska allt knoppas av
Fredag i dag härligt. I morgon kväll den spännande fotbollsmatchen mellan Sverige och Spanien, jag tror Sverige till slut vinner med 3 - 2 .

På måndag har Österåkers kommunfullmäktige sitt sista sammanträde inför sommaren, då skall beslut fattas om en policy för avknoppning av offentlig verksamhet. Trots att det juridiska läget är sådant att det inte finns stöd för avknoppning, den politiska moderata viljan att privatisera går före både vett förnuft och nu också juridik. Och tyvärr går huvudmannafrågan för moderaterna för allting annat , när det egentligen borde vara så att vi som politiker först och främst diskuterar hur vi kan lösgöra den kraft och vilja som finns på skolorna, och därefter se vilken organisation som stödjer en önskad utveckling.

Som ett led i att gynna utvecklingen mot privatmonopol så skall också beslut fattas som innebär att förskolecheferna i privat som offentligt förskoleverksamhet skall ges rätt att välja barn ur kön till sin förskole utifrån kön och ålder. Varför vill man ha det så ? Vad är problemet som detta förväntas lösa ? Ingen moderat eller annan borgerlig politiker har kunnat tala om det ? Ända skall vi fatta ett sådant beslut på måndag kväll. Jag kan visserligen tänka mig positiv särbehandling i speciella fall - men att bygga ett helt kösystem och sortera riktigt små barn , det känns som en alldeles för stor risk för att kunna missbrukas, en del barn med besvärliga föräldrar eller annan kulturell bakgrund kan komma att ses som ständigt felkönade.
Så går det till i moderatstyrda Österåker - en fin och underbar kommun - som styrs som en gammal handelsbod.
Ha en trevlig helg !

onsdag 11 juni 2008

Mona returnerade sakligt lugnt och värdigt


Mona du är bara så himla bra !

Partiledardebatten pågår som bäst på SVT 24. Det är på ett sätt en både märklig debatt som intressant. Mona Sahlin står i fokus, och får ta emot inlägg efter inlägg från regeringens statsråd.

Först ut är Fredrik Reinfelt som tycker att Mona Sahlin skall svara på än det ena än det andra. Det gör hon och dessutom mycket bra, på ett sakligt lugnt och värdigt sätt. I efterföljande repliker glömmer Reinfelt helt bort att det är han som statsminister och blir den opsitionsledare han en gång varit. Med stigande tjurighet försöker han ge Sahlin politiska tjuvnyp. Mona returnerar dem lugnt och värdigt. Det är inget snack om vem som tog hem den matchen.

Riktigt makabert blir det när Maud Olofsson äntrade talarstolen, då är det hushållsnära tjänster som hyllas på ett så övermodigt sätt som bara Maud Olofsson kan göra. Man tror nästan hon skall spricka av självsmörjelse. Hon har då uppenbarligen inte läst om polisens tillslag där över hundra hushåll i villaområdena i Stockholm med omnejd köpt Hushållsnära tjänster - eller ska vi säga hudnära tjänster av ligor som kört runt sina prostituerade. Men även Maud Olofsson faller raskt in i rollen som opponent snarare än den makthavare hon faktiskt är. På något märkligt sätt känns det inte längre som om centern har någon partiledare, kanske är det så illa att centern inte längre är ett centerparti ?

Prostitution är inte okej oavsett kön

Så var det dags ny artikeln med prostituerad som säger
sig trivas på "jobbet"

Nej- prostitution är inte att betrakta som ett "vanligt jobb". Prostitution är inte okej i ett samhälle som ska bygga på allas lika värde. Handel med människor handlar om att utnyttja och att bli utnyttjad. Det är osmakligt och det blir inte annorlunda för att den som prostituerar sig är en man som säljer sex till kvinnor. Med återkommande intervall skrivs artiklar som vill göra gällande att de prostituerade tjänar så bra med pengar och har så himla mysigt och roligt på "jobbet" och att de beklagar att vi har den inställning vi har mot prostitution i Sverige. Jag tror att dessa inslag som ständigt återkommer är försök att långsiktigt ändra svenskarnas inställning så att en mycket större sexbransch kan etableras i vårt land. Det handlar ytterst om att tjäna grova pengar. Jag hoppas att detta aldrig kommer att lyckas -vi skall vara rädda om den värdegrund som vårt land är byggt på.

JAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Foto: http://www.fotoakuten.se/

Vilket vrål, jag tror att vi alla varhelst vi såg fotbollsmatchen i går vrålade rakt ut, sannolikt så det hördes ända ner till Zalsburg. Zlatans mål var underbart, och det andra målet som nästan envist snubblades in bakom greklands målvakt satt bra den med. Håller tummarna att det går lika bra nästa match - den skall jag se, alla gånger!

Regeringen har utanförskap som affärsidé

Foto: www.fotoakuten.se

I valrörelsen byggde regeringen Reinfeldt upp sin argumentation över att de var bekymrade för det omfattande utanförskap som de menade fanns i Sverige. Visst var arbetslösheten en plåga, men det är ingenting i jämförelse med det utanförskap som regeringen själva, med sin politik skapat. Jag tycker att Hans Tilly Byggnads ordförande har helt rätt när han menar att det verkliga utanförskapet idag finns hos den nya svenska underklassen: invandrare och svenskar som pressats ur trygghetssystemen. Man kan faktiskt säga tycker jag att regeringen Reinfelt lyckades med hjälp av att sätta ordet utanförskap i fokus i valrörelse att framstå som några mjukisar som ville bekämpa ett utanförskap. Nu i regeringensställning har man visat vad man egentligen går för - utanförskapet var sannolikt bara en affärsidé - några mjukismoderaterna finns inte! Jag är orolig för utvecklingen och vill att orättvisor i samhället skall bekämpas inte permanentas som nu håller på att ske. Samhället har blivit alltmer kallt och oroligheterna som följer i dess spår läser vi om varje dag.

onsdag 4 juni 2008

Välbärgade köper sex för våra skattemedel

Vad som står på fakturan är en sak - vilka tjänster som verkligen uträttats är en helt annan, likafullt är det
du och jag som betalar !

Nu har det hänt, det som tyvärr en del befarat, att regeringens satsning med de s k hushållsnära tjänster, skulle kunna öppna för en ny väg för sexhandeln. Det har tidigare gått att läsa i media om en kvinna som dammade och damsög hemmet, och när maken kom hem tog hon sig an även honom mot lite extra betalning. I tidningen Metro bland annat kan man läsa om att Stockholmspolisen avslöjat en kopllerihärva som lockat hundratals manliga stockholmskunder att köpa hushållsnära tjänster till bra priser. Med internetannonser med attraktiv städpersonal med diverse städattiraljer, har dessa halickar lockat hundratals kunder i innerstadslägenheter och villor i olika stockholmskommuner. De hushållsnära tjänsterna har enligt åklagaren i själva verket inneburit sexuella tjänster i olika former.

Förutom att jag är motståndare till prostitution och människohandel så retar det mig enormt att
regeringen med sin politik infört hushållsnära tjänster och dörmed sett till att ge prostitutionen ny näring i vårt land - och det något som vi skattebetalare dessutom tvingas vara med och betala genom vår skatter. Hushållsnära tjänster har uppenbarligen nu också blivit hudnära tjänster och det är faktiskt inte okej!

Tänker något ansvarigt statsråd göra något ? Eller tycker ni det är okej att vi skattebetalare skall subventionera sexuella tjänster?

Nu slår regeringens politik igenom!


Nu kan vi se vad det innebär att ha en borgerlig regeringen. Effekterna av den förda politiken visar sig nu allt tydligare. Samhället blir tuffare för en del - medan andra kan sola sig i hushållsnära tjänster, lägre fastighetsavgift, slopad förmögenhetsskatt, lägre skatt i övrigt.

Arbetsförmedlingen presenterade i går en dyster prognos över läget på arbetsmarknaden. Efter den näst bästa fyraårsperioden på 50 år stannar jobbtillväxten. Sysselsättningen bromsar in och arbetslösheten stiger. I Riksdagen idag fattar samma regering beslut som kommer att öka antalet människor som tvingas till socialbidrag.

Sveriges Kommuner och Landsting har, tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, gjort en grov uppskattning på vilka effekter de förändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet kan få för landets kommuner. Den preliminära bedömningen visar att av de närmare 80 000 personer som berörs av förändringarna, kan 10 000 komma att bli beroende av ekonomiskt bistånd. Det motsvarar en kostnadsökning på 500 miljoner kronor för landets kommuner, vilket är en höjning med mer än fem procent jämfört med dagens nivå.

De konsekvenser som de förändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet som vi alla kunnat läsa om i media där människor berättat om sin situation känns beklämmande.

Det känns som om regeringen verkligen jagar folk istället för att hjälpa dem tillbaka.

Se Kristian Krassmans inlägg om Bildt och Danielsson - en till synes never ending story

måndag 2 juni 2008

En regering som inte bryr sig

www.fotoakuten
Carl Bildt visar tydligt att regeringen inte bryr sig när det gäller strävan till ett jämställt samhälle. Organisationen Kvinna till Kvinna har redovisat att Sveriges utrikesminister konsekvent inte träffar några representanter för kvinnoorganisationer utan endast manliga företrädare när han reser runt i världen. Att det förhåller sig så är upprörande. Vad skall andra länders kvinnor och kvinnoorganisationer som kämpar så starkt för fred och för bättre villkor tycka om Sverige och utrikesministern. Är inte Bildt intresserad av vad de har att säga ?

Läs DN-debatt Claes Borgström. Jag delar hans uppfattning och slutsats att det här tyvärr innebär att " Vi har alltså en utrikesminister som kränker mänskliga rättigheter, en jämställdhetsminister som inte har några invändningar och en statsminister som inte bryr sig.

Regeringen Reinfeldt är nog den mest kvinnofientliga regering Sverige någonsin haft.
Någon kamp för ett "könsneutralt" , dvs jämlikt samhälle den förs uppenbarligen inte.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...