Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september, 2009

Bra med tydliga kvalitetskrav och på att återinvestera

Spännande artikel. Stundande partikongress blir spännande. När det gäller hur partiet skall se på privata utförare inom vård och skola säger nu Ylva Johansson att det ska vara självklart att få göra vinst, men att det är lika självklart att man ska återinvestera vinsten i verksamheten, och bäst av allt att partistyrelsen slagit fast att man aldrig accepterar att privata ägare tar ut stora vinster genom att göra avkall på kvaliteten i välfärden, eller genom att välja bort medborgare som är minst lönsamma.
Ovanstående är utmärkt. I Österåker, tyvärr moderatstyrt, så läggs verksamhet ut till privata utövare i storleksordningen 800 miljoner, företagen beräknas ta ut minst tio procent av detta i vinst, det innebär att 80 miljoner kronor om året i skattepengar går rakt ur verksamheten till privata plånböcker. Det tycker inte jag är okej. Det är skillnad på om jag går och handlar för mina egna pengar i en butik som tar ut vinst på det försålda, men när jag betalar skatt för att bidra till en …

Frågan handlar om kompetens därför kvotering!

Debattartikeln i SVd idag, beskriver den flathet som alliansregeringen visar gentemot kvinnors möjligheter att avancera inom näringslivet och dess bolagsstyrelser. Läs den!
Rädslan över att släppa in kvinnor i bolagsstyrelserna uttrycks ibland som om bolagsstyrelserna skulle förlora i kompetens, när all forskning visar att det är precis tvärtom, de vinner i kompetens! Argumenten är närmast att betrakta som en myt utan underbyggda fakta och speglar en rädsla för att förlora makt och kontroll inom sfären av de män som väljer sina kompisar, dvs andra män ständigt och jämt till posterna.

Expressen avslöjar de nya moderaterna som gamla

Högst intressant. Expressen har kommit över internt material hos de nya moderaterna som visar att de hela tiden haft som syfte att skapa en låglönemarknad i Sverige. Det vill säga precis som de gamla moderaterna strävat efter hela tiden. Skillnaden mellan de nya moderaterna och de gamla är igentligen enbart att de gamla moderaterna sa precis vad de tyckt och menade rakt ut, medans de nya moderaterna första innan de säger något tar kontakt med en PR-byra innan de förnekar allt om vad de själva innerst inne tycker.
Det är alltså fasaden som är ny i det s k nya moderaterna - inte innehållet.
Fint att det äntligen kom fram. Nu behöver inte moderaternalåtsas längre - ni kan komma ut !

Att män ALLTID är mer kompetenta är en myt!

" Fler kvinnor i styrelserna ett hot mot kompetensen", skriver två företagsledare på DI Debatt idag. Det är en provocerande rubrik minst sagt. Tyvärr väljer debattörerna därmed att sprida myten vidare om att män ALLTID är mer kompetenta bara för att de är just män. Personligen tycker jag att det är pinsamt att dessa två företagsledare väljer att inta en sådan gammalmodig syn på dels kompetens, dels på kvinnor men också på män.

Folksam har gjort en intressant studie omfattande 24 bolag och 214 styrelseledamöter- 56 kvinnor och 158 män. Enligt rapporten har 52 procent av de granskade styrelsekvinnorna erfarenhet av tre eller fler höga chefsposter, mot 40 procent av männen. Däremot har styrelsemännen långt högre meriter som vd:ar i börsnoterade företag, 58 procent mot kvinnornas 21 procent. 42 procent av de manliga ledamöterna saknar dock helt meriter som börs-vd och 52 procent av dem har bara en vd-post bakom sig.

Frågan är om det är rimligt att erfarenhet som börs-vd ska vara e…

Självklart en uppgift för politiken!

Maud Olofsson menar att obalansen i näringslivets styrelser mellan antalet kvinnor och män är inte en uppgift för politiken. Hon kan inte ha mer fel! Själva förutsättningen för ett demokratiskt medborgarskap är att kvinnor och män har ett brett och jämlikt deltagande på alla områden. Sveriges riksdag och dess regering har ett stort ansvar att fördjupa det demokratiska medborgarskapet. Där det råder ojämlika förhållanden, där stora grupper i samhället i praktiken är uteslutna på förhand är det ett demokratiskt problem. Näringslivet är en sådan del av samhället där det råder obalans mellan kvinnor och män - alltså, bästa Maud Olofsson, vice statsminister, näringsminster och partiledare för centern- är det en uppgift för politiken, det är till och med en oerhört viktig uppgift!
Så sätt fart var inte så flat!
Läs mer:
Va.se

Bara ökade bidrag urholkar kommunernas ekonomi

Även om det är bra med ett litet engångsbelopp till kommunerna som nu regeringen föreslår så har samtidigt samma regeringen misslyckats med att få bukt med ungdomsarbetslösheten.

Nu presenteras nya siffror över utbetalningarna av socialbidrag, en kostnad som landets kommuner får ta från egen kassa. Ekonomiskt bistånd, det som tidigare hette socialbidrag, fortsätter att öka under andra kvartalet i år. En viktig anledning tros vara den ökande ungdomsarbetslösheten. Enligt dagens Industri ökar nu utbetalningarna av ekonomiskt bistånd till övriga befolkningen minus flyktingar utgjorde 2,2 miljarder kronor - en ökning med 20 procent jämfört med andra kvartalet förra året, och orsaken tillskrivs den allt ökande ungomsarbetslösheten.

Bara på detta kostnadsställe tas en stor del av regeringens godisregn i anspråk, då har inte ens välbehövliga satsningar på att ha kvar personal tillfredsställts eller kvalitetssatsningar inom skolan, förskolan och äldrevården . Behoven är så mycket större.
Läs mer

Kvar vid (m)akten till varje pris!

Uppfattade att regeringens företrädare, däribland Maud Olofson, i går i TV gjorde sken av att nu hade man så bra finanser att det fanns pengar att göra av med. Det var liksom svaret på frågan på varför ingenting gjorts förrän nu.


Håller med om att kommuner och landsting verkligen behöver påfyllnad av pengar för att klara sina viktiga uppdrag. Men tar mig friheten att tycka att det som behövs är mer av långsiktighet och stabilitet än en engångssatsning, även om det är bättre än ingenting.


Men jag ogillar i högsta grad det som jag nu ser sker och som inte riktigt framkommer tydligt nog i media, särskilt inte i TV-nyheterna. Regeringens företrädare tycks undvika att berätta att statskassan nu är tom - och till och med visar på allt ökade underskott. Redan för någon vecka sedan kom en larmrapport från Ekonomistyrningsverket (ESV) vars prognos pekade på att statsbudgetens underskott i år ser ut att hamna på 201 miljarder kronor, vilket är 40 miljarder sämre än prognosen från i våras.

I Aftonb…

201 miljarder i underskott och regeringen är fortfarande tyst!

I veckan kom en rapport om att statens finanser går med underskott med hela 201 miljarder. Prognosen de kommande åren ser inte heller den bra ut. Vad gör regeringen ?? Det har inte någon någon aning om. Ingen representant från ansvarig regering har kommentera detta faktum. Det är ordentligt dåligt. Det är ett märkligt beteende av en regering som försöker framstå som regeringsdugligt, och av en statsminister som försöker visa ledarskap. När fakta säger 201 miljarder i underskott då ser vi inte röker av någon regeringsduglighet och det politiska ledarskapet lyser med sin frånvaro!

Det borde vara förtroendet för regeringen som är lågt

Läser om en rapport från LO som mätt förtroendet för Försäkringskassan. Inte helt överraskande så ligger förtroende på bottennivå. Varannan person litar inte på att bli rättssäkert behandlade av myndigheten. Det kan jag förstå efter alla dessa fall som kommit fram där människor råkat mycket illa ut, bland annat för oerhört sena utbetalningar, och mycket annat. Men även om Försäkringskassan som organisation sannolikt har en god potenital att kunna rycka upp sig så är det ändå så att det är regeringens försämrade regler och politik som Försäkringskassan rättar sig efter och följer. Det är effekter av en borgerlig allianspolitik som jagar sjuka, istället för att stötta dem. Därför borde rimligen det låga förtoendet delas mellan Försäkringskassan och regeringen Reinfelt borde få ta sitt politiska ansvar.

Regeringen borde ta Nordea i örat!

Borgerliga finansminstern Anders Borg pratar i EU om att bankernas bonusfest måste få ett slut.
Som socialdemokrat håller jag helt med honom- men vad jag har läst och nu åter fick höra på nyheterna i går så festar bankerna här hemma i lilla Sverige igen, ett exempel på det är Nordea som ånyo låter miljonerna rulla i bonusar. Detta anser jag vara oetiskt speciellt då skattebetalarna fått gå in och rädda bankvärlden från ren katastrof, och så fortsätter dom som om ingenting hänt. Banker som Nordea borde en regeringen sätta tänderna i och det bums!
Låt dom betala tillbaka skattemedlen - de behöver dem uppenbarligen inte.

Regeringen är tyst men folk oroas över hål i statskassan

Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterade i går sin senaste prognos över de offentliga finanserna. Den visar att statsbudgetens underskott i år ser ut att hamna på 201 miljarder kronor, vilket är 40 miljarder sämre än prognosen från i våras. Inte bara ESV är oroliga för statens finanser utan också Svenska dagbladets webbläsare enligt snabbundersökning på webben är över 60 procent oroade.

Är du oroad?
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3449717.svd?service=poll

201 miljarder skäl till att byta regering!

I dag visarEkonomistyrningsverket, ESV, i ettpressmeddelandeattdetärstoraunderskott i deoffentligafinanserna.

EnligtESVvisarStatsbudgetenssaldounderskotthelaperioden 2009—2012. Budgetunderskottetbaraför i årväntasuppgå till 201 miljarder kronor. Den allthögrearbetslöshetengörnaturligtvislägetbekymmersamt och bidrar till bland annatfortsattlågaskatteintäkter. EnligtESV:s rapport såkommerutgifternainomarbetsmarknadsområdetfördubblasfram till 2011, dåarbetslöshetenberäknasuppgå till 12,2 procent av arbetskraften.
Enligt min meningpekardettapåattSverigeånyohar en borgerligregeringsomurholkardestatligafinanserna med en oansvarligpolitiksomenbartgynnarderedanmycketrika. Hurstorthål i destatligafinansernakommerdennaborgerligaregeringenattlämnaeftersigmåntro ??

LäsESV: pressmeddelande
SvD
Alliansfritt Sverige