onsdag 28 maj 2008

Struntar Reinfeldt i västsvenska näringlivet?

Frostigt mellan Västsveriges näringsliv och Reinfelt
foto; Ann-christin furustand

Det var ord och inga visor. Västsvenska handelskammaren har gång på gång , enligt GP, skickat inbjudningar till Reinfelt och Rosenbad utan respons. Han lär inte ens ha ringt tillbaka när de sökt honom.

Uppenbarligen tycker näringslivet i Västsverige att det var bättre förr på den gamla regeringens tid, i GP går att läsa följande : " då utvecklades den årliga lunchen med Göran Persson till en tradition.Persson gjorde till vana att ta med sig en eller flera fackministrar. Och Göteborgs näringsliv ställde upp med flera av de tyngsta namnen, med Volvochefen Leif Johansson som en självklar huvudperson"

Nu har uppenbarligen Finn Johnsson, Volvo fått nog av Reinfeldts lator att han bokstavligt gått i taket så till den milda grad att han skickat ett argsint brev innehållande en riktig råsopa till statsminister Reinfeldt. I GPs artikeln säger
Läs mer på GP.

Det var bättre förr - och det kommer att bli ännu bättre 2010 - tyvärr får vi vänta till dess.

Millitante Björklund och krigspropagandist Bildt

Give peace a chanse !
Foto: http://www.fotoakuten.se/

Just nu håller Sveriges regeringen på med att hälsa USAs försvarsminister välkommen tillsammans med ledare från det krigsdrabbade, säg invaderade Irak och från närliggande grannländer. Fredrik Reinfelt i media pratar nu om fred, tonen är mjuk och lugn, nu gäller det att se ut som en statsman, sannolikt vill han inte bli påmind om de krigsälskande minstrar han har i sin regeringen.

Den politisk högern i Sverige lät helt annat år 2002 , alltså bara för sex år sedan. Då bokstavligt skrek Jan Björklund efter invasion och krig och att Sverige skulle vara med aktivt! ( DN 23/11, 2002). Hade Björklund fått råda hade också vårt land gått med i invasionen av Irak. Statsministern får hålla Björklund hårt i handen idag så att han förstår att nu gäller andra tider - högern i Sverige måste nu svänga om - fred är inne - krig är ute! Det som sas och hände för sex år sedan hoppas nog regeringen ingen ska komma ihåg.

Utrikesminister Carl Bildt tillhörde också han dem som öppet stödde kriget innan det började (International Herald Tribune 28/1 2003). Idag är hans ton sannolikt något mildare diplomatiskt uttryckt.

Sverige står som värd för ett möte där förhoppningen är att en dialog skall föras för fred i Irak. Jag tar det inte för otroligt att Sverige fått detta hedervärda uppdrag för att vår nation gjort sig känd för att ständigt hävda fred, ickevåld och dialog - och så tar en högerregering emot som har statsråd som inget hellre velat än att vara med i krig och utöva våld.

Reinfeldt håll Björklund hårt i handen och be Bildt hålla tyst om tiden som krigspropagandist, så skall det säkert gå bra några dagar.

Bra artikeln i ämnet, Svd Brännpunkt

tisdag 27 maj 2008

Orättvis lön pågrund av kön ditt eget bekymmer?

www.fotoakuten.se

Var på ett intressant seminarium i går som fackorganisationen Unionen höll i. Det handlade om att lönekartläggningar lönar sig och att kön inte ska avgöra lön. Samma dag släppte också Unionen en rapport som just visar på detta faktum.Rapporten visar att löneskillnaderna består mellan könen och att männen tjänar i genomsnitt 2 000 kronor mer per månad än kvinnor.

I panelen fanns både förespråkare som motståndare till lönekartläggningar. En av debattörerna från arbetsgivarsidan var mycket tydlig motståndare mot all form av lönekartläggning, och beskrev det närmast som byråkratiska tilltag från JÄMO, och som inte hade något värde utan bara var till besvär för arbetsgivaren. Debattören drev uppfattningen om att oskäliga löneskillnader visserligen inte skulle accepteras, faktiskt tas bort helt, men att det var individens, dvs den anställde som bar ansvaret. Så det var bara för den som känner sig misskrediterad att ta upp det med chefen. Om detta skulle misslyckas så uppmanades alla tjejer att byta arbetsgivare! Och så kan den orättvise arbetsgivare fortsätta att trycka ner kvinnors löner, enkelt sätt att bli av med besvärliga anställda, tänkte jag och kände hur pulsen steg väsentligt.

Att dessa argument på något vis skulle bidra till att minska orättvisa löneskillnader som beror på kön har jag svårt att se. Dessa löneskillnader beror på den samhällsstruktur vi har och
strukturella problem har aldrig kunnat lösas på individnivå, utan måste löses genom att ändra på de underliggande strukturerna. Så antog de fackliga organisationerna klasskampen för över hundra år sedan och så måste ojämställdheten tacklas idag.

Jag tycker att det är att förminska problemet, rent av negligera det, när man säger att det är tjejernas eget bekymmer att deras löner är lägre än killarnas. Då har man både gett upp och saknar sannolikt insikt om hur problemet uppkommit, kanske till och med ointresserad av hur det blivit så, vilket i så fall skulle förklara motståndet mot lönekartläggningar.

Varför kan man inte se fördelarna med lönekartläggning ?Unionen med sin rapport visar att det lönar sig ,att de företag som genomför sådana kartläggningar hittar orättvisa löneskillnader och kan därmed se till att rätta till dem. I panelen vid seminariet i går framkom en åsikt om att det sannolikt i framtiden skulle bli konkurrens om den välutbildade arbetskraften och att det då var en konkurrensfördel att vara en bra arbetsgivare. Det låter ju intressant, men varför då inte använda lönekartläggningar som ett mycket konkret sätt att marknadsföra sig som en bra arbetsgivare ? Nej så konstruktivt kunde man inte se på saken!

Det är ibland mycket fint och enkelt att prat om vikten av rättvisa löner mellan könen, men uppenbarligen är inte alla är villiga att göra något åt det. En annan slutsats som jag under seminariet drog är att vi har en lång väg att gå innan näringslivet generellt blir barnvänligt och med det föräldravänligt - en kommentar som påminde mig om detta faktum var följande:
" - sätter man hemmet före jobbet så får det konsekvenser".Med den inställningen bidrar man knappast till utvecklingen av ett mer jämställt samhälle! Arbetsgivares inställning måste förändras, bli mer modern, ligga mer i tiden och inte låta som dåtidens patroner.

Gladare blev jag av att lyssna till Ulla-Maria Jonsson från Unionen och Hans-Olof Nilsson, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet som med väl underbyggda argument gång på gång redogjorde för vikten av lönekartläggningar och ett mer jämställt samhälle.

Allt sammantaget när det gäller orättvisa villkor och förhållanden mellan kvinnor och män handlar förstås om värderingar och det var intressant att lyssna till när dessa värderingar bröts mot varandra - och därför blev det en bra debatt ett bra seminarium.

Kampen går helt klart vidare!

måndag 19 maj 2008

Statsministern men så svara då?


Bosse Ringholm (s) har lämnat in en interpellation till statsministern och av den så framgår att Reinfelt tagit för vana att lämna över interpellationer till andra ministrar att svara på. Så gjordes med en interpellation om den parlamentariska Klimatutredningen som överlämnats till miljöministern för besvarande trots att den inte handlar om några sakfrågor på miljöområdet. Vid ett annat tillfälle frågade Bosse Ringholm om statsministerns syn på ”behovet och angelägenheten av parlamentariska utredningar i framtiden” med anledning av statsministerns punkterande av Klimatutredningen. Inte heller denna fråga vill statsministern besvara.
Ett annat exempel är Mona Sahlins interpellation till statsministern om denne tänker ta något initiativ på Europeiska rådet i juni för att säkerställa rätten till kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder. Interpellationen har överlämnats till arbetsmarknadsministern, trots att denne inte ens ska närvara vid Europeiska rådet.

Bosse Ringholms fråga till statsministern denna gång är följaktligen:
- Kan statsministern redovisa för riksdagen vilken typ av interpellationer han anser ska besvaras av statsministern?
Undrar just vem som kommer att svara på den ?

torsdag 15 maj 2008

Ursäkta Eskil men vad tänkte du på ?


Foto: http://www.fotoakuten.se/

Ursäkta mig Eskil Erlandssson, landets jordbruksminister, men efter debatten i riksdagen om djur som utnyttjas sexuellt och vad du sa där om att smörja könsorgan och låta djur slicka av och smeka tikars spenar, så kan jag inte sluta fundera över hur tänkte du när du sa så ?


Så här var det: Ulla Andersson (v) frågade minister Erlandsson om/och hur han tänkte gå vidare med de förslag som finns om att förbjuda människor ha sex med djur.

Eskil Erlandsson svarar: "Vi har bland annat tittat på det norska förslaget. Utifrån den bedömning vi gör kan vi konstatera att den norska lagstiftningen innebär en förändring – om det blir som förslaget lyder. Men vi konstaterar att det i sista hand blir en bedömningsfråga vad som är ett sexuellt nyttjande av djur. Låt mig ta några exempel. Är det, och ska det vara, lagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott, för att låta denna hund slicka av det som är påstruket på könet? Ska det vara tillåtet att smeka en tik på spenarna av kärlek eller ska det räknas som ett sexuellt nyttjande av djur? Det blir ytterst svåra bedömningsfrågor att ta ställning till även med en förändring av lagstiftningen.
Jag upprepar nu för tredje gången att det inte är tillåtet att nyttja djur så att de lider fysisk eller psykisk skada"

Woopla ! Allt prat om Jens Orbacks faster och hästen bleknar till intet i jämförelse med Eskil Erlandssons resonemang om stryka på djurs könsorgan och smeka spenar - man undrar ju ofrånkomligt hur dessa tankan kom in i huvudet på Eskil - vågar för allt i världen inte att spekulera.


Politiker som vill vara ifred från medborgare och oposition - gå hem!


foto: Ann-Christin Furustrand

kanske dags att segla iväg redan nu?

Sven Otto Littorin beklagar sig får vi veta i dagens DN att oppositionen , läs socialdemokraterna är aktiva och ställt så många interpellationer till honom i riksdagen. Den stackaren, (om man nu tycker så), har tvingats besvara dessa och det har inkräktat på statsrådets tid. Hujedamej då !

I Österåker styr kommunalrådet Ingela Gardner Sundström partikollega, moderat till statsrådet Sven-Otto. I reklamtidningen Kanalen som utkommer veckovis i kommunen finns en insändare i veckans nummer om hur oförskämt det är att kräva att kommunalrådet svarar på frågor, hon som har så mycket annat att göra med uppdrag att från arbetsgivarehåll förhandla om sjuksköterskelönerna, etc.

Noterbart är när moderaterna kommer i maktställning hur besvärligt det helt plötsligt blir med medborgare som gudbevars har åsikter och opposition som kräver svar, och för egen politik.

Vi lever i Sverige i en demokratin, där alla tack och lov har rätt till sina åsikter, dessa åsikter må andra tycka är hur tokiga som helst - men vi har rätt att föra fram dom. Är man kommunalråd och för den delen satsråd så befinner man sig i allmänhetens tjänst, och då är det väl rimligt att delta i en dialog med både medborgare som med opposition Det är väl ett tämligen rimligt antagande.

Ingela Gardner Sundström i Österåker har dessutom en politisk sekreterare till sin hjälp i hennes värv, och skulle det trots detta vara svårt om tiden så kanske det finns anledning att dra ner på antalet uppdrag till förmån för andra partikamrater, ett sådant val är helt möjligt att göra.

Fler läsvärda bloggar som berör ämnet: http://www.krassman-inyourface.blogspot.com/

Ska det gå med oss som för katten i framtiden?

www.fotoakuten.se

Försäkringsfinansierad sjukvård och husdjur har de en gemensam nämnare? Ja, faktiskt, låt mig berätta en historia, som en kompis berättat för mig vad som hände när deras katt blev sjuk.

Så här var det. Familjens katt blev sjuk, till och med rätt så allvarligt sjuk. Katten togs till veterinären Där togs prover och katten undersöktes på alla sätt och vis. Det var lite oklart vad det hela var men familjen fick med sig en mängd medikamenten att ge katten tillsammans med en kraftfull räkning. Nu var ju katten försäkrad så försäkringen tog en del av kostnaden, men inte allt.Tyvärr blev nu katten inte direkt bättre utan ett nytt veterinärbesök blev resultatet och ännu en räkning att betala. Till slut samlades familjen till ett litet rådslag. Hur skulle de nu göra med katten, för nu började kostnaderna för vården tära på familjens ekonomi. Familjen tvingades fatta ett beslut - blev nu inte katten bättre så fanns ingen möjlighet att ge katten ytterligare vård. Krasst javisst, men en realitet.

Den här historien har jag burit med mig i flera år, och ger i vart fall mig ytterligare stöd i min slutsats att inte stödja försäkringsfinansierad sjukvård för människor. Jag vill att sjukvårdspersonalen skall ge den som kommer in akut sjukvård, inte i första hand fråga hurvida den vårdbehövande är försäkrad eller ej - och sedan ge sjukvård därefter.

Hela tanken med försäkringsfinansierad sjukvård är upprörande!

Eländet i Oprah-programmen snart här, tacka (m) för det!

Läser i dagens Aftonblad om moderaternas och de borgerlgia partiernas förslag i Stockholms län om att ge alla sjukhusen möjlighet att ta emot patienter som har en privat sjukförsäkring. Enligt artikeln är det i princip redan klart att det ska bli så. Det är ett trendbrott vill jag påstå. Takten att nedmontera den solidariskt finansierade välfärden har därmed kraftfullt ökat.

När allt mer sjukvård finansieras genom försäkringar tornar ett nytt samhälle upp sig. Det är ett samhälle där den som är rik i pengar räknat garanteras sjukvård den dag det behövs. Den som inte råkar vara välbemedlad får sätta sin tillit till välgörenhet eller helt enkelt klara sig utan vård.

Har väl sett ett och annat pamerikqanskt program typ Operah och dr Phil etc, genom åren. Vad som där framkommer är ofta exempel på människor i USA som råkat illa ut för att de just inte haft något sjukförsäkring. Minns en kille som fanns med i TV-programmet från en telefon, han satt inne i fängelse . Hans brott var att ha gett sin bästa kompis sitt försäkringsbesked då kompisen drabbades av allvarlig cancer och inte var försäkrad. Kompisen överlevde och han blev dömd och satt i fängelse. Det ger perspektiv på hur försäkringsbaserad vård får för konsekvenser. När vi i Sverige har sett sådan program hemma i tv-soffan har vi kunna suckat och ända nöjt konstaterat att vi här hemma tack och lov inte har ett sådant otryggt system.
Tyvärr är den tiden snart förbi - såvida vi inte gör något åt det och det går - rösta bort moderaterna och alliansen i nästa val.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...