torsdag 28 april 2011

Att vara rädd om vattnet och vad görs om det blir kris

I dag var Livsmedelsveket i kommunalhuset i Åkersberga och genomförde en uppföljning och genomgång med politiker och ansvariga tjänstemän, inkl Norrvatten, Roslagsvatten, Brandförsvar m.fl för att slipa organisationen om något skulle hända som inte får göra det. Om lagstiftning, om ansvar etc.

Deltog i min roll som oppositionsråd och därmed ingående i kommunens krisledningsgrupp. Lärde mig en massa bra saker. Att Österåkers kommun tillexempel har ett ovanligt bra skydd för sitt dricksvatten mot bakterier och parasiter i form av kemiska fällning och kolfilter och UV-ljus. Det känns skönt att veta med tanke på vad som drabbat andra kommuner i form av tex parasiter.

Fick en del bra funderingar med mig till förbättringar som jag skall grunna vidare på.
I morgon skall jag för första gången vara med på sammanträde med Stockholm Nordost, skall bli spännande vad det kan innebära framöver.

onsdag 27 april 2011

Pryat på Luna förskola det var toppen!

Idag har jag pryat på Luna förskola i Åkersberga. Vilka härliga ungar, och vilken underbar personal jag mött. Dom har verkligen bjudit mig på den roligste dagen av de cirka hundra dagarna som jag varit oppositionsråd i Österåker. Luna förskola är en förskola i Åkersberga med stor potential till att kunna bli tillexempel en förskola med internationella präglig, ett resurscentrum med spetskompetens för flerspråkiga barn och föräldrar . Här skulle kommunen kunna göra något riktigt bra, skall försöka formulera ned det - har fått masssor av bra idéer med med mig, och det är jag väldigt tacksam för. Besöket har också varit en bekräftelse på att det gäller att vara rädd om den personal som finns inom förskolan och inte kasta bort kompetensen. Det vore en välgärning om den borgerliga alliansen som styr kommen kunde dra tillbaka sina tankar på att göra sig av med mellan 15 - 25 barnskötare - för alla den personal behövs i den kommunala förskolan, speciellt om Österåkers kommun skal bli länets bästa skolkommun!"

onsdag 20 april 2011

Glad Påsk

Vill passa på att önska alla som läser denna blogg en riktigt glad påsk, med några soliga lediga dagar. Väderutsikterna ser ju ganska hyggligt ut här över Österåker, så kanske kan man bättre på fräknarna lite.
Ha det gott. Vänliga hälsningar Ann-Christine Furustrand

tisdag 19 april 2011

Idag test av brandsignal, förra veckan var det på riktigt

Brandbilarna som snabbt var på plats när det brann på riktigt
Idag tisdag 19 april övar någon att sätta igång brandsignalen här i Alceahuset. Vi har fått lyssna till denna ihärdigt höga signal flera gånger under hela förmiddagen, så nog fungerar den. Och det är bra eftersom den tjöt på riktigt för drygt en vecka sedan, måndagen den 11 april.

Själv trodde jag vid det tillfället att det var den signal som går igång om man råkar vara kvar i huset senare på dagen än brukligt, vilket har hänt tidigare, - enklast kan man väl beskriva det som ett slags inbrottslarm kan man väl säga. Men det visade sig inte vara fallet då utan det var ett riktigt brandlarm.

Det tog en stund, för jag trodde inte det var på allvar, jag paratade i telefonen, och sedan så skulle jag  plocka ihop alla grejer som jag behövde ha med mig ut eftersom det var kommunfullmäktige senare på kvällen. Så gick jag ner i trapporna, möttes av en stängd dörr på nedre botten och lukten av brandsrök. Då inser jag verkligen att det var på riktigt. Känner med handen på dörren, den är inte varm och hör röster från andra sidan dörren, knackar på och mötes av flera brandmän som redan släckt branden i en papperskorg på en toalett precis i närheten av informationsdisken vid ingången till Alceahuset. Det var skönt att komma ut och andas frisk luft, och det kändes bra att branden inte var värre än så, även om det i sig är allvarligt nog.  Nästa gång brandsignalen tjuter kommer jag att ta det på betydligt större allvar - helst hoppas jag att det aldrig inträffar.

Distriktsårskongress i Sollentuna

I lördags den 15 april höll socialdemokraterna i Stockholms län sin distrikts årskongress. Jag var där och kunde känna av en god stämning som sattes redan inledningsvis av Michael Damberg distriktsordförande. Han är verkligen en god talare och gav en bra analys av det som hänt inom socialdemokratin, vi har som parti sannerligen haft bättre dagar. Damberg pekade också ut de utmaningar som ligger framför oss på ett entusiastiskt sätt. Så började motionsbehandlingen, själv var jag föredragande i två av de svåraste och sannolikt mest känslosamma motionerna och det handlade om önskan att bli förälder och de möjligheter som ny medicinsk vetenskap ger, däribland om surrogat mödrarskap. Det finns mycket som är oklart i den frågan inte minst utifrån juridisk mening, om de rättigheter också dessa barn har. Här krävs verkligen en ordentlig genomgång för hur detta skulle kunna gå till på ett bra sätt utan att det leder till handel med människokroppen. Vid tiotiden så kom vårt partis nya partiordförande Håkan Juholt och höll ett tal somvar både trevligt, upplyftande men också blandat med allvar.  Han ger verkligen publiken av partikompisar ny kraft, han är som en vitamin dos, hans glädje och entusiasm smittar av sig. Skön känsla måste jag säga.

Tragiskt att inte se vilken möjlighet det låg i att utnyttja statsbidraget

Statsbidrag till för att behålla personal användes inte, istället minskades personalen mellan 66-70 årsarbetare

Kommunfullmäktige måndagen den 11 april behandlade Bokslutet för Österåkers kommun 2010. Österåker lämnar ett överskott som bland annat beror på att skatteintäkterna har ökat och på att statsbidrag ökat med 71,4 miljoner kronor varav 38,2 miljoner kronor är tillfälligt statligt konjunkturstöd. Detta är fakta som klart och tydligt står i bokslutet.

Det här innebär att den borgerliga alliansen här i Österåker valt att inte lyssna på sin egen regering. En promemoria från Finansdepartementet säger tydligt att motivet till det tillfälliga statsbidraget har varit att förhindra neddragningar av sysselsättningen i sektorn och motverka att kommuner fördjupar lågkonjunkturen ytterligare. Höjda statsbidrag menar Finansdepartementet bidrar därmed även till att värna de viktiga välfärdstjänsterna som kommunsektorn tillhanda håller.

Ansvariga politiker i Österåker valde en helt annan väg. De utnyttjade inte det tillfälliga statsbidraget utan la det som ett bidrag till överskottet. Därtill så minskade man kommunens personal med mellan 66-70 årsanställda, alltså helt i onödan.
Om statsbidraget istället hade använts så hade dessa anställda kunnat vara kvar, det känns tragiskt att den borgerliga alliansen inte såg vilken möjlighet det låg i att utnyttja statsbidraget.

torsdag 14 april 2011

En dag i demokratins tecken

I dag befinner jag mig på Sveriges Kommuner och Landstings stora Demokratidag på City Conferens i Stockholm.

kl 14.20 Seminarie om Medborgardialog för att förebygga och hantera kring komplexa samhällsfrågor
Projekt inom SKL som ägnar sig åt frågan som nyss startat. Ger en bild av hur det ser ut i världen, vad man bör tänka på, medverkarnde forskare från Göteborgs universitet.

Kl 13.00 Seminarie Reformerad grundlag -om folkinitiativ.
Peter Eriksson (mp)Konstitutionsutskottes ordförande i Riksdagen, tidigare kommunalråd i Kalix, pratar om medborgarförslag. Ändring av grundlagen  som trädde i kraft 1 januari i år, tillkom efter en utredning i fyra om att förnya och utveckla demokratin. Vi lever inte i de bästa av världar menar Peter Eriksson utan det finns saker att utveckla. Grundlagen är nu stärkt i sig, kommer att kunna hävdas i fortsättningen i domstolar, och det blir möjlighet att förätta nyval, om det gått i baklås hela strukturen, att de beslut inte funkar i fullmäktige att det blir helt andra majoriteter, kommunala nyval har möjligjorts genom ändring i Kommunallagen. Man ska vara försiktig med det, menar Peter Eriksson det är inte det första man skall göra att dra i snöet så att säga. De intitiat.som vi haft sedan 1994 om att samla röster har inte fungerat.Nu införs någon som kallas för folkinitiativ i kommun och landsting och handlar om att man måste samla namn, tio procent för att få ett giltigt folkinitiativ, för kommunerna gäller att se till att har tydlig struktur för hur namninsamling skall gå till, man har bara sex månader på sig att samla dessa namn, klarar man inte det så är initiativet förverkligat. Det är inte okej att en knapp majoritet i kommunfullmäktige som skall kunna säga att man inte vill ha någon folkomröstning, Kommunfullmäktige kan säga nej, med 2/3 dels majoritet, men det skall finnas mycket starka skäl till att inte genomföra en folkomröstning om så begärs. Vi måste skapa en kultur att vi tar till oss om varför människor vill göra det här om någon vill starta ett folkinitiativ. Huvudreglern är att det skall bli en folkomröstning. Det gäller att skapa praktiska förutsättningar för att det här skall fungera. I framtiden så kan man räkna med att detta skall kunna ske digitalt, dvs via datorn. I Kalix hade vi en folkomröstning om kommunalskatten berättar Peter Eriksson.

Kl 11.00 Hur är läget för svensk demokrati, vad händer med partierna och ideologierna 2011.
Tommy Möller, professor Stockholms universitet.
Han stryker under att demokratiprocesser kommer alltid underifrån, kan aldrig beslutas om uppifrån. De institutioner som finns måste fungera rent demokratiskt, man måste förverkliga folkviljan när den väl är fastställd. Demokratin förverkligas genom partierna. Vill man få en bild av hur demokratin fungerar så måste men se hur partierna fungerar. Medborgarna har ett engagemang men det tar inte sitt uttryck i att gå med i partierna, dock har olika grupper lyckats kanalisera detta engagemang. Människor har blivit mer individualiserade i takt med att välståndet växt.

Vad är framtidsfaktorer för de etablerade partierna ? Tommy Möller menar att det framförallt är att de är framgångsrika att förnya sig, dvs anpassa sin politik till dagens samhälle, inte att ge avkall på sin grundsyn, men anpassa den till ett annat samhälle, det vi har idag. Tommy Möller menar att vi måste ha partier, skälen för det är bland annat är att vi skall sammanjämka oss. Partier idag är väldigt välinformerade om vad väljarna tycker och tänker och det påverkar , politiken. Vi får in fler förtroendevalda som kommit in på sina personliga meriter vilket gör att partierna får in fler som riskerar gå i motsatt rikting än partierna vilket undergräver sammanjämkningen. Trots att partierna har färre medlemmar så är partierna idag mycket mer välinformerade och kunniga i vad opinionen står och anpassar sig efter det, det är väl bra säger Tommy Möller för det innebär ett starkare inslag i folkviljan. Inom ett område så har partierna s medlemmar hela makten och det är när det gäller val av sina kandidater till olika positioner.

Ideologiernas död ? Nej knappast men hålls internt inom partierna. Det forskningsprojekt som Tommy Möller just nu ägnar sig åt. Spinndoktorerna vet vad de gör - finns både en rädsla och dåligt med utrymme från politiker att prata om ideologi. Villfarelse att tro att väljarna vill ha enkla besked, det är att underskatta väljarna. Journalisterna tvingar politikerna att vara konkreta i enskilda frågor. Allt handlar inte om röstfiske, även om en del journalister tycks tro det. När partiledare pratar interna när de får tid att utveckla sig, då har de inte alls svårt att prata ideologi. Ideologierna är inte döda, utan samtal om ideologierna sker i forum där den vanliga medborgaren finns. Det gör att pragmatism tagit överhanden, vilken kan leda till att göra väljarna lite mer avtända. Det är i verklighetsbilden som man ser de politiska skiljelinjerna , inte i sakfrågorna för de är alltför lika, partierna ligger nära varandra det är sant men ideologierna finns där i analysen, i den praktiska politiken är det svårt att få fram nyanser.

Kl 09.00
Just nu lyssnar jag på Richard Öhrvall Enheten för demokratistatistis SCB. Han pratar just nu om valdeltagandet till riksdag, landsting och kommun från 1973 till 2010. Valdeltagandet sjönk under åren 1998, 2002 och har nu åter ökat igen. Valdeltagandet var år 2010,  81,6, det var 1, 4 miljoner som valde att inte rösta i Sverige. Hur ser skillnadrna ut i de befolkningsgrupper som röstar och de som inte röstar ? Nu när valdeltagandet ökar kommer skillnaderna då att minska ?  Ur ett könsperspektiv så är valdeltagande bland kvinnor 85,1, män 84,2.  Andra intressanta fakta är att valsedlarna består till 60 procent av män. Första gångsväljarnas valdeltagande 2010 var 80,2 procent, valdeltagadet ökar i alla åldersgrupper, skillnaderna mellan åldersgrupper ser ut att minska. Valdeltagandet ökar också bland utrikesfödda även om det är stor skillnad ( cirka 14 procent)så har dessa skillnader minskat från 2006 års val till 2010. Mönstret går igen vad gäller skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän. Ett högt valdeltagande blir ett mer jämlikt deltagande.

Kl 08.30
Minglat runt, fått tag i mycket intressanta böcker och foldrar om olika demokratiprojekt och studier i ledarskap med mera

onsdag 13 april 2011

Köpet av konsten upphävt

12 april beslut i kommunfullmäktige om att upphäva beslut om köp av konstsamlingen

I debatten i kommunfullmäktige yrkade vi socialdemokrater bifall tillförslaget om att återta beslutet om konstköpet. I debatten anförde vi att det borde betyda att också beslutet om ersättningsnivån för hyra för turistbyrån och museilokalerna omprövas då det beslutet byggde på detta konstköp. Om förutsättningarna nu ändras bör även dett beslut omprövas och anpassas efter den verksamhet som kommer att bedrivas. Någon som vi som socialdemokrater tyckte var rätt rimligt. Tyvärr så fick vi inte gehör för det.

Eftersom vi i opposition (s) inte har kunskap om de förehavanden som skett inom den borgerliga majoriteten i detta ärende mellan olika parter förutsätter vi att upphävandet av beslutet sköts på ett sådant sätt att inte Österåkers kommundrabbas ekonomiskt, eller i något annat avseende. En uppfattning som vi har skriftligt tillfört protokollet.

4 mars. Kritiken så omfattande att alliansens meddelar att de backar
Alliansens största satsning i budgeten för 2011
Den borgerliga alliansen lägger ett förslag till budget för 2011i kommunfullmäktige den 8 november där det mest uppseendeväckande prioriterade förslaget var att anslå 10 miljoner kronor för inköp av en del av Östra Salts konstsamling. Under budgetdebatten höll Ingela Gardner Sundström dåvarande kommunalråd (m) ett ganska långt anförande om denna satsning som den borgerliga alliansen ( m,c,kd,fp,öp) tillsamman ville göra .
Socialdemokraterna la en helt annat budget, där inget förslag om konstköp fanns med utan hade helt andra prioriteringar som förskola, skola och omsorgen om äldre - och oförändrad skatt.

Protesterna mot konstköpet började höras..............och beslutet överklagas till Förvaltningsrätten av Stefan Cronberg (2010-11-17) samt av Björn Molin ( 2010-11-23). Båda tidigare kommunalråd i Österåker för moderaterna.
24 januari

Kritik mot höjda politiker arvoden det mest uppmärksammande i januari

14 januari


13 januari


12 januari

tisdag 12 april 2011

74 miljoner i överskott som inte kom förskola, skola och äldreomsorgs till del

Bokslutet för 2010 för Österåkers kommun debatterades i Österåkers kommunfullmäktige i går måndagen den 11 april. Så här ser vi socialdemokrater på året som gått, och det här sa jag som vår inledning, därefter gav vi kommentarer vid i stort sett varje nämndområde.


Ann-Christine Furustrand, oppositionsråd (s) i Österåker:

" 2010 var ett år som lämnar efter sig ett resultat på 122 miljoner kronor, 74 miljoner högre än budget. En större del av detta överskott hade istället kommit väl till användning i förskola, skola, och omsorg om äldre.Österåker lämnar ett överskott som till största del beror på att skatteintäkterna har ökat med 34,6 miljoner, statsbidrag ökat med 71,4 miljoner kronor, varav 38,2 miljoner kronor är tillfälligt statligt konjunkturstöd, och så har kostnaderna minskat för kostnadsutjämningen med 24,3 miljoner kronor.

En stor del av det statsbidrag som Österåker fick av staten var med motivet att förhindra neddragningar av sysselsättningen. Statsbidraget skulle som det står i en promemoria från Finansdepartementet bidra till att förhindra neddragningar av sysselsättningen, och värna välfärdstjänster som kommunsektorn tillhandahåller. Österåker utnyttjade inte dessa resurser, de lades istället på hög.
I stället minskade ni i alliansen antalet årsarbetare på mellan 66 – 70 personer.

Vi socialdemokrater är oroade över att antalet årsarbetande även detta år minskat– hade statsbidraget nyttjas som det var tänkt, hade detta inte behövt ske. Att fortsätta med att dra ner på antalet tjänster är ohållbart. Ska alla de ny fina visionerna som bästa Skärgårdskommun och bästa skolkommun i länet ska ha en chans att infrias då krävs det att vi har tillräckligt antal utbildad personal. Vi står tillexempel inför en ny skollag, med krav på bland annat utbildade, licensierade lärare något som kommer att kräva mer resurser.

Lån har amorterats av, och det är i och för sig bra. Men trots att det funnits pengar, så har samtidigt verksamheterna inom skola, vård och omsorg haft en budget som de haft svårt att klara.

Vad vi fått pengarna och vilka mål som uppfyllts eller inte uppfyllts, säger revisorerna är svårt att se och efterlyser bland annat styrtal som mäter relationen mellan kostnader och prestationer. Det här måste Österåker bli bättre på. Lite senare idag finns en motion som (s) lagt genom Marie Ende om utbildning av förtroendevalda. En god början kunde vara att bifalla motionen, för också vi politiker behöver sannolikt bättra på kunskapen om mål och målstyrning.

Det är en hel del som nu måste bli bättre för att klara de högt uppsatta målen. Resurser måste tydligare kopplas till satsningar som lyfter Österåker.

Låt de övertaliga vara kvar. Höj personaltätheten och kvalitén

Var nytänkande – inför förskola på obekväm arbetstid, sk nattis.

Förse våra skolor med bra material som tex böcker, datorer

Inrätta personalpooler inom både förskola/skola och vården.

Skapa heltidstjänster. Som ett exempel kan jag konstatera att på Solskiftet 2010 utfördes 57 procent av den arbetade tiden av timanställda. Det går att ändra på och det skulle betyda mycket. Vi måste se till att erbjuda de gamla och sjuka inte bara personal som hinner ge dem mat och en dusch ibland, utan som också har mer tid med social tillvaro, samt att få komma ut en stund.

En fråga som berör och retat upp väldigt många kommuninnevånare handlar om att kommunstyrelsens f. d ordförande på eget bevåg bestämt om att inhandla en oljemålning på sig själv, och sedan också själv attesterat fakturan . I tidningen Skärgården har jag läst att Ingela Gardner Sundström sagt att när hon tänkt efter själv så har hon kommit på att hon borde gjort annorlunda. Det håller jag med om, det borde aldrig skett över huvud taget.

Om man vill skapa ett galleri av förtroendevalda så skall ett sådant förslag läggas fram öppet och i en demokratisk process.

Som politiker så måste vi öppet redovisa våra fattade beslut. Då vinner vi förhoppningsvis respekt och förtroende hos våra kommuninnevånare."
I Budgeten för 2010 sägs att nettokostnadsandelen skall vara högst 98 procent av skatt och bidrag som ett utgiftstak. Men så blev det inte, utan verksamheternas nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till endast 90 procent. Det visar återigen att pengar har samlats på hög, istället för att komma verksamheterna till del.

Först besök i Nacka, sedan demonstrationer och kommunfullmäktige


från vänster Ann-Christine Furustrand, oppositionsråd i Österåker (s), Hans-Åke Donnersvärd oppositionsråd i Nacka (s), Rosita Olsson Palmberg förtroendevald och socialdemokraternas ordförande i Österåker samt Veronica Berg politisk sekreterare Nacka
I måndags, dvs igår så åkte Rosita Olsson Palmberg och jag till våra partikamrater och kollegor på studiebesök i Nacka. Vi hade mycket prata om ,och jämföra med. Både Nacka kommun och Österåkers kommun styrs av en borgerlig majoritet där moderaterna är det parti som så totalt dominerar, och vi pratade givetvis om vad det får förbetydelse för den politik som förs, det resultat som det i sin tur ger för kommunmedborgarna. Självfallet pratatde vi också om hur vi som parti, som socialdemokrater,  hur vi kan agera i en sådan miljö. Det var ett konstruktivt och bra möte där vi bytte erfarenheter och många nya tankar och idéerr väcktes som vi gemensam kommer att spinna vidare på. Det är verkligen nyttigt att bege sig ut ock skaffa sig nya intryck och lyssna på hur andra resonerar och byta erfarenheter. Vi bestämde oss för att träffas igen denna gång här i Österåker.

Demonstration för tredje gången i rad  Det var många som kom och som visade sin besvikelse före kommunfullmäktiges sammanträde.På det flygblad som delats ut i förväg stod att läsa att "Österåker förtjänar bättre" Att det nu får vara slut på mygel och lättvindiga beslut så som sanslösa arvodeshöjningar, avtackningsfester för avgående kommunalrådet, kommunens tidning som blivit alliansens språkrör, beslut om inköp av konstsamling ( beslutet upphävt), inköp av oljemålning.  Demonstranterna är mycket tydliga med att de tänker fortsätta protestera mot kommunledningen.

TV4 var där och ett inslag om demonstrationen visades på tisdagmorgonen, se TV4-play.

Kommunfullmäktige
Många demonstranter återfanns bland åhörarna och kunde följa debatten om alla förehavanden om den sk avtackningsfesten som kom upp för att en ledamot i fullmäktige ställt en interpelaltion till Elisabeth Gunnars och sedan så vädjade jag till alliansen att berätta nu hela sanningen det har vi som ledamöter i Österåkers fullmäktige rätt att få veta och det har också alla medborgare rätt att få veta. Bara det avsnittet skulle kunna sändas i närradion i repris, jag vill hävda att det var den mest intressanta och märkliga stund under hela min tid i fullmäktige, och den sträcker sig från 1991. Jag skulle inte bli förvånad om denna sk affär kommer att polisanmälas, vilket var något som skymtade i diskussion att det fanns medborgare som stod i begrepp att göra det. Det skall också bli väldigt intressant att se om ett år ungefär när bokslutet för kommunen för 2011 kommer upp om verkligen ansvarsfrihet kommer att ges. Det känner i alla fall jag så här dagen efter gårkvällens debatt om avtackningsfesten, inte är så självklart.

Efter detta så debatterades bokslutet för 2010 för Österåkers kommun. Något som också är intressant, hur gick det för kommunen, vad fick vi för pengarna? I ett nytt inlägg ovan, kan du läsa mitt anförande i debatten om just Bokslutet 2010. Längre än så kom inte kommunfullmäktige innan klockan blev 23.00. Därför ajournerades mötet och fortsätter i kväll, tisdag, kl 18.30 . Det finns många intressant frågor som kvarstår att debattera och fatta beslut om så som Österåkers simhall, om upphävande av beslutet om konstköpet, om en sk eventbudget, m.m. Skriver mer om det i morgon. I morgon är det dessutom kommunstyrelsens arbetsutskott hela förmiddagen och även där finns intressanta ärenden.

tisdag 5 april 2011

Omväxlande dagar - möten med medborgare och personal och sammanträden

Att vara oppositionråd är omväxlande innebär en mängd olika saker, bland annat att ta emot besök av enskilda medborgare, företrädare för organisationer , träffar också olika personalgrupper som fackliga företrädare, det gör jag för att lyssna, och för att fundera över vad det man fått till sig , hur det kan användas för att göra kommunen bättre för alla oss som bor här. Ser det som en förmån att få denna möjlighet till kontakt.

Det tråkiga med att befinna sig i opposition är att man har så små möjligheter, de är nästintill obefintliga att få gehör för sina förslag, sin politik. Får man igenom något, så syns det tyvärr inte, men det känns gott att veta att man bidragit till ett bättre beslut för medborgarna. Så fungerar den politiska verkligheten. Och jag ägnar en hel del arbete kring hur våra förslag och agerande kan ges offentlighet, för det är viktigt också ur demokratiska synpunkt att också oppositionens arbete speglas inte bara vad majoriteten gör. Oppositionen är ju faktiskt även vi en del av kommunen precis som majoriteten är det.

Att vara i majoritet är givetvis mer stimulerande på det sätt att man då får genomslag för sin politik. Ända är det viktigt att lägga fram förslag, motionera, argumentera för de förslag som borde fått gehör. Det är också en viktig del att befinna sig i opposition att granska och reagera när majoriteten inte sköter sig, eller fattar beslut som vi anser är olyckliga utifrån medborgarnas bästa,  det är det som kallas för att opponera. Det finns ingen regering på någon nivå i samhället som inte behöver en välfungerande opposition - det krävs för att demokratin skall fungera. Så funkar det i alla demokratier världen över, alltså inget specifikt för Österåker. Kan nog säga att denna insikt om demokratins grunder inte alltid finns bland politiker på den borgerliga kanten i Österåkers kommun. Trist kan jag tycka då det ibland kan kännas som att en del borgerligt sinnade politiker verkar föredra enpartistyre vilket jag tycker är förfärligt, eller är det ett uttryck för brist på tolerans för att andra människor kan ha andra åsikter än borgerligheten ( läs moderaterna).

Som oppositionsråd handlar det också om att delta i en del möten och sammanträden. Just nu i dag är jag ombud på förbundsmöte,  Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Det som händer just nu är att Anders Lago avgående kommunalråd i Södertälje argumenterar för en motion om regionalt ansvarstagande i asyl- och flyktingmottagande. Nästa motion där argumenterar Robert Nord(s) över konsekvenserna av att Stockholm som kunskapsregion när antalet utbildningsplatser vid universitet och högskolor är för lågt i förhållande till antal sökande. Viktig fråga det också , undrar just hur det ser ut för Österåkers del då antalet avhoppande elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning är oroväckande hög. Undrar just vad ansvariga borgerliga politiker i Österåker tänker göra åt saken, vi socialdemokrater har lyft den fråga i kommunfullmäktige.

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...