Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2011

Att vara rädd om vattnet och vad görs om det blir kris

I dag var Livsmedelsveket i kommunalhuset i Åkersberga och genomförde en uppföljning och genomgång med politiker och ansvariga tjänstemän, inkl Norrvatten, Roslagsvatten, Brandförsvar m.fl för att slipa organisationen om något skulle hända som inte får göra det. Om lagstiftning, om ansvar etc.

Deltog i min roll som oppositionsråd och därmed ingående i kommunens krisledningsgrupp. Lärde mig en massa bra saker. Att Österåkers kommun tillexempel har ett ovanligt bra skydd för sitt dricksvatten mot bakterier och parasiter i form av kemiska fällning och kolfilter och UV-ljus. Det känns skönt att veta med tanke på vad som drabbat andra kommuner i form av tex parasiter.

Fick en del bra funderingar med mig till förbättringar som jag skall grunna vidare på.
I morgon skall jag för första gången vara med på sammanträde med Stockholm Nordost, skall bli spännande vad det kan innebära framöver.

Pryat på Luna förskola det var toppen!

Idag har jag pryat på Luna förskola i Åkersberga. Vilka härliga ungar, och vilken underbar personal jag mött. Dom har verkligen bjudit mig på den roligste dagen av de cirka hundra dagarna som jag varit oppositionsråd i Österåker. Luna förskola är en förskola i Åkersberga med stor potential till att kunna bli tillexempel en förskola med internationella präglig, ett resurscentrum med spetskompetens för flerspråkiga barn och föräldrar . Här skulle kommunen kunna göra något riktigt bra, skall försöka formulera ned det - har fått masssor av bra idéer med med mig, och det är jag väldigt tacksam för. Besöket har också varit en bekräftelse på att det gäller att vara rädd om den personal som finns inom förskolan och inte kasta bort kompetensen. Det vore en välgärning om den borgerliga alliansen som styr kommen kunde dra tillbaka sina tankar på att göra sig av med mellan 15 - 25 barnskötare - för alla den personal behövs i den kommunala förskolan, speciellt om Österåkers kommun skal bli länets …

Glad Påsk

Vill passa på att önska alla som läser denna blogg en riktigt glad påsk, med några soliga lediga dagar. Väderutsikterna ser ju ganska hyggligt ut här över Österåker, så kanske kan man bättre på fräknarna lite.
Ha det gott. Vänliga hälsningar Ann-Christine Furustrand

Idag test av brandsignal, förra veckan var det på riktigt

Idag tisdag 19 april övar någon att sätta igång brandsignalen här i Alceahuset. Vi har fått lyssna till denna ihärdigt höga signal flera gånger under hela förmiddagen, så nog fungerar den. Och det är bra eftersom den tjöt på riktigt för drygt en vecka sedan, måndagen den 11 april.

Själv trodde jag vid det tillfället att det var den signal som går igång om man råkar vara kvar i huset senare på dagen än brukligt, vilket har hänt tidigare, - enklast kan man väl beskriva det som ett slags inbrottslarm kan man väl säga. Men det visade sig inte vara fallet då utan det var ett riktigt brandlarm.

Det tog en stund, för jag trodde inte det var på allvar, jag paratade i telefonen, och sedan så skulle jag  plocka ihop alla grejer som jag behövde ha med mig ut eftersom det var kommunfullmäktige senare på kvällen. Så gick jag ner i trapporna, möttes av en stängd dörr på nedre botten och lukten av brandsrök. Då inser jag verkligen att det var på riktigt. Känner med handen på dörren, den är inte va…

Distriktsårskongress i Sollentuna

I lördags den 15 april höll socialdemokraterna i Stockholms län sin distrikts årskongress. Jag var där och kunde känna av en god stämning som sattes redan inledningsvis av Michael Damberg distriktsordförande. Han är verkligen en god talare och gav en bra analys av det som hänt inom socialdemokratin, vi har som parti sannerligen haft bättre dagar. Damberg pekade också ut de utmaningar som ligger framför oss på ett entusiastiskt sätt. Så började motionsbehandlingen, själv var jag föredragande i två av de svåraste och sannolikt mest känslosamma motionerna och det handlade om önskan att bli förälder och de möjligheter som ny medicinsk vetenskap ger, däribland om surrogat mödrarskap. Det finns mycket som är oklart i den frågan inte minst utifrån juridisk mening, om de rättigheter också dessa barn har. Här krävs verkligen en ordentlig genomgång för hur detta skulle kunna gå till på ett bra sätt utan att det leder till handel med människokroppen. Vid tiotiden så kom vårt partis nya partiordf…

Tragiskt att inte se vilken möjlighet det låg i att utnyttja statsbidraget

Statsbidrag till för att behålla personal användes inte, istället minskades personalen mellan 66-70 årsarbetare

Kommunfullmäktige måndagen den 11 april behandlade Bokslutet för Österåkers kommun 2010. Österåker lämnar ett överskott som bland annat beror på att skatteintäkterna har ökat och på att statsbidrag ökat med 71,4 miljoner kronor varav 38,2 miljoner kronor är tillfälligt statligt konjunkturstöd. Detta är fakta som klart och tydligt står i bokslutet.

Det här innebär att den borgerliga alliansen här i Österåker valt att inte lyssna på sin egen regering. En promemoria från Finansdepartementet säger tydligt att motivet till det tillfälliga statsbidraget har varit att förhindra neddragningar av sysselsättningen i sektorn och motverka att kommuner fördjupar lågkonjunkturen ytterligare. Höjda statsbidrag menar Finansdepartementet bidrar därmed även till att värna de viktiga välfärdstjänsterna som kommunsektorn tillhanda håller.

Ansvariga politiker i Österåker valde en helt annan väg…

En dag i demokratins tecken

I dag befinner jag mig på Sveriges Kommuner och Landstings stora Demokratidag på City Conferens i Stockholm.

kl 14.20 Seminarie om Medborgardialog för att förebygga och hantera kring komplexa samhällsfrågor
Projekt inom SKL som ägnar sig åt frågan som nyss startat. Ger en bild av hur det ser ut i världen, vad man bör tänka på, medverkarnde forskare från Göteborgs universitet.

Kl 13.00 Seminarie Reformerad grundlag -om folkinitiativ.
Peter Eriksson (mp)Konstitutionsutskottes ordförande i Riksdagen, tidigare kommunalråd i Kalix, pratar om medborgarförslag. Ändring av grundlagen  som trädde i kraft 1 januari i år, tillkom efter en utredning i fyra om att förnya och utveckla demokratin. Vi lever inte i de bästa av världar menar Peter Eriksson utan det finns saker att utveckla. Grundlagen är nu stärkt i sig, kommer att kunna hävdas i fortsättningen i domstolar, och det blir möjlighet att förätta nyval, om det gått i baklås hela strukturen, att de beslut inte funkar i fullmäktige att det blir…

Köpet av konsten upphävt

12 april beslut i kommunfullmäktige om att upphäva beslut om köp av konstsamlingen

I debatten i kommunfullmäktige yrkade vi socialdemokrater bifall tillförslaget om att återta beslutet om konstköpet. I debatten anförde vi att det borde betyda att också beslutet om ersättningsnivån för hyra för turistbyrån och museilokalerna omprövas då det beslutet byggde på detta konstköp. Om förutsättningarna nu ändras bör även dett beslut omprövas och anpassas efter den verksamhet som kommer att bedrivas. Någon som vi som socialdemokrater tyckte var rätt rimligt. Tyvärr så fick vi inte gehör för det.

Eftersom vi i opposition (s) inte har kunskap om de förehavanden som skett inom den borgerliga majoriteten i detta ärende mellan olika parter förutsätter vi att upphävandet av beslutet sköts på ett sådant sätt att inte Österåkers kommundrabbas ekonomiskt, eller i något annat avseende. En uppfattning som vi har skriftligt tillfört protokollet.

4 mars. Kritiken så omfattande att alliansens meddelar att …

74 miljoner i överskott som inte kom förskola, skola och äldreomsorgs till del

Bokslutet för 2010 för Österåkers kommun debatterades i Österåkers kommunfullmäktige i går måndagen den 11 april. Så här ser vi socialdemokrater på året som gått, och det här sa jag som vår inledning, därefter gav vi kommentarer vid i stort sett varje nämndområde.


Ann-Christine Furustrand, oppositionsråd (s) i Österåker:

" 2010 var ett år som lämnar efter sig ett resultat på 122 miljoner kronor, 74 miljoner högre än budget. En större del av detta överskott hade istället kommit väl till användning i förskola, skola, och omsorg om äldre.Österåker lämnar ett överskott som till största del beror på att skatteintäkterna har ökat med 34,6 miljoner, statsbidrag ökat med 71,4 miljoner kronor, varav 38,2 miljoner kronor är tillfälligt statligt konjunkturstöd, och så har kostnaderna minskat för kostnadsutjämningen med 24,3 miljoner kronor.

En stor del av det statsbidrag som Österåker fick av staten var med motivet att förhindra neddragningar av sysselsättningen. Statsbidraget skulle som de…

Först besök i Nacka, sedan demonstrationer och kommunfullmäktige


I måndags, dvs igår så åkte Rosita Olsson Palmberg och jag till våra partikamrater och kollegor på studiebesök i Nacka. Vi hade mycket prata om ,och jämföra med. Både Nacka kommun och Österåkers kommun styrs av en borgerlig majoritet där moderaterna är det parti som så totalt dominerar, och vi pratade givetvis om vad det får förbetydelse för den politik som förs, det resultat som det i sin tur ger för kommunmedborgarna. Självfallet pratatde vi också om hur vi som parti, som socialdemokrater,  hur vi kan agera i en sådan miljö. Det var ett konstruktivt och bra möte där vi bytte erfarenheter och många nya tankar och idéerr väcktes som vi gemensam kommer att spinna vidare på. Det är verkligen nyttigt att bege sig ut ock skaffa sig nya intryck och lyssna på hur andra resonerar och byta erfarenheter. Vi bestämde oss för att träffas igen denna gång här i Österåker.

Demonstration för tredje gången i rad  Det var många som kom och som visade sin besvikelse före kommunfullmäktiges sammanträd…

Omväxlande dagar - möten med medborgare och personal och sammanträden

Att vara oppositionråd är omväxlande innebär en mängd olika saker, bland annat att ta emot besök av enskilda medborgare, företrädare för organisationer , träffar också olika personalgrupper som fackliga företrädare, det gör jag för att lyssna, och för att fundera över vad det man fått till sig , hur det kan användas för att göra kommunen bättre för alla oss som bor här. Ser det som en förmån att få denna möjlighet till kontakt.

Det tråkiga med att befinna sig i opposition är att man har så små möjligheter, de är nästintill obefintliga att få gehör för sina förslag, sin politik. Får man igenom något, så syns det tyvärr inte, men det känns gott att veta att man bidragit till ett bättre beslut för medborgarna. Så fungerar den politiska verkligheten. Och jag ägnar en hel del arbete kring hur våra förslag och agerande kan ges offentlighet, för det är viktigt också ur demokratiska synpunkt att också oppositionens arbete speglas inte bara vad majoriteten gör. Oppositionen är ju faktiskt äve…