tisdag 31 maj 2011

Tillsätt en jurist, inför regler för kontokort, gör Luna förskola till en internationella förskola

I Kommunfullmäktige den 23 maj har vi socialdemokrater tagit en hel del initiativ. Här kan du läsa en del om dessa:

Österåker behöver en egen jurist - vi föreslår i en motion att en sådan tjänst inrättas

Det känns viktigt att de viktiga beslut som en kommun tar för sina medborgare håller hög nivå även ur en strikt juridisk bedömning. Någon som följer lagstiftningen och som även kan fungera som stöd för ansvariga tjänstemän. Därför föreslår vi att en tjänst som kommunjurist inrättas.

Tyvärr så bestämde sig kommunfullmäktiges precidium, dvs Johan Bodström (M) och Ingela Gardner (M) att denna motion inte fick läggas. Vi socialdemokrater protesterade givetvis kraftfullt eftersom det var självklart attmotionen skulle kunna få läggas. För första gången som jag kan komma ihåg tvingades vi tyvärr måste jag säga att kräva votering för att få saken prövad om motionen kunde få läggas, vi förlorade  den voteringen. Dagen efter får jag besked från Johan Boström (M) och Ingela Gardner Sundström(M) att de nu medgav att de hade gjort fel, självfallet kunde motionen läggas. För säkerhets skull så har jag nu lämnat in motionen ytterligare en gång till. Sakfrågan är viktigt, för det finns ett tydligt behov av att kommunens ärenden mer kontinuerligt får en översyn med just juridiska ögon. Det skulle öka kvaliteten i de handlingar som skall fattas beslut om. Och kanske kan hanteringen av motioner i fortsättningen även vara betjänt av en sådan kompetens.

Inlämnad interpellation:

Vi läser i tidningen Skärgården;
” Upphandlingshärva i Österåker ”

Därför vill vi genom denna interpellation vädja till kommunstyrelsens ordförande, att skyndsamt lämna all den bakomliggande fakta som lett till hennes misstanke om att upphandlingar som kommunen gjort inte gått rätt till. Varför har inte kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen blivit informerade om en så allvarlig misstanke? Och inte heller fått information om att kommunstyrelsens ordförande agerat på egen hand?

Konkreta förslag i en inlämnad motion; " Inför regler för användning av kontokort i kommunalt uppdrag"

Österåkers kommun saknar skrivna regler och bestämmelser för hur den politiska ledningen, förtroendevalda, får använda sina tilldelade kontokort. Vi har försökt att hitta dokument som reglerar användandet av tilldelade kontokort men inte kunnat finna någon policy eller skrivna riktlinjer hur korten får användas, inte eller någon reglerad maximal summa. Detta anser vi vara en klar brist. och förslår därför att direktiv, anvisningar och /eller regler nu tas fram.

Vi föreslår i en motion; " Beskrivning av inlämnade och besvarade motioner, interpellationer och frågor i Tidningen Österåker"

Kommunens tidnings ändamål är att informera kommuninvånarna om viktiga händelser och beslut som berör invånarna. Det är viktigt att den informationen innehåller sådant som sker vid Kommunfullmäktiges sammanträden. Detta för att ge en allsidig bild av de beslut och det politiska arbete som görs av de ledamöter som valts av medborgarna som företrädare i de olika partierna.Vi föreslår därför att motioner, interpellationer och frågor som inlämnas/ställs eller besvaras vid varje Kommunfullmäktiges sammanträde kortfattat redovisas i kommande nummer av Tidningen Österåker

Förslag i en inlämnad motion; Skydda vårt värdefulla vatten

De skyddsvattentäkter som finns i Österåker lyfts in i samhällsplaneringen, och förses med tex särskilda villkor eller annat i syfte att ge dessa skyddsvattenintäkter ett starkt skydd. Att det inte är tillåtet att koppla den egna brunnen till det kommunala vattnet

Ytterligare förslag i en motion; " Gör Luna till en Internationell förskola med flerspråkiga barn

I Åkersberga här i Österåkers kommun finns en förskola vid namn Luna. Förskolan bedriver en bra verksamhet idag med engagerad personal. Med personalen som drivkraft och deras kunskap/spetskompetens har Luna förskola potential till att utvecklas ytterligare till att kunna bli en spännande Internationell förskola för flerspråkiga barn. Det skulle också innebära att resurser i form av tex spetskompetens kan samlas i den Internationella förskolan Luna, och vara en resurs för andra förskolor och skolor. Internationella förskolan Luna, skulle kunna bli en framtida kronjuvel bland andra i utbudet av förskoleverksamhet i Österåkers kommun. Vara den första stenen där Österåkers kommun kan bygga sin flerspråkiga kompetens och bidra till att skapa en interkulturell pedagogisk verkstad. Här skulle grunden kunna läggas för en mängd framtida arbetsmarknadsvinnare.

Fräcka hojar, Ny turistbyrå och rundresa på Ljusterö

Lördagen den 21 maj på torget i Åkersberga Centrum samlades många fräcka motorcyklar. Det var häftigt att gå runt och titta måste jag säga. En av grabbarna till en häftig hoj pratade jag med och han önskade mig lycka till som oppositionsråd och tyckte det var bra att jag syns, och är ute och visar mig. Att höra det är sånt man blir glad av.

Torsdag kväll den 26 maj började vi socialdemokrater i Österåker vår försommarkampanj då vi går ut och knackar dörr och lyssnar på vad medborgarna tycker och tänker. Det var riktigt trevligt. Tyvärr missade jag att ta bilder när Bror Segerlund och jag gick tillsammans denna kväll.

Fredagen den 27 maj åkte partivännen Rosita Olsson Palmberg som också är vår gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden en tur med bilen från Åkersberga, och till Ljusterö för att skaffa oss en uppfattning om olika planer för byggande som finns. Det finns inget bättre än att ta sig tid att åka ut och se själv på plats. Bilden till vänster är från Ljusterö torg och bilden till höger tvärsöver gatan där ett 70-tal bostäder planeras att byggas.


På eftermiddagen samma dag  var det invigning för ny turistbyrå placerad på Österåkers gymnasium( gamla Bergaskolan). I den inglasade delen finns nu en turistbyrå som skall skötas av skolelever denna sommar. Här finns också ett café så det är fullt möjligt att i sommar slå sig ned , ta en bit och äta, eller bara fika och ta del av information om vad som händer här iÖsteråkers kommun. Turistbyrå finns i ljusa fina lokaler med en del alster från lokala konstnärer. Om jag finge önska alldeles fritt, så hade jag hellre sett att denna vår lokala turistbyrå fanns i en lokal i Åkersberga Centrum, dvs mitt i byn, där alla människor flanerar. Men nu är det inte så att socialdemokraterna har det inflytandet i politiken, så våra drömmar blir inte verklighet så där direkt. Men både jag och flera många med mig hoppas ju , förstås.

På lördagen den 28 maj hade vi en gemensam egen utbildningdag på Runö, som vi socialdemokrater själva hade för våra egna förtroendevalda. Det var trevligt och lärorikt. Nu har det snart gått ett halvår och det är bra att stämma av och blicka framåt.tisdag 17 maj 2011

Busstur runt planområden i Österåker

Idag var det dags igen för en busstur. Denna gång var det ledamöterna i kommunstyrelsen tillsammans ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden som tillsammans med tjänstemännen som blev guidade runt kommunen för att se de olika pågående planområden.
Bussturen startade från Alceahuset. Ut på väg 276 Stava Syd och Rosenkälla. Här vid Rosenkälla finns plan för ett stort affärsområde. Här avser markägare, dvs familjen Douglas att bygga ett lite annorlunda centra och urskilja sig från andra sådana ( något som greve Carl Douglas berättade senare under dagen)

Färden gick därefter ut på E18 och sedan väg 274 till Rydboholms slott.  Ett slott från 1400-talet som en gång tillhörde den äldre Stureätten, därefter genom gifte Vasaätten och senare Braheätten, som innehade egendomen, med undantag från perioden 1756-61, ända till 1930 då ätten utslocknade i och med överstekammarherre greve Magnus Per Brahe (1849-1930).

Efter ättens utslocknande stängdes dess gravkor i Östra Ryds kyrka för gott och nyckeln till koret sänktes under högtidliga former i den intilliggande Kyrkfjärden, som nås från Stora Värtan, av ärkebiskop Nathan Söderblom som biträddes av kung Gustaf V. Enligt testamente övertogs Rydboholm därefter av friherre W. von Essen, Magnus Per Brahes systerson. Slottet är fortfarande privatägt, och bebos av greven och finansmannen Gustaf Douglas.

Efter en rask promenad till slottet möttes vi upp av representanter från familjen Douglas.

Den som vill veta mer om Rydboholms slotts historia kan klicka här:
Kö tilltrapporna upp i toprnet


Uppe i Vasa Tornet
Vi gick upp i det berömda tornet där Gustaf Vasa haft sitt rum. Därefter blev det lite tid för samtal över en kopp kaffe.Då greve Carl Douglas uttryckte en vilja att föra en dialog, passade jag på att ställa två frågor till honom, dels hur han såg på den kritik som framförts vad gäller Säbyviken med utbyggd marina i ett miljökänsligt område och dels om hur viktigt det var för honom att anlägga en camping just inom samma område. Lyssnade med intresse.

Därefter for vi vidare till Häastängsuddsvägen-Svartgarnsvägen-Gränsridarvägen- Björnhammarvägen-nantesvägen-karsvretavägen-Hästängsuddsvägen. När det gäller tex Karsvreta träsk så minns jag att frågan var uppe om att undersöka möjligheten till att göra området till ett naturreservat, något som vi socialdemokrater gärna velat se. Jan-Olof Sundström (m) ordförande Samhällsbyggnadsnämnden meddelade på bussf'ärden att han var optimistisk över att det i närtid skall kunna bli ett naturreservat. Det vore på tiden.

Svinningevägen- Näsvägen - Runö skolan, där gick vi av bussen och intog en sallad som picknick i det gröna. Därefter åkte vi Näsvägen-Sågvägen-Båthamnsvägen till planerade Kanalstaden. Ett område som jag tror kan bli väldigt spännande och som kan få Åkersberga att närma sig vattnet på ett annat sätt än vad som upplevs idag. Ett orosmoment dock är om de markförbättringsarbeten som sannolikt måste till blir dyrbart så kommer priset för husen att bli väl höga, vilket vore olyckligt. Denna oro delades dock inte av alla i bussen förstod jag.

Båthamnsvägen-Stationsvägen förbi Åkersberga centrum. Tja vad ska man säga, vi har fått ett nytt centrum det står där, men visst kan man ha synpunkter på hur brokigt återigen en kommundel ser ut när man inte väger in hela bilden av , som i det här fallet ett helt centrum. Nu hoppas jag att det snabbt skall bli lite ordning på vägarna runtikring.

Stationsvägen- Margretalundsvägen - väg 276 - Söralidsvägen och in i Björkhaga. Ett nytt villaområde.- Vi gick in i ett visningshus. Trevligt och ljust men inte så stort till ytan, men dock väl tilltagande takhöjd. Ibland väl tätt byggt, tomten minimal på vissa ställen vilket göra ett intryck mer av radhusboende än villakänsla.

Väg 276-Bergavägen till de nya bostäder längs Bergavägen här byggs och kommer så att byggas flera flerfamiljshus och vägen görs mer statslik. Det kommer att innebära att Åkersberga som centralort kommer att förstärks och förhoppningsvis ge ett mer intryck av ordning och reda på trottoarer och gator. Här kommer också ett visst antal hyresrätter att byggas, även om dessa inte kommer att täcka behovet, den efterfrågan som finns.

Bra att få se planområdena på plats.

måndag 16 maj 2011

Rundresa i de gröna kilarna i nordost

Inom samverkan Nordost och tillsammans med Naturskyddsföreningen deltog jag i en bussresa den 13 maj som tog tjänstemän och ledande politiker runt de fina och värdefulla gröna kilarna som finns i Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje. Bussresan började med samling vid Östra Ryds kyrka. Därefter gick färden genom Bogesundskilen till Montobello i Vaxholm där vi stannade och tog en naturfika.


Rönninge by i Täby
Vidare åkte vi in i Täby kommun och till Rönningeby där vi fick mycket proffsig information från bla kommunalrådet för byggnadsnämnden i Täby.

Täby kommun äger 50 procent av all mark, och det är klart med en sådan framsynthet så har Täby helt andra möjligheter än vad tex Österåker har där politiken haft motsatt inriktning. Intressant att moderatpolitik kan se så annorlunda ut beroende på vilken kommun den härskar i.
En liten fjällkokalv

Arrendatorn berättar i Rönningeby


I Vallentuna stannade vi i Angarnssjöängen där lunch intogs i form av enkel sallad. Bussen gick sedan vidare i Norrtälje och genom Riala med vargrevir, vi fick mycket bra genomngång av hur rovdjurssitauationen är i våra trakter. Det finns inom reviret ungefär 5 vargar idag. Lo-djurs populationen har ökat markant och på vissa håll i Stockholms län finns så många som ett lo-djur per hundra meter.


Vy från Angarnsängen. Genom denna fina kikare kunde man se häckande fåglar på nära håll


Vackert gammalt uthus i Angarnsängen

Tingshuset i Wira bruk
Nästa stopp blev i vackra Wira bruk  och sedan hemfärd. På det hela taget är det bra att träffas så här tänstemän och ledande kommunpolitiker för vi har en hel del viktiga uppgifter som kan och bör hanteras gemensamt inte minst att vi alla är rädda om de gröna kilar, och den miljön vi delar.

Imponerande kunskaper om Österåker, vår hembyggd

Gunnar Winberg ledde finaltävlingen och har också
varit projektledare
Den 12 maj så inbjöd Hembygdsföreningen i Österåker till en finaltävling för 4-5 klassare mellan olika skolor i Österåkers kommun. Finalen gick av stapeln i Fullmäktigesalen i kommunhuset, Alcea. Glädjande nog så var jag inbjuden som gäst denna kväll.

Det var en spännande tävling med salen full av påhejande klasskamrater och föräldrar.

De tre lagen som deltog i finalen var Fredborgsskolan som kom etta, Sjökarbyskolan och Korallens friskola som kom på delad andrapalts. Nio frågor ställdes med ett par följdfrågor på varje och dessa var många riktigt knepiga. Helt klart är i alla fall att alla dessa unga elever hade mycket god kunskap om den hembyggd de bor i, och även om jag kunde en och annan fråga så var det en del som jag inte kunde och fick lära mig denna kväll. Tack Hembygdsföreningen och alla elever för en rolig kväll.

I Södertälje ser man möjligheterna där andra ser problem

Studiebesök i Södertälje kommun den 12 maj. Det var på initiativ av några av de socialdemokratiska oppositionsråden i Nordost som planerade och genomförde studiebesöket. Mycket lyckat, och framförallt upplyftande att se hur andra kommuner tänker och planerar. 
Det var Jaana Tilles Vallentuna och Elisabeth Björk från Norrtälje och så jag från Österåker. Vi träffade vår partivän, kommunalrådet Anders Lagos och hans personal. Redan i kommunalhuset fastnade vår ögon på att alla rumsskyltar även var markerade med blindskrift så borde et ju givetvis vara överallt i alla kommunalhus, här fick vi en tankeställare några av oss redan från början.

Södertälje har fått ta emot en mycket stor andel  flyktingar och kommunen har på ett spännande sätt antagit den utmaningen. Bland annat så har man bildat ett antal bolag ihop med andra intressenter för att lös uppgiften att få de nya kommunmedborgarna ut i arbetslivet. Arbetslösheten ligger på 11.3 %, dvs cirka 5.500 personer. I ett unikt samarbete med Manpower tog Anders Lagos initiativ och startades ett gemensamt bolag - Telge Jobb. Företaget har nu 20 anställda och har lyckats väl, mellan 250 - 300 personer har tack vare bolaget kommit ut i jobb på 1,5 år.


Cecilia Ståhl VD Manpower Telge Jobbstart
 Vi åkte och träffade VD för bolaget Cecilia Ståhl och kunde lyssna på en entusiastisk VD som verkligen visade på personalens fokus på att finna den bästa lösningen för varje enskild individ. Fokus på jobb tidigt, även i kombination med SFI som ett bra sätt att snabbt också lära sig det svenska språket. Här är man uppenbarligen mycket duktig på att matcha rätt individ till rätt arbete och rätt arbetsgivare.


På plats på Telge JobbstartYtterligare projekt som Anders Lago (s) i Södertälje genomfört, är något som kallas för Telge tillväxt och är ett projekt för arbetslösa ungdomar. Det generella målet är att halvera ungdomsarbetslösheten på tre år. Det handlar om en innovativ samverkan mella kommunen, Arbetsförmedlingen och Näringslivet.

Södertälje kommun anställer ungdomarna under ett år med avtalsenlig lön. Därefter matchas ungdomarna för att få yrkeslivserfarenhet i det lokala näringslivet i Södertälje. Arbetsgivarna får betala ett rimligt timpris till kommunen ( ingen dumpning av pris) På så sätt får dessa ungdomar bättre möjlighet att komma ut i yrkeslivet och till egen försörjning. Projektet finansieras genom EU-bidrag, fonder, samt intäkter från näringslivet samt minskade kostnader för kommunen genom minskat försörjningsstöd, mindre skadegörelse etc. Här finns också ett innovativt inslag tillsammans med Scania, Mekonomen, PEAB, Swedbank, Folksam där man gemensamt tittar på nya arbeten som ungdomar skulle kunna arbete med som idag inte finns.

Åkte från Södertälje med en härlig känsla av entusiasm. Södertälje kommun och Anders Lago (s) ser verkligen möjligheter där andra kommuner ser svårigheter. I deras fina kommunalhus som vi gick runt i kunde vi konstatera att det fanns en självklar givmildhet mellan socialdemokraterna och alla andra partier om resurser att bedriva bra politiskt arbete tex så har moderaterna en heltidsengagerat oppositionsråd med politisk sekr, rots att (s) har 25 procent av mandaten - det är skillnad må jag då säga. Österåker har mycket att lära av Södertälje i ínom sannolikt alla områden. Skönt att få uppleva en kommun där man tänker annorlunda än här hemma i Österåker.

Hur Österåker kan bli bättre för ungdomar

Tisdagen den 10 maj hölls en workshop - Ung vilja, ett forum för ungas röster- i Österåkers kommunen där drygt 30 ungdomar träffade politiker som sitter i en arbetsgrupp kallad LUPP . Syftet med dagen var att tillsammans genom olika arbetsgrupper under en dag arbeta fram konkreta förslag som gör att Österåker blir en bättre kommun för ungdomar.

Jag hade förmånen att vara med. Det var en givande dag, mycket bra förslag lades fram från undomarnas sida som enligt min mening borde kunna tillmötesgås av oss politiker utan några större svårigheter. Som några exempel så framkom en del kritik från ungdomarna på Centrum på utbudet av affärer men också att ungdomar kände sig inte välkomna, vakterna är hårda och kör ut dom,  att de blir annorlunda och sämre behandlade bara för att de är unga, vilket naturligtvis inte är bra,den arbetsgrupp jag själv tillhörde skall nu försöka se till att ordna en träff med VD för nya centrum där undomarna ges möjlighet att direkt framföra sina förslag och synpunkter, detsamma gäller kritik och åsikter vad gäller kollektivtrafiken, där vi skall försöka få tillstånd ett möte med ledningen för SL.

måndag 9 maj 2011

Trevlig elevuställning på LänsmansgårdenLänsmansgården, öppet lördag och söndag kl 12-16
 
I Lördags , 7 maj tog jag cykeln i det fina vädret och gick på vernissage. Det var en elevutställning på Länsmansgården, "Kultur i skola projektet"under handledning av Nillan Holmgren och Anette Nygårdh av bl.a. en terrakottaarmé.

Fina konstverk från elever från klass fyra, fem från Hackstaskolan och Söraskolan.

Passa på att se utställningen, den var jättefin, 7 - 22 maj.

Se programutbudet för Länsmansgården

fredag 6 maj 2011

Margareta Nuder för alltid i ljust minne

Idag har jag varit på begravning i Österåkers vackra kyrka.Tillsammans med Margareta Olin, Sune Pettersson och Lars Starkerud har vi hjälpts åt att hålla fanorna vid kistan.

Vi var många inklusive familjen som tog farväl av Margareta Nuder. Margareta förknippar jag kanske främst med hennes stora intresse och omsorg om barnen i samhället. Margareta var med och skrev fram förskolans första läroplan. Hon var för sådär 20 år sedan chef för barnomsorgen här i Österåker och därefter i Stockholms stad. Hade själv förmånen att på nittiotalet sitta tillsammans i förskolenämnden med partivännen Margareta. Alltid så påläst alltid med en så intensiv omtanke om hur besluten påverkade barnen i samhället. Margareta hade också en fin egenskap i att vara genuint intresserad av människor, hon frågade alltid när man träffades hur det var, och hon gjorde det för att hon ville veta, hon brydde sig om.

Det blev en fin solig dag, denna dag då vi alla tog farväl av Margareta. En fin begravning, mycket bra musik, ett barnbarn läste en egen skriven dikt till minne av sin farmor, och ett annat barnbarn sjöng och spelade gitarr till en underbart vacker sång , som jag tror också den var gjord på egen hand.

En sån här dag blir det alltid en stund av reflektion över livet, ett liv som har sin början och sitt slut, och som egentligen är ganska kort och om vad som är viktigt i livet. På det sättet är det bra med begravningar för man ger sig tid att reflektera och det är nyttigt. En sak vet jag, människor som Margareta Nuder minns man med ett leende på läpparna, man blir glad inombords vid själva tanken på henne -blir man ihågkommen så, har man levt ett bra och sant liv, och det tror jag Margareta Nuder gjort.

onsdag 4 maj 2011

På nyheterna idag - nuvarande kommunalråd och fd polisanmälda

Från en av alla de demonstrationer som ägt rum i Österåker
Missade nyheten i morse, men fick klart för mig senare på förmiddagen att ABC nyheterna berättat att en polisanmälan är gjord gentemot ansvarigt kommunalråd förra mandatperioden och mot nuvarande för förskingring och trolöshet mot huvudman.

Det är naturligtvis tråkigt att detta skall behöva ske, men är inte så förvånad för de s. k affärer som skett och som uppmärksammants stort från januari och framåt, har verkligen varit flagranta och medborgarna i Österåkers kommun är verkligen


förbannade och besvikna, så en polisanmälan låg i luften. Att de som har fått makten i förtroende tar sitt ansvar är en ståndpunkt som man möter ofta.

Om jag blickar framåt, och det måste man göra, så hoppas jag oavsett vad JO-anmälningar, anmälningar till Förvaltningsrätten och så nu polisanmälan, att allt detta till slut leder till en helt annan kultur upprättas där beslut fattas där de skall, där öppenhet och transparens råder.

Bifogar länk till SVT play där inslaget kan ses
http://svtplay.se/v/2413499/abc/4_5_08_10?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2413507/sb,p103287,1,f,-1

måndag 2 maj 2011

Våren är här i vackra Österåker

På väg mot Ekbackens valborgsfirande tog jag dessa vårbilder.

Det var kallt i luften, så vi stannade inte så länge , jag frös, trots att solen fanns där, och de vackra vitsipporna. Lyssnade på den fina kören som sjöng de traditionella vårsångerna, sedan begav vi oss hemåt.

Det är en härlig tid tycker jag trots att jag nyser och har ont i hela kroppen, pga pollenallergi.

Idag måndagen den 2 maj, har jag haft en hel del mejl att gå igenom. Även gått igenom veckans
händelser i min almanacka. Har en känsla av denna vecka kommer att gå fort.

I kväll är det kommunstyrelse också det kräver sitt förberedelsearbete. På dagordningen finns tex planprogram Säbyviken, ombyggnad av Bergateatern, Utredning Röllingby Friidrottsanläggning, Event 2011, rekrytering av ny kommundirektör, svar på vår (S) motion om att inför s k Boihop garanti. Med andra ord en hel del intressana ärenden

söndag 1 maj 2011

1 maj i Åkersberga


Här kan du läsa talet jag höll som huvudtalare 1 Maj i Åkersberga 2011

Mötesdeltagare !

Temat för årets första maj-firande är Jämlikhet och Utveckling. Två enkla men kraftfulla ord som på sätt och vis sammanfattar allt vad social demokrati handlar om.

Vi socialdemokrater har alltid varit bergfasta i övertygelsen att jämlikhet och utveckling är två oskiljbara mål, två sidor av samma mynt om man så vill.

Ekonomin växer när människor växer. Genom en politik för jobb och företagande får vi resurserna att växa. Ser vi sedan till att använda de ökade välståndet till att utjämna livschanser, ta tillvara på allas begåvning och utvecklingskraft, så får vi ekonomin att växa i hela vårt land ännu snabbare. Så ser vår idé ut om social demokrati.

Ingen skall någonsin mer betvivla vår vilja och förmåga att sätta sysselsättningen och konkurrenskraften främst. Arbetslinjen ska försvaras. Arbete skall alltid löna sig. På dessa punkter viker vi inte en tum.

För att vårt lilla exportberoende land skall klaras sig i den allt hårdare internationella konkurrensen måste vi ge alla möjlighet till utbildning och förkovran.

För ung som gammal, genom hela livet, måste det parallellt med arbetslinjen också löpa en utbildningslinje. På så sätt ta rvi tillvara på precis all den talang och begåvning som finns i vårt land.

Det som andra länder gör billigare, måste vi göra bättre och med högre kunskapsinnehåll. Bara så kan vi fortsätta vara ett modernt välfärdsland.

Mötesdeltagare

Vi möts idag, här i Åkersberga, denna vackra vårdag, 1 maj. Det gör vi för att manifestera vad vi socialdemokrater vill. Vi är också här för att protestera mot sådant som sker i vårt samhälle som vi tycker är fel.

Vår uppgift är och har alltid varit att vara ett samhällskritiskt parti, alltid i opposition mot ofrihet och ojämlikhet.

Vi är också ett ansvarsfullt parti. Vi ger alltid ifrån oss förslag på bättre lösningar när vi tycker att något inte håller måttet. Vi tar också initiativ och väcker frågor. Vi är kort och gott ett fullvärdigt alternativ till de makthavare som idag styr i Österåker.

Vi socialdemokrater är inte rädda för att samarbeta. Det gör vi idag med andra partier när vi tycker lika i någon fråga. Att samarbeta är inte svårt – men det förutsätter att det finns en motpart som innehar kunskapen om att samarbete bygger på ömsesidig respekt och att båda parter ger och att tar. Inte på att endera parten ska bestämma och den andra lojt följa efter.

De partier som vet vad samarbete är och som respekterar oss, är alltid välkomna att ta upp en diskussion med oss socialdemokrater. Vi lovar att lyssna!
------------

Sedan vill jag peka på vilket enormt värde det är som alla de socialdemokratiska förtroendevalda tillför i styrelser, i nämnder här i Österåker. Vilken enorm kraft och vilja det finns!

Ni gör alla ett fantastiskt arbete på er fritid, som sällan uppmärksammas offentligt. Ni är alla värda en applåd för det!
---

Mötesdeltagare!

Vår politik utformar vi tillsammans och vi gör det också i nära dialog med dem som inte är medlemmar i vårt parti. Det görs på caféer, på nätet och i studiecirklar. Det görs när människor möter en socialdemokrat på jobbet, på gårdsmötet eller när vi knackar på någons dörr för att lyssna in vad han eller hon som bor just där vill och tycker.

Vi är vanliga medborgare som bor här i Österåkers kommun som vill vara delaktiga i att utveckla Österåker för framtiden. Som socialdemokrater delar vi samma grundläggande värderingar. Vårt parti är vad vi heter. Vi är sociala demokrater, socialdemokrater var enda en av oss!

Jag är övertygad om att vi tillsammans har förmåga att företräda människor här i Österåker. Människor som vill se en annan utveckling och som nyfiket nu har fått upp ögonen för oss som politiskt kraft.

Jag vet att dom finns. Jag möter dom när jag tillexempel går och handlar, människor som jag aldrig tidigare mött knackar mig på axeln och frågar nyfiket hur går det?  De hoppas att andra partier lyssnar på oss, och att det finns andra partiet som vågar ge oss stöd, för att vi socialdemokrater kommer med bra förslag, Dom som sett hur hårt vi jobbar säger att de hoppas att vi orkar fortsätta så här. Och dessa människor har blivit allt fler sedan som vi började denna mandatperioden.  En del av dem har till och med önskat det vore möjligt med ett nyval. Och detta mötesdeltagare redan efter mindre än ett halvår av mandatperioden!

Mötesdeltagare!

Det finns en förväntan på oss socialdemokrater att vi ska reagera, och en stor tacksamhet för att vi idag inte bara har reagerat utanför att vi också har agerat!

Och det har vi gjort mot alla det sk affärerna som den moderatledda alliansen levererat  under kort tid här i Österåker.

Vi har reagerat mot …………

De orimligt höga arvodena – och lämnat ett eget mer rimligt förslag

Vi har reagerat mot……….

att lägga 10 miljoner kronor på inköp av konst – vi har haft andra prioriteringar i vårt budgetalternativ.

Vi har reagerat mot ………..

Den extravaganta avtackningsfesten för Ingela Gardner Sundström en fest som kostat skattebetalarna här i Österåker närmare 300 tusen kronor, där inga beslutsunderlag står att finna, bara ett antal feta fakturor  - samtliga med referens Michaela Fletcher Sjöman numera kommunalråd.

Vi har reagerat mot ………….
Att Ingela Garder Sundström på egen hand beställt en oljemålning av sig själv och sedan signerat fakturan. Något som nu lär vara polisanmält av en privatperson.

Vi har reagerat mot ………..
Mot att kommunens egen informationstidning nu mer än någnsin riskerar att bli en moderat megafon då ansvarig utgivare bytts ut till Michaela Fletcher Sjöman

Mötesdeltagare!

Vad är alla dessa s k affärer uttryck för ? Jag vill hävda att det är uttryck för maktarrogans som kommer ifrån makthavare som suttit vid makten alldeles för länge. Makthavare som tappat fingertoppskänslan och tror att de kan bete sig hur som helst .

Att medborgarna här i Österåker nu fått upp ögongen för vad som sker, och som reagerar och agerar genom demonstrationer utanför varje fullmäktige är en sund företeelse. Det visar att det finns människor i den här kommunen som bryr sig.

Visserligen ropar en del med krav på att enskilda moderata politiker skall avgå. Det kan man ha förståelse för. Men faktum kvarstår att den borgerliga alliansen består av 18 moderater, 7 folkpartister, 2centerpartister, 2 kristdemokrater och 2 österåkerspartister – alla dessa politiker som inte sagt något, och inte säger ifrån, är precis lika medskyldiga.

Det räcker inte med att byta ut enstaka personer. Utan det krävs ett helt nytt och mer regeringsdugligt, och sunt alternativ som tar över regeringsmakten här i Österåker. Det behöver sopas rent i kommunalthuset. All den politiska kultur som lett till det s k affärerna behöver rensas ut.

Jag törs lova att vi socialdemokrater kommer att arbeta hårt för att inte bara återvinna utan även öka förtroendet för oss som politisk kraft här i Österåker, och vi vill gärna anta utmaningen att vara med och leda Österåker in framtiden!

Mötesdeltagare !

Det går bra - rent ekonomiskt - för Österåkers kommun,  2010 var ett år som lämnar efter sig ett resultat på plus 122 miljoner kronor. Överskottet beror till största del på att skatteintäkterna har ökat med 34,6 miljoner, statsbidrag ökat med 71,4 miljoner kronor, varav 38,2 miljoner kronor är tillfälligt statligt konjunkturstöd. 

Trots det fortsätter den borgerliga allianens i Österåker att bete sig gentemot de verksamheter som bedrivs, som om det vore brist i kassan. Trots konjukturstöd från staten så fortsätter man att minska antalet anställda. Att inte använda dessa statliga medel är obegripligt! Kommunen hade mycket väl kunnat behålla de 66 – 70 årsarbetare som fått gå under förra året. Nu aviseras dessutom, nya neddragningar, om att mellan 15 – 25 tjänster inom förskolan skall bort!

Mötesdeltagare det här duger inte!

Den politiska diskussionen borde handla om vad vi skall använda det ekonomiska utrymmet till. Att det går ekonomiskt bra för Österåker borde ses i ljuset av vilka möjligheter för utveckling av vår kommun, som detta borde föra med sig.

Det saknas inte uppgifter för politiken! Och det saknas inte resurser!  Det som saknas är politiker och en politik som har förmågan att omsätta den goda ekonomiska situationen så att det kommer till nytta för medborgarna här i Österåker!

Vi socialdemokrater skulle kunna sätta oss med armarna i kors och vänta och se om det händer något! Men så funkar inte vi. Politik är inte att sitta på läktaren! Det är att sätta medborgarens bästa främst. Det är att driva de frågor, den politik vi tror på. Men det räcker inte! Vi socialdemokrater vill också se resultat. 

Ska Österåker bli både den bästa skärgårdskommunen att bo i, och länets bästa skolkommun så får det inte bara bli en massa prat – då krävs det både resurser och rejäla satsningar – och det är vi socialdemokrater beredda att tillföra!

Mötesdeltagare !

Så här skulle man kunna göra. Låt mig ge bara några exempel:

Se till att resurser tydligare kopplas till satsningar som lyfter Österåker.

Låt dem ni kallar övertaliga vara kvar. Höj personaltätheten och kvalitén

Var nytänkande – inför förskola på obekväm arbetstid, sk nattis.

Förse våra skolor med bra och modernt undervisningsmaterial och datorer

Inrätta personalpooler inom både förskola/skola och vården.

Skapa heltidstjänster. På tillexempel Solskiftet 2010 utfördes 57 procent av den arbetade tiden av timanställda. Det visar att det går att ändra på och det skulle betyda mycket. För vi måste se till att erbjuda de gamla och sjuka inte bara personal som hinner ge dem mat och en dusch ibland, utan som också har tid för social tillvaro, och att de äldre kan få komma ut en stund.

Satsa på personalen. Österåkers kommun skall vara en bra arbetsgivare. Att som alliansen gjorde ta bort personalens klämdagar var enligt vår uppfattning ett stort misstag. Så får man inte personalen med sig – utan emot sig. Och skall Österåkers kommun utvecklas krävs det en helt annan personalpolitik än detta!

Mötesdeltagare !

Det tycks inte finnas någon gräns för hur långt man kan ta den naiva tron på marknadens förmåga att lösa allt. Det har regeringen Reinfeldt visat och den moderatstyrda alliansen här i Österåker är inget undantag tvärtom. Det finns inga kloka, rationella skäl bakom denna privatiseringshysteri. Det handlar om ideologi, en fix idé, om att det är fult att äga gemensamt

Ta Söra simhall som exempel. Vi socialdemokrater tycker att det är givet att
först arbeta fram ett framtidsprogram med kvalitetsaspekter för vad kommunen vill med sin simhall. Därefter kan man diskuterar vem/vilka som skall driva simhallen, i det sammanhanget borde det vara självklart att kommunen får pröva sin egen regi.

Den moderatstyrda alliansen gör tvärtom. De koncentrerar sig på vem&vilka som skall driva simhallen. Och sedan i andra hand får vi ses vad det blir för innehåll. Då har man totalt glömt medborgarperspektivet, det som vi kommunpolitiker är tillsatta för att värna.

Mötesdeltagare !

Avslutningsvis vill jag säga . Vi socialdemokrater har gemensamt sedan drygt hundra dagar tillbaka lagt i en högre växel. Vi har gjort en omstart. Till den som tror och hoppas att det är ren tillfälligt, har vi ett besked.

Vi socialdemokrater kommer fortsätta att driva på utvecklingen i Österåker Vi gör det genom att lägga egna förslag, genom att kräva att de gemensamma resurserna används för medborgarnas bästa.

Vi kommer att fortsätta jaga alliansen och protestera högljutt när den inte sköter sig. 

Vi har på hundra dagar skapat ett bra utgångsläge.

Tack för att ni lyssnat.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...