torsdag 31 maj 2007

Konservativt och bakåtsträvande


Föga förvånande, men synd ändå. Är min kommentar av att alliansen idag vände sig ifrån Mona Sahlins utsträckta hand när det gäller familjepolitiken. Synd för att jag ser att den stolta svenska familjepolitiken med föräldraförsäkring i världsklass och bra förskola nu riskeras helt och hållet för en helt ny modell av stöd.
När andra länder vill genomföra det vi åstadkommit i Sverige , går alliansen åt motsatt håll. Undrar vad andra länder tänker - vi i Sverige måste ha blivit tokiga som skrotar ett bra system.

Förlorarna på alliansens familjepolitik med vårdnadsbidrag är barnen, det är jämställdheten, det är kvaliten i förskolan. Vårdnasbidraget är dessutom ytterligare ett stöd i raden av andra redan genomförda, som enbart gynnar redan välbärjade familjer och det sementerar traditionella kärnfamiljen. Konservativt så det förslår.

onsdag 30 maj 2007

Barnens rätt till båda sina föräldrar och delat ansvar

http://www.fotoakuten.se
Vårdnadsbidraget borde skrotas innan det införs och föräldraförsäkringen byggas ut.
Mona Sahlins. Tomas Eneroths och Marie Granlunds inlägg i debatten på SvD,Brännpunkt i dag är därför intressant och i rätt riktning!

Mer tid med barnen, och möjlighet att försörja sig och familjen både på kort och lång sikt. Är det inte så stödet från samhällets sida borde se ut till alla småbarnsföräldrar? Då menar jag till alla kombinationer av familjebildningar, ensamstående, parföräldrar osv.

Samhällets stöd tycker jag ska stödja barnets rätt till båda sina föräldrar. Det vill säga vara utformat så att båda föräldrarna skall kunna nyttja det oavsett sitt kön. Det borde vara självklart att föräldrar delar på ansvaret om barnen, och att barnen har rätt till båda sina föräldrar, samhällsstödet borde utgår ifrån detta.

Införande av ett vårdnadsbidrag är direkt kontraproduktivt. Dels för att de länder som prövat vårdnadsbidrag , bla Norge, erfarit att barnen ser mindre av sina fäder när de infört kontantstöd som vårdnadsbidraget är. Det har inneburit att mammorna i hög grad varit dem som gått ned i arbetstid, eller stannat hemma. Då vi vet att bortavaro från arbetsmarknaden innebär svårigheter att komma ut i yrkeslivet påverkar detta kvinnans möjlighet till sin framtida försörjning, något som lever med henne livet ut även som pensionär, och även om hon bryter upp från förhållandet med barnens far. Detta är inte rimligt!

torsdag 24 maj 2007

Regeringen släpper greppet om näringslivet

Mona Sahlin vågar ställa krav, men inte Reinfeldt !

Det är uppenbart att regeringen Reinfeldt inte vill stöta sig mot Svensk Näringsliv, och därmed låter jämställdheten gå i träda, nu när hotet om lagstiftning med kvotering till företagsstyrelsen är borta. Den självklara effekten blir att andelen kvinnor minskar, ett faktum regeringen trots jämställdhetsminister inte tycks bry sig om. Detta är riktigt dåligt !

Rör inte abortlagen!

http://www.fotoakuten.se/

Det verkar som Kristdemokraterna trycker på sin minister för att får igenom krav om sänkt abortgräns från dagens vecka 18 till vecka 12. ­Detta för att fostret anses vara så pass utvecklat redan då. Det som jag tycker är märkligt är att ingen kristdemokrat i detta sammanhang talar om vad som händer när samhället inför en mer restriktiv lagstiftning. Att kvinnor därmed tvingas välja osäkrare metoder för abort och att detta i sin tur leder till ökat antal dödsfall, där både mor och foster avlider. Det verkar ingen kristdemokrat vilja ta ansvar för. Kristdemokraternas politik är enligt min uppfattning även i denna fråga motsägelsefull, för å ena sidan anser de sig värna livet, dvs ett foster, å andra sidan innebär deras restriktiva politik en ökad risk för att fler kvinnor dör. Återigen skjuter den kristna högern konsekvenserna av den förda politiken på kvinnorna som i abortfrågan kan tvingas plikta med sin hälsa, eller i värsta fall med sina liv. Jag menar att det inte finns någon anledning att ändra dagens lagstiftning. Rör inte abortlagen är min uppmaning !

tisdag 22 maj 2007

Sjuk sjukvård som i USA, nej tack !

Foto: www.fotoakuten.se
Michael Moore ger sig ut i debatten igen. Med filmen Sicko går han till angrepp mot amerikanska sjukvårdssystemet, där ett privatiserande av sjukvården lett till orättvisor och misär för bla USA:s 50 miljoner oförsäkrade invånare. Jag tror det är ganska bra för oss här hemma i Svedala att gå och se filmen. Just därför att regeringen Reinfeldt just nu håller på att amerikanisera sjukvården, det vill säga att dels låta privata intressen driva sjukvården och dels att övergå till ett system med sjukförsäkringar, gärna kopplat till förmån på jobbet. Den utvecklingen har redan börjat här, den här typen av försäkringar ökar enormt. Men som precis allt annat i den genomkommersiella USA så går det att leva gott där så länge du håller dig frisk och jobbar dygnet runt. För alla dem som tillexempel inte försäkringsbolag vill teckna försäkring, som typ diabetiker, för tidigt födda etc , eller inte har en stor fet lön, för alla dem är inte sjukvård en självklarhet. Jag vill utveckla det svenska sjukvårdssystemet som vi har, jag vill inte att vi skall göra om de misstag som USA gjort – privatisera, dvs kapitalisera sjukvården. Sjukvård skall ses som en rättighet – inte en löneförmån! Lägg namnet Sicko på minnet , se filmen, det tänker jag göra!

Regeringens politik väcker förtvivlan


Foto: Regeringens politik blir för allt fler sur och hårdsmält

Jag känner förtvivlan över regeringens politik skrev Börje Hörnlund, centerpartist och minister i Carl Bildt regeringen 1991-94 på DN-debatt. Jag tror att han ger uttryck för vad allt fler känner, ett missnöje med att en liten grupp i samhället som har det väldigt bra nu fått sitt guldkantade liv än mer förgyllt av beslut efter beslut av regeringen Reinfelt. Moderaterna som före valet ville se sig själva som ett brett parti, till och med ett nytt arbetareparti har nu allt svårare att hålla fasaden uppe. Samtidigt som regeringen gynnar ett fåtal så pekar man också ut dem som är arbetslös eller drabbats av sjukdom som varandes samhällets paria. Det är klart att en sådan politik skapar spänningar i samhället. Själv är jag inte förvånad, har till och med svårt för att låta bli att säga, vad var det vi sa, men jag skall låta bli. Men jag förstår dom som röstade på alliansen, på moderatena i tron om att dom var något nytt, ett bredare parti och som nu ser ett parti, en regering som har svårt att hålla fasaden uppe och som ser vad som skiner igenom - klart att det finns ett stigande missnöje.

tisdag 15 maj 2007

Ge skolan möjlighet att klara uppdraget

Foto: www.fotoakuten.se

I gårkväll var det kommunfullmäktige i Österåker. På dagordning var bland annat årsredovisningen för 2006. Kommunens ekonomi ser hyfsat bra ut, men viktiga delar av kommunens uppgifter klarar inte måluppfyllelsen, däribland skolan. Eleverna tillgodogör sig inte de kunskaper som de rimligtvis borde göra. Debatten borde ha handlat om VARFÖR det är så här, och HUR vi ser till att vända denna trend. Istället användes debatten av den styrande moderatledda majoriteten i kommunen åt att rada upp olika mätetal och jämförelser i landet i övrigt. Jag frågar mig är det så intressant egentligen om Österåker är bättre än Luleå och Haparanda i ett visst avseende och sämre än Danderyd i ett annat. Så länge föräldrar, och elever är missnöjda med sin skola, så länge eleverna inte uppfyller rimliga kunskapskrav kan väl ingen vara nöjd!

Kommer pigorna här utnyttjas som i Indien ?

Foto: www.fotoakuten.se

Läste i Aftonbladets nätupplaga att pigstopp i Indien skall minska sexhandeln. I Indien görs nu ett försök att minska sexhandeln genom att förbjuda kvinnor under 30 år att ta arbete som hembiträden i delar av arabvärlden, Afrika och Sydostasien. I Sverige, världens mest jämställda land, där går den borgerliga regeringen åt motsatt håll. Med finansiellt stöd av staten, dvs alla löntgare, sponsrar vi välbärjade svenskar att anställa sin egen piga. Man skall givetvis inte måla fan på väggen, men med tanke på hur sex-och människohandelsindustrins förmåga att utnyttja alla vägar, så visst finns det risk för att detta öppnar upp för en oseriös marknad där städning och strykning kan få helt annan innebörd i praktiken, än på pappret. Låt oss hoppas att vi inte får se en Indisk situation i Sverige, att sexhandeln i Sverige ökar, men risken finns, helt klart.

torsdag 10 maj 2007

Skatt efter ålder – vad är det för trams!


foto: Peter Frejhagen

Bland dagens demonstranter sågs Mona Sahlin mfl.En pensionär med inkomst på 10 000–14 000 per månad betalar sedan årsskiftet 400-500 kronor mer i skatt per månad än en yrkesverksam med samma inkomst, enligt PRO. Därtill har regeringen Reinfeldt i vårpropositionen aviserat att skillnaden ska bli ännu större nästa år. Detta innebär att ålder införs som ett kriterium i skattepolitiken!
Nu handlar det inte om att betala skatt efter bärkraft, utan nu också efter ålder. Det är ingenting annat än åldersdiskriminering.


Jag förstår att PRO agerar och protesterar genom att idag på Mynttorget överlämna över 15 184 namn till Reinfeldt. Det är bara att konstatera att allinsregeringen skapat ytterligare en orättvisa i samhället!

tisdag 8 maj 2007

Reinfelt inte bättre än forna sovjetkommunisterna

Foto: www.fotoakuten.se

Det är en samhällelig grundsyn, att vi alla skall ha tillgång till den vård som behövs när vi blir sjuka. Denna grundsyn håller nu på att skaka i hela sitt fundament. För tyvärr kan det vara så att i morgon fattar riksdagen beslut att det skall vara tillåtet att sälja ut universitetssjukhus och att privatbetalande patienter ska kunna gå före i kön. Jag tycker att regeringen Reinfeldt är lika illa ute nu när allt fler områden går mot en situation av privatmonopol, som de rödaste kommunisterna var i forna Sovjet när de förstatligade allt.

Det måste vara vårt vårdbehov som avgör om vi skall få möjlighet att få behandling, inte plånbokens tjocklek!
På vilket sätt befrämjas tillexempel mångfalden av privatmonopol? Blir det billigare och bättre vård för vanliga löntagare ? Skulle inte tro det!

måndag 7 maj 2007

Domstolarna agerar fördomsfullt och trångsynt

Foto: www.fotoakuten.se

I fredags kom domen som friade två män, 21 och 25 år, från våldtäkt. Männen frias för att kvinnan vid tillfället var kraftigt berusad och för att hon haft våldsamt sex med männen tidigare. Ord står mot ord. Vad som hände vet inte jag, men det som alltid upprör mig är hur domstolen hanterar denna typ av brott. Att det alltid synes vara offret, det vill säga i det flesta fall kvinnan, som ifrågasätts. Hur hennes liv är, vilka hon umgås med, vem hon har sex med och till och med hur hon har sex ? Det är obegripligt hur dessa intima och kränkande frågor kan anses vara relevanta i en bedömning om vad som hände en viss dag, en viss tid.

Varför har vi nästan som omvänd bevisbörda när det gäller just våldtäktsbrott ? Kan domstolarnas agerande bero på gammal konservatism blandat med trångsynt och fördomsfull kvinnosyn? Jag är tyvärr benägen att tro det. Domstolsväsendet borde därför granskas hårdare.

fredag 4 maj 2007

Fram med skälen till utförsäljningen !

Foto: www.fotoakuten.se

Det är självklart att regeringen ska berätta vilka skäl den har för att sälja ut statliga tillgångar på hundratals, kanske tusentals miljoner! Såverkar nu inte vara fallet. Riksrevisionen är inte nöjd utan kräver att få veta vilka skälen är, och jag är säker på att svenska folket också vill veta. Det är ingen lite affär det handlar om, sex statliga bolag; Vasakronan, Vin & Sprit, SBAB, Nordea, Telia Sonera och OMX. Jag trodde att kristdemokrater var extra noga med att framstå som i det närmaste heligt osårbara – men nu verkar den goda maten i maktens korridorer i regeringskansliet tysta mun rejält på ansvarig minister Mats Odell! Dåligt tycker jag - sluta mörka om våra skattemedel!

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...