torsdag 31 mars 2011

Event för en halv miljon för Fletcher Sjöman själv att bestämma över

Med en halv miljon på fickan kan Mikaela Fletcher Sjöman (m) arrangera och se till att kommunen deltar i olika event och festligheter. Vilka arrangemang det blir får kommunstyrelsen inte besluta men bli informerad om när året är slut!

Kommunstyrelsen i måndags 28 mars, fattade beslutet om att anslå medel om högst 500 tkr ur budgetposten särskilda insatser för olika former av event under 2011. Ur tjänsteutlåtandet framkommer ” Ett antal event planeras under 2011 och en återrapportering kommer att ske till kommunstyrelsen under slutet av året. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;

- Det här är vansinnigt! Det är självklart att det skall vara kommunstyrelsen som fattar beslut och avgör vilka evenemang som kommunen skall delta i och på vilket sätt, eller vilka evenemang som kommunen själv skall arrangera. Det är kommunstyrelsens uppgift att pröva och fatta dessa beslut. Tyvärr fick vi socialdemokrater inte gehör får våra krav.

- det här innebär att kommunstyrelsens ledamöter nu inte har någon som helst möjlighet att avstyra ett evenemang som kan anses olämpligt. Man har helt enkelt lämnat carte blanche till Michaela Fletcher Sjöman att själv både bestämma och arrangera för upp till en halv miljon skattepengar! Kommunstyrelsen får nu vänta till slutet av året för att få veta hur det gick !

- det är obegripligt att ledamöterna i kommunstyrelsen från folkpartiet, kristdemokraterna, centern så helt har lämnat ifrån sig sina möjligheter och också stoppat oppositionens möjligheter att få pröva och besluta i dessa ärenden. Kommunstyrelsens roll är att vara aktiv, inte att passivt få information i efterhand, då man inte kan påverka.

Alla är perfekta som de är!

Härom kvällen var jag på Berga teater i Åkersberga och såg en dansföreställning som heter PERFECT.
En helt fantastisk och annorlunda upplevelse. Dansarna utgjordes av både de som var funktionshindrade och de som inte var det. Deras interaktivitet dem emellan var en stark upplevelse att se. Det blev så tydligt att vi alla människor är perfekta oavsett hur vi är och vilka förutsättningar vi gavs när vi föddes - och vi är perfekta just för att varje individ är unik - det finns helt enkelt inte två av oss. Härlig, fin, berörande, viktig, är ord som jag förknippar med föreställningen. Gå och se den om ni har möjlighet är min rekommendation

tisdag 29 mars 2011

2010 års bokslut för kommunstyrelsen visar på behovet av en bättre personalpolitik!

Kommunstyrelsen i måndags 28 mars, behandlade bla bokslutet för kommunstyrelsen.

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd;


- även år 2010 har varit ett år präglat av personalminskningar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 70. Detta trots kommunen gått med 74,4 miljoner kronor i vinst.


- vi socialdemokrater känner stor oro över effekten av att antalet anställda år från år minskar, med ökad press på de anställda som finns kvar. Vi ifrågasätter om kommunens politiska ledning genom detta verkligen ger de anställda tillräckliga förutsättningar att uppfylla sin viktiga uppgift. Tvärtom tror vi att det är dags att inom vissa områden fylla på och nyanställa.

- under 2010 har vi socialdemokrater varit kritiska till det sätt som kommunstyrelsen kom att stå passiv i processen angående de omförhandlingar som skedde av de avtal för personalen som resulterade i att ett antal klämdagar föll bort. En förhandlingsdelegation skulle ha tillsatts av kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens reglemente för 2010 som skulle ha skött förhandlingen. Jag menar att det var ett stort misstag att ta bort dessa klämdagar och vi vet att många bland den personal som berördes känner sig besvikna.

- nu står Österåker inför en gigantisk uppgift att se till att uppfylla visionen om den bästa skärgårdskommunen, mål om både att vara länets bästa skolkommun, som att ha bra och snabb service. Då vill vi understryka vikten av en helt ny och helt annan personalpolitik. Där personalen ges både förutsättningar att göra sitt arbete, men också ges uppmuntran och erkännande för sitt dagliga slit i medborgarnas tjänst. Utan personalens insatser, sitt kunnande kommer inte de nyligen antagna högt ställda målen att kunna infrias.

måndag 28 mars 2011

Måndag och dags för kommunstyrelsen

I går söndag hade vår s-grupp i kommunstyrelsen sitt förmöte för att gå igenom alla handlingar tillsammans inför kommunstyrelsen. Vi resonerar oss fram vad vi gemensamt skall ta för ställningstagande för varje ärende och det är cirka 30 stycken.

Ikväll är det kommunstyrelse och det har tagit en del tid av dagen för mig att samla ihop allt och formulera protokollsanteckningar och yrkanden vi vill lägga. Varför gör vi det kanske någon undrar - jo det är helt enkelt för att ibland tycker vi att de förslag som läggs fram kan göras bättre och då formulerar vi om förslaget och lägger ett nytt. Ibland vill vi förklara varför vi lägger ett nytt förslag och då gör vi det genom att skriva en förklaring kallad protkollsanteckning så får gå med i protokollet.

Dags att plocka ihop allt och gå ner till styrelserummet. Kvällen är räddad , det brukar hålla på flera timmar.

lördag 26 mars 2011

JUholts tal engagerat och med glimten i ögat

Idag har jag valt att stanna hemma och se kongressen från TV;n. Håkan Joholts tal kl 10 i förmiddags var just så engagerat som jag nog trodde att han skulle vara. Det jag gillade i hans tal var hans markering att i det socialdemokratiska samhället är vi alla medborgare till skillnad från Reinfeldts och moderaternas där vi alla är kunder på en marknad. Detta kan vi känna igen mycke väl här i Österåker där den s k marknaden och marknadslösningar inte bara hyllas utan näst intill dyrkas oreflekterat. Allt annat är bra bara det inte är kommunalt och gemensamt ägt så resonerar moderaterna i Österåker.
Juholts vilja att bekämpa barnfattigdomen i Sverige kändes också bra, för visst är det något som inte borde höra hemma i ett välfärdsland som Sverige. Hans hyllning till kulturen kändes också bra liksom den tydliga markeringen om vikten av att se till att arbetsmiljö ges ett lyft - innan - tanken på att öka pensionsåldern, inbjudan till de fackliga förbunden var ett bra initiativ. Talet omfattade mycket, var djupt ideologiskt, han höll det på ett peronligt plan, gav av sig själv och vågade vara skämtsamt och jag tror att den folklighet som han visar är något som svenska folket längtat efter länge - nu är han här och kommer så förbli - Håkan Juholt!

fredag 25 mars 2011

Nu händer det - Juholt vald till partiledare - med det gör S omstart

NU är han vald! Håkan Juholt, han entrade talarstolen i ljuset av blixtar från en massiv grupp av fotografer. Ett tag såg det ut som det gör när någon artist vinner schlagerfestivalet. Rosor överlämnas, en blomkrans sätts på hans huvud. Applåderna vill inte sluta. Socialdemokraterna har fått en ny partiordförande. Han öppnar starkt genom att tala om att vi socialdemokraterna kommer inte att vika ned oss, tvärtom, och vi skall göra det tillsammanst. We will not back down ! Tack alla för ert stöd och för er förtroende. Vid tiotiden i morgon kommer den nyvalde partiordföranden att hålla sitt linjetal. Det ser jag fram emot, Stämningen bland partivännerna i kongress-salen är mer än god, jag tror att många är både lättade och glada för att partien nu äntligen tagit sig ur ett tomgångsläge - för en sak är säker med Håkan Juholt vid rodret kommer inget att gå på tomgång, tvärtom för det är go i Håkan Juholt och han ser ut att vara mer än beredd att sätta full fart.

Fikat och minglat

Nu har jag fikat, och minglat runt. Träffat Österåkersbor, Sune Pettersson bland annat. Hejat på gamla goa arbetskamrater och partikamrater överallt från hela landet. Att delta på en kongress handlar också om att träffa både gamla kompisar som att stifta bekantskap med nya. Det är helt enkelt väldigt roligt att träffas så här . Stötte också på Veronica Berg som tidigare var politisk sekreterare för oss socialdemokrater i Österåker under förra mandatperioden, hon återfinns nu som en god kraft i samma roll fast i Nacka. Inom kort så skall Rosita Olsson-Palmberg , vår arbetarekommunordförande och jag göra ett studiebesök där i Nacka, det är viktigt att bege sig utanför kommungränsen ibland för att skaffa sig andra erfarenheter.  Som sagt nu har jag fikat och minglat och återigen satt mig i stolen i kongress-salen. Nu väntar alla på att klockan skall bli 16.45

Nu startar allmänpolitisk diskussion - men VALET sker först 16.45

Nu startat en allmnpolitisk diskussion under ett antal rubriker som tex ett Sverige för morgondagen, vår omvärld, vår politik, vårt parti.  Dessa diskussioner skall fortgå genom hela kongressen, dvs i två dagar, goda förslag tas med i programskrivningar. Anneli Hultén inleder och många kongressombud har satt upp sig på talarlistan, Stockholm och Stockholms läns ombud dominerar listan.
Valet av partiledare - det som så många väntar på det sker idag först kl 16.45. Noterar att Håkan Juholt ler med hela ansiktet, när han går omkring i kongresssalen. Helt klart är att socialdemokraterna är på väg att få en partiledare som njuter av att stå i centrum och verkligen ser ut att vilja starta här och nu!

Sahlin manar - håll ihop - i ett känslosamt farväl!

På partistyrelsens vägnar hälsar nu också Mona Sahlin, avgående partiordförande  välkommen hon vänder sig speciellt till Ingvar Carlsson, Göran Perssobn, Lisbeth Palme, och alla till alla kongressombud och gäster från när och fjärran.

Mona Sahlin; Idag lämnar jag politikens verktygslåda till kongressen, till partiet. Det här är hennes sista talet inför kongressen och Mona Sahlin lämnar några ord på vägen: Jämlikhet och utveckling ledord i utvecklingen, högern sätter utvecklingen främst, vänstern sätter jämlikheten främst, med vi socialdemokrater har förmånga att se att båda krävs både jämlikhet och utveckling. Mona Sahlin berättar på sitt eget ohärmeliga sätt om hur hon som barn och ung reagerat över det som hände i världen, och om hennes mångafacitterade politiska resa fram till idag. Helt klart har Mona Sahlin haft en fantastiskt intressant politisk karriär, hon är som politiker i Sverige unikt; Men nu är den resan över, den att befinna sig i den absoluta politiska heltluften,  nu återstår sannolikt en ny resa för Sahlin sannolikt även den spännande och fylld av engagemang. Sahlin passar på att rikta en maning till alla socialdemokrater - sänk aldrig garden mot de antidemokratiska krafterna var än den kampen står, glöm inte det ! Avslutningsvis vänder Mona Sahlin sig mycket känslofyllt till Håkan Juholt och önskar honom all lycka, Sahlin berättar att hon älskat varje minut i sitt uppdrag, fått så många vänner, och tackar alla partivänner för att hon fått vara med och varit partiordförande. Det blev ett känslosamt farväl.........

Mikael Damberg och Veronica Palm hälsar välkommen !

Välkommen hälsar Damberg och Palm till ett Stockholm där 100 personer flyttar in i Stockholms län varje dag, ett Stockholm där livspusslet ofta är svårt att gå ihop, stressigt, tillväxten hämmas med dålig bostadspolitik, våra invandrande svenskars kunskap tas inte tillvara, Den visionslösa borgerliga majoriteten kan planera för långsemester efter 2014, för det riktiga arbetarepartiet kommer tillbaka !
Här bygger vi tillsammans den socialdemokratiska framtidspolitiken, Det vi gör spelar roll, Varmt välkommen hit till Stockholm - NU kör vi !

Då sätter vi i gång, musiken dånar medryckande

Kongressalen är nu fullsatt. Linda Håkansson sjunger så det gungar i hela salen, yers, we can, can !

Nu bara minuter kvar tills kongressen öppnar

Nu bänkar sig socialdemokraterna i Stockholm waterfront för att göra en nystart, med ny ledning vid rodret. Tillträdande partiledaren står 25 rader framför mig , runt omkring en hel massa fotografer och representanter för media. Det skall bli spännande att på plats följa detta historiska vingslap som kommer att ge avtryck på framtiden, det är jag övertygad om.

torsdag 24 mars 2011

Åkersberga utan Åkersberga Revyn är en omöjlighet !

Läser tidningen Kanalen om att Åkersberga Revyn säger sig inte har råd att fortsätta!
För mig är det självklart att Österåkers kommun bör ta ett konkret initiativ för att se till
att Åkersberga Reyn, samt Club 96 kan fortsätta, detsamma gäller för Yvonnes barn.

Åkersberga Revyn har satt Österåker på kartan - på ett positivt sätt. Det är folkligt.Detta skapar goodwill för kommunen, då revyn är vida känd utanför kommungränsen. Revyn ger våra medborgare tillfälle till god underhållning med många skratt, vilket vi som bor i kommunen kan behöva. Jag ser det till och med som en hälsobefrämjande verksamhet, och de borde ges stöd bara av det skälet.

Nu vill jag som socialdemokrat se konkreta åtgärder, det duger inte att flumma runt och att inget händer.
Den borgerliga alliansen har ett ansvar i sin roll som makthavare i Öasteråker - och nu är det dags att göra något !

onsdag 23 mars 2011

Vårtecken i Åkersberga

Under min prommenad till kommunalhuset Alcea, såg jag ett vårtecken mitt i centrala Åkersberga. Här blommar vårlöken ( gissar jag att det är). Visst blir man glad av att se dessa gult lysande fina vår- blommor. Ett annat vårtecken jag känt av någon vecka är rinnande ögon och nysningar. Så nog är det vår i luften alltid i berga by.

tisdag 22 mars 2011

Svårt att få plats med allt i en känslig miljö som Säbyviken

I går var Rosita Olsson Palmberg och jag på studiebesök i Säbyviken. Denna vik är nu föremål för planprogram som sedermera skall rendera i ett eller flera detaljplaner. Ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 mars, och kan man säga drogs tillbaka, då det skall beredas vidare, som det heter,  av den borgerliga alliansen och vi vet därför inte vilken kommunstyrelse ärendet kommer att dyka upp.
Frågan har märkligt nog inte ännu kommit upp i samhällsbyggnadsnämnden, men gör det denna vecka.

Säbyviken är ett område som inte kommer att bli enkelt att hantera. Här finns starka intressen som vill fortsätta att exploatera området och mot det står intresset att bevara kultur och miljövärden.

Ett planprogram är utarbetat av kommunen. Av den framgår att det finns olika intressen, som vill bygga ut marinan, anlägga camping på ett eller flera ställen, därtill kommer att Säbyviken ligger i en känslig miljö, vattnet är lekplats för bland annat rovfisk, viktigt utlopp av en liten å ( ubbeån, tror jag den heter). Området ligger i den sk gröna kilen, ett natura 2000 område, där samarbete finns mellan nordostkommunerna om att bevara området. Området är också rikt på fornlämningar. I närheten susar den starkt trafikerade Vaxholmsvägen (274).

Det innebär att programmet innehåller en mängd uppräknade och omfattande undersökningar som nu måste genomföras för att kunna gå vidare i processen. Och det går inte att nog understryka vikten av att detta verkligen görs.

Det var mycket intressant att se allt på plats i Säby viken. Vi noterade den båtbyggnad som fick bygglov för en tillbyggnad som i praktiken blev något mycket mer, en utbyggnad större än grundfastigheten. Minst sagt provocerande och det är inte konstigt att Länsstyrelsen reagerat.

Tänk efter före- vad vill Österåker med sin simhall !

Söra simhall, Österåkers kommuns egen simhallens framtid har i omgångar varit upp för beslut. För flera år sedan så skulle driften av simhallen läggas ut och beslut fattades i kommunfullmäktige om att lägga ut driften.
Av någon anledning så blev dock detta inte av. Nu har frågan om Söra simhall åter kommit upp och nu är förslaget att kommunens kultur- och utbildningsnämd skall ges möjlighet att antingen handla upp driften eller upprätta ett s k tjänstekoncessionsavtal med en leverantör.

Min egen gissning är att det är det sistnämnda som den borgerliga alliansen i Österåker vill pröva, och de har sannolikt redan tagit upp samtal med en tilltäkt sådan.

När jag gogglade på "tjänstekoncessionsavtal" så verkar det mest förekommande inom tåg och trafikområdet. Då beskrivs avtalet som innebärande att " operatören tar in intäkterna men också får kostnader. Om antalet resande ökar får operatören två tredjedelar av intäktsökningen. All verksamhet bedrivs inom ramen för Värmlandstrafiks varumärke och kunden köper fortfarande sina biljetter i Värmlandstrafiks system. Värmlandstrafik står för fordon, kapitalkostnad och tungt underhåll. Alla löpande kostnader för fordonen ligger på operatören, d v s driftkostnader, lätt underhåll, skadegörelse, viltskador och andra påkörningsskador och liknande" . Jämförelsen är onejkligen intressant i sig, och jag upplever inte att det känns som något särskillt långsiktigt åtagande som skulle ge en ordentlig satsning på kommunens simhall som skulle vara önskvärt.

I kommunstyrelsens arbetsutskott har jag därför yrkat på att Kommunfullmäktige river upp beslutet att upphandla driften av Söra simhall, samt att Kultur och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett program för Söra simhall där klart framgår vad kommunen vill med sin simhall, utifrån kvalitetsaspekter, tillgänglighet, och helhetskoncept för framtiden.

Eftersom det uppdrag som alliansens tidigare fattqat beslut om att upphandla driften av Söra simhall inte har verkställts och så bör beslutet nu rivas upp. Det skulle ge Österåkers kommun möjlighet att tänka efter, och kommunen bör ta tid på sig att röna ut vad man vill med Söra simhall – vilka ambitioner kommunen har, INNAN några diskussioner förs om vem/vilka som skall handha den framtida driften.

Kultur och utbildningsnämnden bör därför ges i uppdrag att arbeta fram ett program för Söra simhall som tydligt visar kommunens ambitioner med sin simhall både utifrån kvalitetsaspekter, tillgänglighet, och helhetskoncept för framtiden.

Att först fastställa driftsformen utan en grundläggande programbeskrivningen över vad kommunen vill med sin simhall är att börja i fel ände.

Frågan kommer upp igen i kommunstyrelsen måndagen den 28 mars

torsdag 3 mars 2011

Sopa rent med röda, blå och gröna kvastar !

De sk "affärer" som den borgerliga alliansen på kort tid  i Österåker levererat med köp av konstsamling för 10 miljoner kronor, höga politikerarvoden, ett överdåd till avtackning av tidigare kommunalrådet, samt köp av eget oljepoträtt. Allt detta har väckt många österåkersbors vrede. Vanligt folk reagerar. Har själv mött en hel del människor när jag går och handlar i centrum som klappar mig på axeln och säger " stå på dig ! Jättebar att du och socialdemokraterna reagerar".

Nu har också ett medborgarinitiativ tagits med start på Facebook. Med inspiration från Tunisien, Egypten har några österåkersbor tyckt att nu får det vara nog och uppmanar nu alla medborgare i kommunen, att återigen samlas framför kommunalhuset Alcea inför kommunfullmäktige på måndag den 7 mars med start kl 17.00 fram till 18.30. Och så samma sak inför nästa kommunfullmäktige..........En boll är satt i rullning och den här reaktionen är vill jag hävda sund. Det ska inte gå att bete sig hur om helst som ansvarig politiker

Festen, arvoden, verklig trygghet, fullfölja studierna

Nu är det full fart framåt för Österåkers bästa
som gäller!
Idag har vi från socialdemokraterna lämnat in följande initiativ till kommunen för att ta upp på kommunfullmäktige måndagen den 7 mars

Anas Abdullah (S) frågar Michaela Fletcher Sjöman (M) om hur ”festen” finansierade
- Jag tycker att det är bra att var och en av som slutar eller byter sitt uppdrag blir avtackad. Ingela Gardner Sundström blev först avtackad av förra kommunstyrelsen och det var helt i sin ordning.


Sedan har du som kommunalråd tillsammans med dina borgerliga vänner ordnat en stor fest för Ingela Gardner Sundström på Berga Teater. Därför vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Michaela Fletcher Sjöman;
Har festen finansierats av skattemedel?

Bror Segerlund (S) och Ann-Christine Furustrand (S) föreslår parlamentarisk arbetsgrupp för ett transparent och rimligt arvodessystem

I syfte att införa ett system för arvoden som är transparant och som kan uppfattas som rimligt och som är hållbart oavsett vilken majoritet som styr Österåkers kommun föreslår vi att hösten 2013 tillätts en arbetsgrupp och som har en bred förankring parlamentariskt som skall presentera sitt förslag senast våren 2014. Därför föreslår vi att en arbetsgrupp i enlighet med motionen tillsätts hösten 2013 som skall lägga ett förslag senast våren 2014

Rosita Olsson Palmberg (S) frågar Mikael Ottosson (KD) om de sk ”trygghetsboenden” verkligen ger de boende och deras anhöriga riktig trygghet?
Vi Socialdemokrater vill införa ett riktigt trygghetsboende istället för den borgerliga alliansens boendehotell. Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga högst ansvarige Mikael Ottosson (KD) ger era sk. ”trygghetsboenden” de boende och deras anhöriga en riktig trygghet? Om svaret är ja, på vilket sätt anser du att tryggheten ökar förutom möjligheten att kunna gå ”ut” och äta?

Klas-Göran Wändesjö (S) frågar Elisabeth Gunnars (FP) 26 procent fullföljer inte sina gymnasiestudier i Österåker vad tänker du konkret göra åt det!Resultatet av kvalitetsmätningarna 2010 som redovisats muntligt i kommunstyrelsen visar bland annat på att andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år är endast 74 procent. Det innebär att 26 % hoppar av. Vi socialdemokrater är inte nöjda med utvecklingen, Det är angeläget att något skyndsamt görs för att vända trenden så att ungdomarna fullföljer sin gymnasieutbildning. Det är viktigt inte minst för att ungdomarna skall ges så goda möjligheter som möjligt att kunna fortsätta sina studier senare i livet om de så vill på högskolenivå, eller för att stå sig väl i konkurrensen på arbetsmarknaden. Anser du att utvecklingen går åt rätt håll? Om inte, vad kommer du konkret att göra för att förbättra situationen?

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...