torsdag 28 augusti 2008

Lek inte med unga människors utbildning!

Moderaterna har enligt Mats Gerdau (m) påbörjat en process för att införa en skola som medför att kommunerna förlora möjligheterna att tillgodose en skola för alla liksom förutsättningarna för att kontrollera kvalitén på den enskilda skolan utbildning. Såväl utbildningsmässigt som ekonomiskt är detta oansvarigt!

Man leker med skattebetalarnas pengar genom att se till att den största verksamheten i en kommun - skolan - inte längre går att planera. Det innebär bland annat att kommunerna kommer att tappa kontrollen över den kommunala ekonomin. Det är illa nog!

Det riktigt allvarliga är den effekt det får när kommunerna inte längre kan planera resurserna optimalt. Då kommer det att leda till sämre utbildning för våra unga, om man inte väljer höja kommunalskatten, vilket inte är troligt, eller kraftigt försämra omsorgen om de äldre. Med andra ord finns risk för både sämre kvalitet i utbildningen och kommunala rullande underskott. Vem tänker ta ansvar för det? Moderaterna? Knappast!

Vem som ska ha makten handlar om pengar – våra skattepengar
Det här handlar om makt. Makt över hur många skolor som skall etableras i en kommun. Skall det vara kommunen som har ansvar för skattebetalarnas pengar som skall bekosta skolorna? Eller är det, de fem största skolkoncernerna som tillsammans omsatte cirka 1,7 miljarder förra året och enligt friskskolornas förbund med en vinst på 85 miljoner?
Moderaterna vill nu ytterligare stärka skolföretagens makt till att de själva ska bestämma var och hur de vill etablera sig. Kommunerna får inget att säga till om, det är bar för dem att betala räkningen.

I Österåker stöds denna utveckling av regerande moderater. När det gäller gymnasieskolor i kommunen så tror vi inte det längre finns någon kommunal skola kvar. Vi har då fått ett privatmonopol – valfriheten, är borta! Vi kan ständigt se skyltar poppa upp om etableringar av nya gymnasieskolor, IT-gymnasiet i gamla stadsbyggnadskontorets lokaler, ytterligare nytt gymnasium i gamla kommunalhuset är bara några exempel. Den som vill öppna ett gymnasium har bara att hyra en lokal, lämna in en ansöka till Skolverket och sedan är det i princip bara att skicka räkningen till kommunen. Vi kommunalpolitiker kan bara stå och se på, bundna till händer och fötter.

Har vi behov av alla dessa gymnasieskolor? Finns det tillräckligt med elever som vill gå i dom? Håller dom tillräcklig kvalitet? Här finns uppenbar risk för överetablering, något som moderaterna struntar i, och inte tänker ta ansvar för. Vad händer med eleverna när skolföretaget inte ger den vinst som förväntas av dess ägare, eller går i konkurs. Då förväntas kommunen stå där redan samma dag och ta hand om dessa elever. Något ansvar läggs inte av moderaterna på skolföretaget, vilket visar vilken lojalitet detta parti har intagit. För dem handlar det uppenbarligen om att gynna skolkoncernerna till att bli ännu rikare – det är att leka med skattemedel och att slarva med unga människors utbildning! Kommunerna bör vara de som fattar beslut i demokratisk ordning om antalet skolor i kommunen och med ett varierat utbud där kommunerna tecknar avtal med nya friskolor och där de kommunala skolorna ges större möjlighet att forma sin egen skolform.

Ann-Christine Furustrand (s) Lars Starkerud (s) båda från Österåker

måndag 25 augusti 2008

Barnen ska delta på lika villkor


Foto: www.fotoakuten.se

Utflykten skall alla elever kunna åka med på !

Att ta ut en avgift av barnen, eller rättare sagt deras föräldrar när klassen bestämt sig för att åka någon stans extra kan vara ett rent elände för de barn vars föräldrar inte har råd. Jag tycker inte att vi skall utsätta barnen för detta, utan skolan skall vara avgiftsfri och det klassen vill göra skall tas ur skolans budget. Skolan skall inte peka ut barn utifrån om deras föräldrar har god ekonomi eller inte. I skolan skall barn vara där på egen kraft och på lika villkor.

Läs mer på dagens Aftonblad, eller på Rädda Barnens hemsida

torsdag 21 augusti 2008

Moroten (m) och Kålroten(c)

www.fotoakuten.se

Läser just att riksdagsledamoten Sofia Arkelsten har lämnat in förslag att partiet ska byta partisymbol och istället använda en grönsak i fortsättningen som partisymbol - en morot!
Något som hon tycker stämmer överens med moderaterans värderingar.

I så fall kan väl hela den sk alliansen blir en enda grönsakssoppa.

Får man föreslå:

Centern och Maud Olofsson att anta kålroten som symbol
Kristdemokraterna bör väl anta en skarp lök ( som alla gråter när man kommer för nära)Folkpartiet bör lägga beslag på en selleri - ni vet det går lika bra med selleri, så behöver de aldrig bestämma sig för något.

Håll till godo !

Tycker banken du är för gammal-byt bank!

Att det nu finns banker som anser att en 69-åring är för gammal för att ha ett eget kreditkort är absurt. Dagens utveckling pekar på att vi blir allt äldre och många är i mycket god vigör både fysiskt och mentalt högt upp i åldrarna. Dessutom är åldrandet högst individuellt.

Dessa bankers agerande är inte acceptabelt. Och sådana banker behöver vi inte vara kunder i, eller hur ? Själv skulle jag bli heligt förbannad om jag möttes av sådan åldersmobbning och skulle genast ta ut vartenda korvöre och byta bank.

Konsumentmakt - det är vad vi i sådana här fall bör utöva!

onsdag 20 augusti 2008

Badkarskanten skurar jag själv, det skall ingen behöva betala

Bild: www.fotoakuten.se

Hushållsnära tjänster har blivit en flopp och nu försöker regeringen ytterligare än gång. Förslaget vidgas till ta bort kraven på F-skattsedel och arbetsgivaravgifter, så i princip kan nu grannar börja städa hos varandra. Detta förväntas bland annat få bukt med den s k svarta marknaden.

Jag tror inte att det nu ändrade förslaget kommer att lyfta frågan om hushållsnära tjänster till några högre höjder. För även om jag verkligen gillar mina grannar enormt mycket så vill jag inte ha dem i mina byrålådor eller plockandes i mitt eget damm. Föresten så tycker inte jag att städning hemma hos mig skall bekostas av någon annan än mig själv.Och jag vill inte bekosta någon annan frisk människas städning heller. Bara i ett undantag och det är hos äldre och handikappade - då ställer jag upp.

Inte tror jag att det nya förslaget kommer att påverka det faktum att det sker handel utan skatt och redovisning. Utan det handlar om inställning, om attityd till , och solidaritet med samhället i stort. Sköt dig själv och skit i andra-mentalitet är den som underbygger detta.

Och inte tror jag att lösningen av arbetslösheten ligger i att vi börjar städa hos varandra.
Det finns bättre sätt att använda dessa skattemedel på det är helt säkert.

Om detta har naturligtvis Krassman med flera bloggat:
http://www.krassman-inyourface.blogspot.com/

Klart att folk är sura när orättvisorna ökar

Få har haft anledning att fira !

Det allmänna omdömet om och känslan av hur det har gått för Sverige och för svenskarna kommer att bli avgörande för hur regeringen Reinfeldt lyckats eller ej, det håller jag med om. Jag tror inte att Reinfeldt & co får godkänt 2010.

Att börsen faller, räntan gått upp, landets ekonomi blir allt svagare dag för dag. Ytterligare faktor är att matpriserna skjutit i höjden rejält under kort tid. Tja detta visar inte bilden av en regeringen som innan valet i princip visste bäst om allt och kunde allt. Visst har regeringen Reinfelt genomfört sin politik men skattesänkningar och jobbavdrag har riktats till de som redan hade det ganska gott. Medans andra har blivit fattigare. Regeringens politik har också kraftigt gynnat män jämfört med kvinnor. Det finns uppgifter som säger att effekten av den totala förändringen tillfaller drygt 60 procent männen, det vill säga jobbavdrag, slopandet av förmögenhetsskatt etc har gynnat män i högre grad än kvinnor. Sådan har också betydelse. Varför skall kvinnor rösta på en regeringen som så kraftfullt gynnar enbart ett kön?

Håller med om att den totala bilden och effekterna av den förda regeringspolitiken kommer regeringen Reinfeldt att få betala. Orättvisorna har ökat på alla plan samtidigt som få verkligen fått storslam.

Klart att folk är sura och missnöjda!

torsdag 14 augusti 2008

Nalins kritik befogad


Nalin Pekgul, s-kvinnors förbundsordförande har helt rätt! Religiösa friskolor och etniska vårdcentraler hindrar kvinnors frigörelse!

Nalins
kritik mot Fredrik Reinfeldt är logisk och fullt rimlig - regeringens politik går inte ihop, vad som sägs är en sak och den politik som genomförs en helt annan. Detta syns särskilt i frågan om just invandrarkvinnornas situation och i frågan om jämlikhet mellan könen.

De religiösa friskolorna, exempelvis Plymouthbrödernas friskola, hindrar speciellt kvinnors utveckling till egna fria individer. Istället inskränks flickorna till en kultur som inte finns stöd för i ett demokratiskt land som Sverige. Alla kvinnor har rätt att utvecklas som de själva vill, de är lika mycket värda som alla killar. Vi kan inte låta våra unga flickor bli isolerade från samhället i övrigt. Vi måste öppet vägra att invadrarkvinnorna blir en andraklassens medborgare!
Att sedan vårdval-Stockholm, den sjukvårdsorganisation som moderaterna genomfört att den ger orimliga effekter för just invadrarkvinnorna har Nalin Pekgul pekat på sedan lång tid tillbaka, ingen i den moderatstyrda regeringen verkar lyssna.

Och vad säger jämställdhetsministern tillika integrationsministern?
Ser hon inte hur den en handen i regeringen slår ut den andra?

onsdag 13 augusti 2008

(M):s politik uppfattas som kränkande

För en del är effekterna av regeringespolitik så surt att den uppfattas som kränkande

På ledarsidan i dagens Svenska dagblad ser det ut som en insänare smygit sig in, en sådan där man kan läsa i landsbyggdspressen. Den passar inte särskilt väl in i den i övrigt intressant ledarsidan. Vem som är författare till denna snutt framgår inte tydligt, och lika bra är väl kanske det.

Vad handlar den om ? Jo rubriken är "Sahlin hakar på trenden att vara kränkt". Först reagerade jag som så att det finns väl ingen sådan trend, men sedan så tänkte jag efter och även om jag inte kanske skulle kalla det trend så tror jag att just ordet "kränkt" kommer att följa nuvarande moderatledda regeringen i spåren och sitta fastnaglat som signifikant för denna regerings misslyckanden.

För jag tror faktisk att ett ord, som just ordet "kränkt" kommer att att vara och framöver bli ett alltmer förekommande ord i samband med moderat politik, eller snarare effekterna av moderat regeringspolitik.

För alla kan nog tänka sig hur kränkande det måste ha varit för den svårt sjuke mannen som inte kunde stå eller för den delen sitta upprät, när han blir uppmanad att söka ett jobb som det går att ligga raklång och jobba på. Eller den cancersjuke som bedömdes/krävdes av hårdare tag i sjukförsäkringen att omedelbart jobba heltid. Exemplen vi alla kunnat ta del utav är många. Det är inte svårt att inse att dessa människor och alla dem i samma situation känner sig , just kränkta.

Ett annat exempel är alla dem som nu närmar sig utförsäkring, som kommer att bli tvingade att gå till sin hemkommun och söka socialbidrag. Ordet kränkta är inte märkligt i detta sammanhang heller.

Alla dem som insett faran i FRA-lagen och som protesterat mot att den personliga integriteten riskerar att komma i kläm. Även här skulle jag inte bli så förvånad om det fanns dem som känner sig kränkta.

Jag tror att denna lista kan göras längre redan idag än vad jag nu gjorde. Därtill tror jag att den framöver kommer att spä på ytterligare i takt med att moderata politiken får genomslag och effekt bland människor.

fredag 8 augusti 2008

Moderat skolpolitik rena lekstugan

Den skolpolitik som moderaterna genom Mats Gerdau för fram på Brännpunkt, SVd idag är ingenting annat är rena lekstugan med både skattemedel och unga människors utbildning.

Moderaterna säger " Underlätta för avknoppning, lagen bör förtydligas så att det framgår att personalen ska ha möjlighet att ta över sin skola" . Jag säger varför det? Det borde väl hellre vara så att kommunerna ges möjlighet att undersöka vilka skolentreprenörer som kan erbjuda bäst och mest spännande utbildningsutbud och få lov att tecknar entreprenadavtal med dom.
Vad är vitsen att inte vilja testa vem som verkligen skulle ge det bästa för elverna ? Istället väljer moderaterna att kunna som politiker få peka ut vem bland skolpersonalen som skall ta över skolan. Riktigt uselt förslag enligt min uppfattning.

Moderaterna vill låta friskolorna kunna vända sig till domstol för att få ersättningens storlek prövad. Man kan tro att moderaterna utgår ifrån att det är närmast en mänsklig rättighet att driva en skola. Och förslaget visar tydligt att moderaterna nu lämnar sin tidigare hårt hållna
ståndpunkt om vikten av det kommunala självstyret.

Moderat skolpolitik har tydligt flyttat fokus från eleven till att alltmer fokuseras vid att gynna de nya skolkoncernerna som redan förra året omsatte cirka 1,7 miljarder med en uppskattad vinst på 85 miljoner kronor.

Hoppas att detta leder till en ordentlig debatt om skolan och vilket skolväsendet som skall finnas i vårt land och om kommunernas uppgift och roll.

torsdag 7 augusti 2008

Reinfeldt =HSB, Tomhylsan =buffel

Hur moderaterna i regeringsställning hanterat frågan om FRA är ytterst intressant. När ledande kommunmoderater kritiserar det egna partiets högsta etablissemang då går de till attack. Tolgfors som internt lär gå under smeknamnet "tomhylsan" är mer irriterad var gång han öppnar munnen, i princip går motangreppen från m-ledningen ut på att alla är dumma och okunniga.

Stopp och tänkt nu efter. Visst var det så att moderaterna ville framstå som något nytt och framförallt sades Reinfelt ha ett helt annat ledarskap än tex Göran Persson som de beskrev och kritiserade för att vara en buffel, de kallade honom HSB, dvs han som bestämmer. Och vem är det nu som är HSB? Jo Fredrik Reinfel !Tycker någon att han verkar avspänd när det gäller FRA-frågan? Nej !Och moderaterna, tillexempel Tolgfors framstår han som mjuk och förstående? Nej ! Han framstår som en buffel!

Nu i Aftonbladet säger sig Reinfelt vilja lyssna, hans svänger återigen om helt och hållet.
Det skall bli mycket intressant att även i fortsättnignen se hur FRA-frågan hanteras. Än lär det inte ha svängt färdigt.

tisdag 5 augusti 2008

Bra Nalin! Stödet till utsatta tjejer måste fortsätta!


Bra Nalin ! Läs artikeln i Expressen om hedersrelaterat våld mot kvinnor och om operationer av mödomshinnan. Precis som jag tidigare skrivit på min blogg är det givet att samhället måste fortsätta att finansiera och erbjuda operationer av mödomshinnan för att rädda dessa tjejer. Sedan bör samhället enträget informerar om vad som gäller i Sverige att s k hedersrelaterat våld inte är acceptabelt. Riktlinjer från socialstyrelsen bör givetvis arbetas fram när det gäller ingrepp av ex mödomshinnan.
Att moderaterna vill vända bort sitt ansikte från dessa utsatta tjejer är förskräckligt, men visar på den människosyn som tydligen råder inom moderaterna och borgerligheten, den visar sig inte bara i frågan om FRA.

måndag 4 augusti 2008

Stoppa homofobin - handlar om respekt för mänskliga rättigheter

Fler härligt bilder finns på socialdemokraternas hemsida:
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Sodertalje/Media/Mangfald-Jamlikhet/Pride/europrideparaden-2008/

Pridfestivalen är viktig. I år var den större än någonsin. Jag tror att för den som åker in till stan och tittar på festivalen så inser var och en att det finns många sätt att tolka och se på könstillhörighet. Det finns många människor som har ett annat sätt att se på kön och sexualitet än gängse norm. Pride väcker funderingar. Vilket kön man har, är det så himla viktigt ?

Min utgångspunkt är att alla människor är lika mycket värda. Det innebär att vilket kön man har är inte relevant ur samhällets synpunkt. Just för att alla bör behandlas likvärdigt, oavsett kön. Därför än könsneutrala äktenskap fullständigt naturligt och inget att bråka om. Samhället bör utvecklas till att vara fullständigt könsneutralt.

Vägra förhärliga 50-talets hemmafruar

www.fotoakuten.se

Underbar krönika i dagens SvD av Karin Thunberg som heter " Jag vägrar förhärliga 50-talets hemmafruar" , läs den! Ibland när man läser en krönika som så exakt stämmer in med vad man själv tycker och tänker blir man så himla glad, rent av lycklig. Och jag blev lycklig av att läsa denna krönika.

För visst är det så att regeringens vårdnadsbidrag främst är ämnat till de kvinnor som redan bestämt sig för att vara hemma. Ingen vettig människa kan välja bort sin månadslön för att istället leva på ett vårdnadsbidrag på 3000, så nog är det så. Och därför har också väldigt få visat sig vara intresserade av detta vårdnadsbidrag och tur är väl det eftersom kostnaden för bidraget skall tas från kommunernas kassa, dvs från något annat, typ förskolan - och dra in något i förskolan verkar väl ändå vara bra dumt.

Likaså att vårdnadsbidraget skulle ge föräldrar möjlighet att vara med barnen är rena nyset eftersom föräldrar kan ta ut bidraget bara de lovar att inte nyttja förskolan så kan de anställa vem som helst för att ta hand om ungarna. Detta visar så tydligt vad det handlar om - det är ett enkelt och tydligt hemmafrubidrag. All annan beskrivning är rent nonsens!

20 000 sjukskrivna faller ur -historisk dödsstöd riktad mot välfärdssamhället

Bild: Ann-christin Furustrand

Ut i kylan !

Jag menar faktiskt det. Om det blir så att som Försäkringsskassan själv progonsticerat att 20 000 sjukskrivna kommer att stå helt utan sjukförsäkring år 2010, anser jag att det är en dödsstöt mot välfärdssamhället. Den som blir långvarigt sjuk den räknar inte längre samhället med utan ansvaret läggs på kommunerna som tvingar dessa människor attleva på existensminimum, dvs socialbidrag.

För dessa 20 000 återstår att söka socialbidrag. Att göra det tror en del är enkelt, men det är det inte av flera skäl förutom de rent psykologiska. För att få socialbidrag måste du göra dig av med dina eventuella tillgångar, som tillexempel sommarhuset, bilen, flytta till ett billigare boende. Livet blir ett helt annat. Det innebär att dessa människor kommer att blir rejält fattiga. Vägen tillbaka sedan från denna punkt när allt omkring är borta den är sannolikt oändligt svår, nästintill omöjlig att ta sig upp ifrån.

Detta är effekten av borgerliga regeringens politik, om ingen nytt görs så kommer människor att slås nu ut.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson lovar nu att de inte ska tvingas till socialbidrag, hur det skall gå till håller regeringen på att grunna på. Tacka tusan för att svenska hushållen inte ser positivt på framtiden, lågkonjunktur som dippar rejält, ändrade regler i trygghetssystem som straffar ut människor.

Är glad för att jag inte gav mitt stöd till en sådan regering

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...