onsdag 29 oktober 2008

Bratskulturen inom bankväsendet måste utrotas!

Foto: www.fotakuten.se
Hoppas verkligen att det kommer ut något gott ur finanskrisen och det skulle vara att den bratskultur som finns inom bankvärlden nu utrotas. Vi som skattebetalare får vara med och betala deras bonusfester och då är det rimligt att vi ställer krav på att bonusystemet försvinner och skickar en tydlig signal till våra banker där vi är kunder att vi vill se en helt annan kultur än bratskulturen - prägla banken framöver. Det gör en så förbaskad över hur det har varit när man exempelvis läser Expressens artikel idag om hur det gått till i Carnegie, det är helt enkelt osmakligt hur anklever och champagne och sprit förgyllt tillvaron tillsammans med löner och bonusar på en nivå som är absurd. Känslomässigt reagerar jag att allt detta borde dom få betala tillbaka till sina bankkunder, det är ju faktiskt deras pengar som har rullat. Och det är från samma källa som nu förväntas bistå när banken har det kärvt.
Förnuftsmässigt så inser jag att tyvärr är det nog så att enda utvägen är att lösa detta med skattemedel för att inte hela pengasysstemet skall rasa ihop - MEN det skall lösas med omfattande krav - eller att staten går in och tar över delar av bankerna för att garantera att det blir en annan ordning framöver.

tisdag 28 oktober 2008

Skattesänkning trots allvarliga brister i skolan

I går beslöt den moderatstyrda majoriteten i Österåker,(inkl fp, c, kd samt Österåkerspartiet) att sänka skatten för nästa år med tio öre, till 19:23 samt att därtill frysa skolpengen och inte ge någon kompensation för löne- eller prisökningar. Det innebär att varje löneökning, varje prisökning skall hämtas hem genom s k rationaliseringar. Vad en kommun kan göra för rationaliseringar är främst att minska antalet anställd personal.

Informationen lämnades muntligt, inte ett papper som underlag för beslutet. Kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström startade med att ge ordet till kommunens ekonomichef som fick presentera alliansens budgetförlag. Detta har aldrig hänt i Österåkers historia att en politisk majoritet ber en tjänsteman att informera om sitt budgetförslag. Det finns en tydlig tendens i Österåker att politiken och tjänstemannaskapet mixtras, skall vid tillfälle återkomma speciellt om det.

Åtetr till alliansens budgetförslag. Förslaget innebär för Österåker att några resurser att öka kvalitet inom tillexempel skolan där Skolinspektionen i förra veckan pekade på allvarliga brister bland annat innefattande
-att barn med särskilda behov inte ges den hjälp de har rätt till
-det brister i systematiskt arbete mot kränkningar och trakasserier, dvs de s k värdegrundsfrågorna arbetar skolorna inte tillräckligt med,
- rektorer ges inte stöd från den politska ledningen för att kunna nå de nationella målen för skolan,
- kommunen följer inte systematisk upp och utvärderar skolan.

Det här innebär färre lärare för barnen, det innebär färre personal som vårdar de äldre i hemmet och det i en situation där det snarare skulle ha behöfts fler lärare och fler som tar hand om våra äldre. Kvaliten behöver öka - inte skjutas helt i sank.

Det måste bli en förändring i Österåker. Moderaterna styr med järnhand övriga borgerliga partier sitter tysta och säger ingenting- utan ger sitt mandat som stöd till den hårdföra moderata politiken.

måndag 20 oktober 2008

Beklämmande dåligt Karin Jonsson (c)

Läs Expressen, nu kan också centern sälla sig till dem som uppenbarligen anser sig ha rätt att
kränka Mona Sahlin hur som helst. Ibland finns det uppenbarligen inga gränser. Detta fenomén tycker jag är otäckt, om media fylls med negativ bild av någon så är det som om en del tappar allt sunt förnuft och tillåter sig gå flera steg för långt. Hur Karin Jonsson , oppositionsråd för centern, är funtad med så dåligt omdöme att publicera en dylik historia är obegripligt. Tack och lov är historien borttagen från bloggen- men bara det faktum att den en gång blev publicerad säger mycket..............................

Värna strandskyddet, stoppa regeringen !


DN debatt idag finns en artikel som säger att regeringen förbereder i dagarna ett nytt lagförslag om allemansrätten och strandskyddet som kommer att allvarligt drabba friluftslivet samt hotade växt- och djurarter. Det är landets största frilufts-, miljö- och turistorganisationer som gått samman mot de lagändringar som regeringen planerar att lämna till riksdagen inom kort. Som boende i en skärgårdskommun, Österåker, så vill jag extra värna om strandskyddet. Tillåts alltför många bygglov så är det snart stört omöjligt för vanligt folk att komma ner till stranden och vattnet. Det är inte acceptabelt. Åtkomst till strand och hav är en klassfråga och kan bli en ännu större sådan om landets förtroendevalda i riksdagen inte ser upp. Det känns illavarslande att regeringen är på väg att öppna upp för ökat byggande i strandnära lägen, det är på många håll tillräckligt svårt som det är att komma ned till strand och vatten.

Så stoppa alla sådan här förslag - när det väl har börjat bygga är det svårt att göra något åt detta.

Lotta Gröning gör mig besviken

Såg tv-inslag och läste artikeln i Expressen" ett slaskigt angrepp" om att Lotta Gröning nu ger ut en bok om Mona Sahlin. Av både tv-inslaget och artiklen framkommer att det handlar inte om någon djupgående analys utan om just bara en massa, ursäkta mig, dravel från Lotta Gröning, det gör mig återigen besviken.

En bok om Mona Sahlin skulle ha kunnat vara intressant då Mona Sahlin är den kvinna i svensk politik som har störst möjlighet att bli första kvinnliga statsminister. Det är stort och vägen fram till denna position är verkligen intressant. Dessutom är Mona Sahlin den politiker som har mest erfarenhet bland dem som finns aktiva idag bland annat från de svåra tider som landet genomgick i början av 90-talet och det var en tuff tid som Mona Sahlin borde ges mer kredit för.
Visst kan man vara kritisk, allt blev inte alltid rätt, men jag anser att Mona Sahlin utan tvekan tillhör den politiker som verkligen förtjänar respekt för sin insats. jag inser att Lotta Gräöning inte delar den uppfattningen, och det må så vara.

Har inte läst Lotta Grönings bok, och är mycket tveksam till om jag någonsin kommer att göra det, för om man skall tro artikeln likväl som tv-inslaget så ger boken intryck av att vara i snaskigaste laget, där Mona Sahlins utseende och klädstil kommenteras vid minst 14 tillfällen.
Så brukar riktiga matchomän bete sig som ett sätt att trycka ner, minimera framgångsrika kvinnor. Därför är det svårt att förstå varför Lotta Gröning anammar samma trista stil.

Lotta Gröning borde kunna bättre. Att vara analyserande och kritisk är en sak - men att vara snaskig och plump, en helt annan!

Reinfeldt håller inte rent åt höger!

Duellen mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i fredags var kanske den allra bäst, men också den mest otäcka. Otäck därför att Fredrik Reinfelt vägrade att svara på frågan om han kunde tänka sig ett regeringsunderlag där sverigedemokraterna ingår.

Mona Sahlin gav mycket klart besked att det kommer aldrig hända med en regering där socialdemokraterna ingår, och dettaq klara ebsked hedrar Mona Sahlin. Reinfelt hade kunnat göra detsamma. Men han gjorde inte det, utan som sagt blev bara irriterad och ville inte svara. Det otäcka med detta är att han därmed faktiskt ger ett svar, nämligen den att för honom och moderaterna är makten viktigare att ha än att hålla rent ut på yttersta högerkanten. Landets statsminister kan alltså tänka sig regera med ett ickedemokratiskt parti.

Alla krafter som finns i vårt land som hyllar och värnar demokratin bör verkligen se upp med hur moderaterna hanterar denna fråga. Valet 2010 kommer att bli viktigt, även ur demokratisk synpunkt.

onsdag 15 oktober 2008

Reinfeldt likt jeppardy - ni svarar jag ställer frågorna!

Dagens debatt i riksdagen var intressant. Debatten blev stundtals hetsk. Och det finns några saker som jag noterat, det ena är Maud Olofsson som fortsätter säga sig veta att socialdemokraterna inte håller utgiftstaken. Centerledare verkar stundtals nästan mena att hon vet bättre än alla andra vad som ingår i oppositionens budget. Att Maud Olofssons uppgifter är felaktigt, har Mona Sahlin redan i tidigare debatter förklarat och det mycket tydligt!. Ändå fortsätter Maud Olofsson med sina felaktiga argument - det är klart att man frågar sig varför ? Att fortsätta ett sådan spår som centerledaren gör , trots att hon vet att det är fel, känns inte seriöst. Centern har aldrig haft en partiledare som varit så vårdslös med sina argument, där är Maud Olofsson unik.

Det andra är Reinfelt som uppenbarligen vill mästra, han skulle nog trivas bäst att leda Jeppardy - ni svarar och jag ställer frågorna! Kanske ett karriärstipps efter 2010. Om inte motdebattanterna, dvs Mona Sahlin, debatterar precis som Reinfeldt ställt sig in på - dvs får exakt de svar han vill ha på sina frågor, då ser man tydligt vilka problem det ställer till med hos honom. Det tycker jag är mycket intressant. Här ser man tydligt att Mona Sahlin är den mer skickliga debattören, hon anpassar sig efter hur debatten går och tar initiativ, medan Reinfeldt verkar vara helt beroende av att debatten går enligt hans eget schema, ett ganska oflexibelt sätt att vara. Roligast uttrycktes detta i gårkvällens debatt då han började hoppa upp och ned.

Det tredje noterbara från den allmänpolitiska debatten är väl folkpartiledarens aggressiva debattmetod. Det är väl vanskligt då han för en kort tid sedan grankades av media då hans
beskrivning av den svenska skolan visade sig vara helt felaktigt. Man skulle kunna tro att det gjort honom mer försiktig, men inte.

A-kassan och synen på arbetslösa Reinfeldts akilleshäl

Gårkvällens debatt var på det hela taget en bra debatt. Bra därför att de två huvudalternativen i svensk politik tydligt visade upp vad de stod för. Därmed blev skillnaderna påtagliga och det är i grunden bra.
En betydligt tuffare Mona Sahlin spände ögonen i Fredrik Reinfeldt och pressade honom om framförallt a-kassan. Jag skulle nog säga att a-kassan och den försämring som regeringen är skyldig till är en enormt stor fråga och en akilleshäl för sittande regering. När frågan debatteras lyser det igenom de rena fördomar som finns hos Fredrik Reinfelt och hans regering. Det handlar om en syn om att arbetslösa i grunden är lata.
Alla dem som nu är varslade och dem som råkat bli arbetslösa har alla skäl att bli förbannade på regeringens syn.
Mona Sahlin var bra i går kväll - hon kommer att bli en mycket bra statsminister - Sveriges första kvinnliga 2010. Det ser jag fram emot!

måndag 13 oktober 2008

Oppositionen gjorde bra ifrån sig mot trött regering

Gårkvällens debatt i Agenda var klargörande och kan ses som en start inför en spännande tid fram till valet 2010. Det kommer att finnas ett mycket starkt regeringsalternativ till den nu sittande högerregeringen, om detta råder inga tvivel. Sahlin, Wetterstrand och Ohly bjöd redan nu högerregeringen Reinfeldt rejält motstånd och detta trots att regeringsalternativet just påbörjat sitt arbete med att pratat sig samman. Reinfelt gör givetvis försök att måla in opositionen som splittrade - men skall man vara riktigt ärlig, så råder det inte större enighet bland regeringpartierna, än inom oppositionen, ta bara frågan om könsneutrala äktenskap där Kd skiljer ut sig. Själv är jag förvånad över att regeringspartierna inte såg särskill taggade ut, var inte särskillt entusiastiska, faktiskt ganska tråkiga. Maud Olofsson var sämst och hennes mantra om utanförskapet blev till slut lika irriterande som en ständigt återkommande reklaminslag under ett och samma program. När vi nu går in i en lågkonjunktur, samtidigt som världen drabbats av finansiell kris, och företag i vårt land lägger omfattande varsel - när pessimismen inför framtiden är stor,när oron ökat markant inför eventuelll risk för arbetslöshet, när vetskapen om vad det skulle innebära att bli arbetslös med en kraftigt sänkt a-kassan gör sammantaget att de flesta tycker att utvecklingen går åt fel håll. Att då prata om ett tidigare utanförskap som nu idag skulle vara mindre, det tror jag är en bild av verkligheten som få har -mer än Maud Olofsson. Sedan är det faktiskt bara komiskt för att inte säga absurt att lyssna på modertledaren när han pratar om välfärd och folkhemmet - i något slags försök att inbilla någon att det är någon som han värnar om - han leder ett parti som i årtionen har ägnat all sin kraft till att bekämpa både välfärd och folkhem.
Jag tycker att oppositionen gjorde en bra första insats gentemot en regeringen som känns trött och sliten bara efter två år.

tisdag 7 oktober 2008

S visar vägen till ett mer värdigt samhälle

Socialdemokraterna visar genom sitt budgetförslag att det går att skapa ett samhälle utan att plåga sjukskrivna och öka orättvisorna, utan att för den sakens skulle tappa fokus på jobben.
S-budgetförslaget är bra, det tragiska är att det är en skuggbudget - skulle hellre se att det vara den här budgeten som genomfördes.

Det duger inte Reinfeldt !

Runtom i världen inklusive Europa är det finanskris. I Sverige har också våra banker lidit ekonomisk förluster, sparare är oroliga - man kan lugnt säga att det är svajigt värre . I vårt land har det tidigare funnits en som jag ser det fin tradition - nämligen i ett läge av kris då sker samtal över både block- och partigränser, man kan säga att politiker av olika slag sluter sig samman.

Jag tror fortfarande att det är just det som sveriges befolkning förväntar sig av alla politiker. När jag då läser att Reinfeldt, landets statsminister inte vill bjuda in andra partier till sådana samtal gör det mig förbannad. Han säger sig inte förstå vad sådana samtal skulle innehålla. Smaka på de orden, så inser man att något fint i vårt land håller på att försvinna. Att när det är allvar då pratar man med varandra över partigränserna. Nu har vi en statsminister som tydligen anser sig kan bättre själv - inte behöver samtala med andra i ens i lägen av oro och kris.

Dessa tendeser till barnslig tjurighet i ett läge av finanskris ingjuter inte något större förtroende över att regeringen tar rådande situation på allvar. Jag önskar att Mona Sahlin kunde gå in och ta över redan nu - det skulle kännas betydligt bättre .

Ta chansen och skrota bonussystemen!

Foto: www.fotokuten.se
Ur finanskrisens spår kan trots allt något bra komma ur detta. Och det handlar om att det just nu finns en chans att se till att alla dessa hysteriska förmåner, bonusar , fallskärmar etc som finns inom bank- och finansvärlden kan förpassas till historien.

Denna chans får inte försittas. Varför är det så viktigt, jo av flera skäl, dels för att det ligger på en nivå bortom orimligheter, dels för att dessa bonus sporrar bank och finanspersonal att hantera andras pengar, dvs kundernas pengar, på ett riskfyllt sätt och därmed har man bidragit till den uppblåsthet som nu hela finansvärlden lider av.

Jag kan därför verkligen förstå varför många runtom i världen är förbannade över alla dessa finansvalpar som lekt livets glada dagar och nu när partyt är över lämnar notan till vanliga löntagare. Detta gör också mig förbannad - men tyvärr ser jag ingen annan möjlighet i dagsläget än att länders regeringen går in och säkra spararnas pengar. Men jag tycker inte att regeringar skall göra detta förbehållslöst - utan nu är det dags för bank- och finanssektorn att betalat tillbaka - det bör de göra genom att skrota bonussystemen och alla lönesystem som sporrar ett riskfyllt beteende.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...