torsdag 28 maj 2009

Krav på garanti att djuren behandlas väl

www.fotoakuten.se
Allt sedan Margareta Winberg tid som minister har socialdemokratin tydligare än något annat parti drivit frågan om god djurvård. Att djuren inte transporteras flera timmar utan varesig mat, vatten eller tillräckligt med utrymme. Att djuren överhuvudtaget behandlas på ett värdigt sätt. Nu agerar (s) igen. Åsa Westlund (s) skriver idag i SvD tillsammans med sin danske kollega Dan Jörgensen efter avslöjandena om djurplågeri i den danska grisindustrin. Vi kräver att få veta varifrån köttet kommer och en garanti för att djuren behandlas väl. Det är vad socialdemokraterna i Sverige och Danmark kommer driva under nästa mandatperiod i EU-parlamentet.


onsdag 27 maj 2009

Sverige måste visa övriga i EU att vi är att räkna med!

Uppgift från dagens DN att sedan röstningslokalerna öppnade för en vecka sedan har drygt 140.000 förtidsröster registrerats. Det är bättre än tidigare val, och det känns bra. Nu gäller det att jobba ännu hårdare och bättre för att ännu fler röstar. Vi svenskar måste visa övriga EU att vi är med på banan, och är att räkna med.
Vill vi dessutom förändra samhället då skall vi rösta för en förändring - lägge din röst på socialdemokraterna.
För ett mer jämställt Europa ! bara det ett skäl nog.

måndag 25 maj 2009

Hungriga vargar jagar inte alltid bäst!

Idag ber Expressen Wanja Lundby Wedin om ursäkt. Anledning är att en av Expressen reportrar har trott sig intervjuat/ställt några frågor till en person som reporten trodde var LO-ordföranden, svaret har publicerats och citerats, även bild på den okända damen har tydligen publicerats.
Nu ber chefredaktören om ursäkt. Och det får man väl säga är på plats att det görs. Men händelsen ter sig ändå intressant. Jag får intrycket av att det just nu pågår ett s k drev riktat mot Wanja Lundby Wedin, och när då Expresen är så het på gröten att en reporter lyckas intervjua fel person plus ta en bild på densamme och därtill publicera detta - det är troligen några granskande led från att frågorna ställs till publicering - och ingen reagrar - utan det publiceras - så säger det mig tydligt att det finns ett drev riktat mot LO ordföranden - och då får man konstatera att hungriga vargar jagar inte alltid bäst!
Min andra fundering är varför detta drev görs ? Att makten även inom facket skall granskas är självklart. Men Expressens fadäs visar tydligt på desperationen att hitta något som kan kleta sig fast på målet - Wanja Lundby Wedin. Det är skillnad på att granska och att jaga.

onsdag 20 maj 2009

Hallo Björklund har du hört talas om Marit Pålsson

Vad håller folkpartiet och Jan Björklund på med ? Läser i Expressen att Jan Björklund och Mona Sahlin bråkar - om Marita Ulvskog. Folkpartiledaren angriper Socialdemokraternas toppnamn för att hon varit EU-skeptiker. Har Jan Björklund fått solsting, eller är det bara huvudlös desperation för dåliga opinionssifrorfp? Fortsätter Björklund på den inslagna vägen riskerar han att få devisen fort och fel påklistrat på sig ( ni minns alla s k fakta han levererade om skolan som visade sig inte stämde, och nu är han där igen....)

Det är väl inget nytt med att Marita Ulvskog haft en EU-skeptiskt hållning, men att hon nu är beredd att fullt ut agera i EU-parlamentet. Det får man ha respekt för. Lika stor respekt har tycker jag man skall vis för Marit Pålsson (fp)som även hon haft en lika kraftfull EU-skeptisk inställning och som också hon kandiderar till en plats i EU-parlamentet. Sedan kan jag viska i Björklunds öra att Marit även haft en svunnen tid som socialdemokrat.

Björlund kritisera gärna socialdemokraternas kandidater det tål dom, man skaffa bättre argument.

tisdag 19 maj 2009

Maktfullkomliga Täbymoderater

Moderaterna i Täby struntar helt i kammarrättens dom. Nu har kommunstyrelsen beslutat att låta Tibble gymnasium även fortsättningsvis drivas i fristående regi - trots kammarrättens dom om det motsatta.

För den som glömt historien så var det som så att 2007 sålde Täby kommun, under ledning av kommunstyrelsens ordförande som då var, om jag inte miss minner mig, Filippa Reinfeldt, Tibble gymnasium såldes för 9,2 miljoner kronor till bla skolans tidigare rektor. Två år efter att köpet slog kammarrätten fast att köpet varit olagligt eftersom det sålts till ett pris långt under marknadsvärdet.

Många har sannolikt sett kammarrättens dom som att kommunen nu ska rätta det felaktiga köpet. Men så är nu inte fallet. Moderata, Filippa Reinfeldts vänner och förtrogna i Täby tänker uppenbarligen inte låta sig styras av någon kammarrätt. Nej då, i denna kommun har moderaterna egen majoritet, med 53 procent i väljarstöd. Och då tas inga intryck hur mycket kammarrätt man än kommer farande med.
Hur länge orkar Täbyborna (m)ed dom????
Och grattis ni som köpte min gamla skola, ni har gjort ett klipp- det är väl det som den moderata skolpolitiken numera går ut på!

Ruttet att sko sig på arbetslösa!

Läser på Sveriges Radios hemsida om att det mitt under lågkonjunkturen finns det en bransch som växer så det knakar. Företag som tar betalt för att hjälpa uppsagda att hitta nya jobb. På kort tid har antalet företag fördubblats och i dag enligt artikeln finns det 96 olika bolag som har avtal med Trygghetsfonden, TSL.

Nu är det tydligen så att dessa företag får 20 000 kronor för varje arbetare som sägs upp. För detta skall företaget givetvis arbeta efter målet att de uppsagda snabbt ska få nytt jobb, det är liksom det som är själva grejen. Hittills i år har TSL betalat ut 800 miljoner och under hela 2009 vänta det bli 2 miljarder kronor. Men nu signalerar allt fler fackliga företrädare om att det finns oseriösa företag som skor sig på de arbetslösa och som inte ger de arbetslösa den hjälp de behöver , dvs de levererar inte.

Vad skall man säga om det ? Det är attans så himla dåligt att som affärside sko sig på arbetslösa som har det jobbigt som det är. Dessa företagsägare ger gnidigheten ett ansikte!
Nu var det sagt!

måndag 18 maj 2009

Röda laget vinner i längden!


Gårkvällen partiledardebatt i Agenda var intressant. På sätt ocks vis tror jag att den utgör en vändpunkt. Alliansregeringen och Fredrik Renfeldt får allt svårare att skylla på andra, på den tidigare socialdemokratiska regeringe och på ekonomsika utomstående faktorer. Nu måste Reinfelt och hans regeringen börja stå för den politik, de prioriteringar de själva gjort!

Alliansregeringen var påtagligt svag i att argumentera för sin egen politik och det kommer inte , enligt min uppfattning att hålla i längden. Ett tydligt exempel på det är när Maud Olofsson beskrev nivån på knappt fyra procents arbetslöshet under den socialdemokratiska regeringen som " massarbetslöshet". När hon påmindes om att arbetslösheten idag är tre gånger så hög, 12 procent och i stigande, så stod hon svarslös.

Samma sak när Fredrik Reinfelt å ena sida försökte göra gällande att det handlar om att hålla hårt i pengarna och inte pytsa iväg dem på en det ena än det andra som han anser opositionen gör. Så handlar det ju faktiskt om att han gjort andra prioriteringar, men lika fullt pytsat iväg pengar i form av skattesänkningar till de som redan tjänar mycket, och därtill gjort det i en sådan omfattning att det är gjort med lånade pengar. Även detta menar jag är ett exempel på brist från Renfeldt sida på argumentation för de egna prioriteringarna, den egna politiken.

Min slutsat är att det röda laget står sig allt starkare, och de blå laget allt svagare då deras brister på argument FÖR de egna gjorda prioriteringarna ter sig allt svagare.

EU-valet handlar om värderingar


Precis som kommunfullmäktige är Österåkersbornas röst i kommunen, precis som att riksdagen är medborgarnas röst i Sverige så är Europaparlamentet medborgarnas röst i Europa.

Frågorna och skiljelinjerna i politiken ser likadana ut här som i Europaparlamentet. Drygt 60 procent av frågor som behandlas i kommunfullmäktige berörs direkt eller indirekt av beslut som fattas i EU. Det kan exempelvis vara avfallshantering, vattenkvalitet djurskydd, hälsoskydd, miljörevision, utsläpp av farliga ämnen, konkurrens. Därutöver handlar det om konsumentfrågor, tillexempel om märkning av innehållet på varuförpackningar , om priset på maten vi äter. Om säkerhet och kvaliteten på den luft vi andas, hur säkra barns leksaker är. Det handlar också om din lön och dina rättigheter som löntagare.

EU-valet handlar alltså om värderingar. Där politiska beslut står mot marknadslösningar, där hållbar utveckling står mot resursslöseri, där trygghet står mot utslagning, där rättvisa står mot egenintresse.

Det handlar också om jämställdhet mellan män och kvinnor. Här måste kvinnors närvaro i Europapolitiken stärkas genom att fler kvinnor röstas in i Europaparlamentet. Bara en tredjedel av ledamöterna i EU-parlamentet är kvinnor medan kvinnor utgör hälften av väljarkåren. Kvinnor borde med andra ord utgöra hälften av de folkvalda politikerna. Kvinnor och män måste ha lika mycket att säga till om i EU. Socialdemokraterna har i årets EU-val många duktiga kvinnliga kandidater som driver personalvalskampanj och är kryssningsbara.

Så rösta i Eu-valet, rösta på socialdemokratena och kryssa en kvinna!

torsdag 14 maj 2009

Allt kan ta mig f-n inte vara buisiness!

Stoppa detta ! Nu går det för långt. Läser just om sjukvårdsrådgivningen i Uppsala
som tagit fram ett förslag till lönesättning som innebär, enligt artikeln, att om personalen skickar färre barn till akuten och ser till att ambulansen inte rycker ut.
Då ger landstinget i Uppsala högre lön.

Kan hanteringen av oroliga och sjuka bli mer absurd! Än mer absurt är det när chefen för denna sjukvårdsupplysning inte ser någon konstigt med detta. En stilla undran infinner sig hur ser denna chefen på den uppgift en sjukvårdsupplysningen har, eller ses det som vilken verksamhet som helst ? Business som business?

Sättet att verka fram lönesystem i form av gratifikationer, plus i kanten i lönekuvertet, hämtat ursprungligen från näringslivet - blir inom offentliga verksamheter med något slags större ansvar, som tillexempel att bota sjuka, fullständigt absurd och helt oacceptabelt.
När man läser om dessa fall blir man helt enkelt förbannad.

Molnen hopar sig för regeringen - var är pengarna Maud!

www.fotoakuten.se
En enig riksdag har godkänt ett stödpaket till bilindustrin vid ett extra möte för ett halvår sedan. Efter det har många underleverantörer gått i konkurs, tusentals har förlorat jobbet men ingen har fått del av stödpengarna. Inte en enda krona av stödpaketet har gått till industrin. Vice statsminister Maud Olofsson får stark kritik från representanter från näringlivet.

Man kan lugnt säga att molnen hopar sig för den moderatledda regeringen............

Vård efter behov, allt annat är oacceptabelt!

http://www.fotoakuten.se/:

Läser i Expressen en artikeln om Trygg Hansa som uppenbarligen inte vill ha Anna , 26, som kund. Hon nekas sjukdoms- och livförsäkring. Anledningen är att Trygg Hansa anser att Anna väger för mycket, har för högt BMI (bodymassindex). Jag förstår Annas ilska över Trygg Hansa, och hon undrar vem som vill ha med en sådant föräkringsbolag att göra, mitt svar är givetvis inte jag heller. Men, det som är mest tänkvärt är ju vad detta står för i förlängningen. Se bara på USA, där bygger sjukvården till stor del på försäkringslösningar knutna till den arbetsgivare man har. Den som inte har någon arbetsgivare, inte har något jobb, har svårt att teckna en försäkring, liksom den som ses som ett riskobjekt av försäkringsbolagen, likt vad uppenbarligen Trygg Hansa ser Anna som, de ges inte en kvalitativ sjukvård. Med presidentbyte till Obama ser USA över sitt sjukvårdssystem och blickarna går till Sverige som modell . Tyvärr är det så att den svenska moderatledda regering understödjer ett förändrat sjukvårdssystem mot ett system med privata försäkringslösningar. Faktum är att det finns redan här, se bara på det privata barnsjukhuset Martina här i Stockholm, som kräver privat sjukvårdsförsäkring för att bli patient.

Bästa sättet att stoppa denna utveckling är att rösta för en ny regering 2010, prova redan nu i EU -valet 7 juni.

onsdag 13 maj 2009

25 dagar kvar


25 dagar kvar till Europavalet som är den 7 juni . Det handlar om jobben och om färdriktningen för Europa. Tänker lägga en röst på ett parti som (s)ätter jobben först och som tror att man kan göra något för att mildra krisen, både i Sverige och Europa. Ett parti som vet att politik ska användas för att investera i människor.
Det finns bara ett parti som svarar upp mot detta och det är socialdemokraterna

tisdag 12 maj 2009

Hjärtlös allianspolitik!

http://www.fotoakuten.se/
Nu skall det bli skillnad, sägs det i en artikel på dagens Aftonblad, på hjärtsjuka och hjärtsjuka på Södersjukhuset. Ytterligare exempel ges på den privatiseringsvåg som drar över landet och som gör Sverige segregerat. Tanken är absurd men skall det vara så att när en människa kommer in med akut hjärtinfarkt då skall man skaka om patienten för att försöka få fram om det finns en privat sjukvårdsförsäkring eller inte. Vore det inte bättre att akuta hjärtpatienter skakas om för att få livet tillbaka ? Vård efter behov istället för vård efter hurvida du har en försäkring

Kan alternativen i politiken bli mer tydliga än så ?

Finansrådet ger stöd åt s-politiken

Först ut var Konjunkturinsitutet, sedan kom nu Finanspolitiska rådet, inom parentes finansminster Borgs eget råd, och säger samma sak som vad socialdemokraterna nu gång på gång sagt, att regeringen Reinfeldt gör för lite och fel prioriteringar.

När skall moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater vakna och inse att man inte bara kan vänta ut krisen och hoppas att den går över. Hallo regeringen alltfler förlorar sina jobb, kommunerna gnager på skola, omsorg och landstingen på sjukvården.

jobbävning

måndag 11 maj 2009

S-förslag som skänker framtidstro och hopp

Foto: http://www.fotoakuten.se/

Kraven på arbetslösa och sjuka måste motsvaras av rättigheter. Alla människor ska kunna leva på en lön. Alla som har behov av det ska ha rätt till en handlingsplan och personlig handledare för att utifrån sina behov få aktivt stöd mot ett arbete. Den synen utgör grunden för ett nytt förslag från socialdemokraterna som nyligen presenterats och som känns spännande och offensiv Att sedan Aftonbladets läsare också uppfattat förslager positivt är så mycket trevligare. Visst handlar det om att också ge de som råkat bli arbetslösa lite framtidstro och att de skall ges stöd och inte hela tiden jagas som om det vore deras fel att arbetsmarknaden ser ut som den gör.

S-förslaget handlar om att lägga ner Arbetsförmedlingen och skapa en kompetensförmedling i stället. Arbetssökande ska få hjälp att skaffa sig rätt kompetens och arbetsgivare ska få lätt att hitta rätt kompetens. Att en kompetensförsäkring som gör det möjligt att studera mitt i arbetslivet utan att behöva ta studielån. Att en kompetenskomission tillsätts för att kartlägga behov och tillgång på yrkesutbildningar och starta utbildningssatsningar. Förslag om att slå ihop delar av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till en ny organisation som ska heta Kraftsam.


fredag 8 maj 2009

Länge leve orginalet - kasta kopian i soptunnan!Den här bildern föreställer moderaternas kampanj som presenterades idag.
Den här bilden föreställer ett märke som de flesta känner till. Rör inte min kompiskampanjen drev socialdemokratiska ungdomsförbundet med bravur.

Ni ser själva vilken strategi som moderaterna driver - att mer eller mindre plagiera socialdemokratin.

Varför rösta på en sämre kopia - när det finns ett härligt orginal - socialdemokraterna !

Kvalité och innehåll måste gå före vinst och profithunger!

Foto:www.fotoakuten.se

Tummen upp för kvalité och innehåll framför vinstmaximerade företag!

Intressant artikel på Newsmill av två centerpartister. De skriver om rätten att tjäna pengar på vård, skola och omsorg. De tycker att det är dags att alliansen på allvar tar debatten och står upp för att företagare gärna vill kunna tjäna en hacka. Det är helt rätt, alldeles för få, om ens några borgerliga politiker som rakt ut står för sin borgerliga politik, utan det skylls på allt möjligt, istället för att leverera argument för varför det är så bra att privatisera, varför det är så bra att skattemedel skall gå i fickan på privata intressen. De två centerpartisterna gör ett försöka att ge sina argument och det måste man hedra dem för. Däremot håller jag inte med dem. Tärtom tycker jag att skattemedel som grundprincip skall gå till elevernas utbildning, sker detta genom en privat entreprenör och det blir skattemedel över bör dessa pengar antingen gå tillbaka till kommunen, eller också tillbaka i någon form till eleverna. Samma uppfattning har jag även när det gäller sjukvård, omsorg etc.

Därför tycker jag bättre om s k nonproffit-företag. Det sätter verkligen fokus på skolans innehåll och det är det som jag tycker är spännande med utbildningsentreprenörer, om de tillför någon annan pedagogik eller något annat kvalitativt för eleverna. Om privata entreprenörer bara handlar om att skapa en bransch, vilken som helst, för att vinstmaximera, tjäna så mycket pengar som möjligt, då anser jag att privata alternativ är direkt skadliga för skolans utveckling, och det är framförallt eleverna, dvs barnen som får betala priset i form av sämre undervisning, kunskap och det kan jag som socialdemokrat aldrig acceptera.

Om det sistnämnda gäller tror jag att det är allvarligt också utifån en helt annan synpunkt, nämligen den om varför vi skattebetalare alls ska betala skatt. Om inte skattemedel går till barnens utbildning, sjukvård, omsorg om de äldre, utan istället till att betalas ut i vinst till privata intressen - varför skall då vanliga medborgarna vilja vara med och betala skatt ? Vad jag säger är att den borgerliga privatiseringspolitiken undergräver medborgarna vilja att betala skatt, och det kanske är meningen ? Det vore att sätt spiken i kistan för den svenska välfärdsmodellen och det är en samhällsutveckling som jag inte vill se.

torsdag 7 maj 2009

Maud (c) beskrivs av sina egna som maktlysten

Foto: http://www.fotoakuten.se/
Det är hårda ord som idag möter Maud Olofssson centerns ledare inifrån de egna leden. Mandat och personliga maktpositioner blir viktigare än det politiska innehållet i partiets verksamhet säger Börje Hörnlund i Expressen och riktar skarp kritik mot Centerledarens sätt att hantera kärnkraftsfrågan.- Hanteringen är det i särklass mest odemokratiska agerandet i partiets 99-åriga historia, skriver han.

Nog är centern ett parti som gått rejält i spagat mellan Stureplanscentern och lantbrukarprofilen att de riskerar att gå itu. Intressant att notera är att alltfler centerpartistier idag inte verkar veta vart det ursprungliga centerpartiet tagit vägen. Någon som vet ?

Varför inte Nyamko Sabuni skylla på svininfluensan när du ändå håller på!

Foto: http://www.fotoakuten.se/
Dagens roligaste, eller ska man säga mest beklämmande finns att läsa i dagens Svenska Dagblad. Där jämställdhetsminister Nyamko Sabuni kommer med en alldeles egen och nybakad tes om att anledning till att näringslivet inte släppt in så många kvinnor är att näringlivet varit alldeles för upptagen med lågkonjunkturen! Häpp ! Vad konstigt, att ingen annan tänkt på det !
Tillåt mig att undra varför var det inte högre siffror under högkonjunkturen? Eller skall vi ta och skylla på svininfluensan när vi ändå håller på Sabuni ?

Tacka vet jag att det lite längre ner i artikeln kommer något klokt och vettigt. Claes Borgström som verkligen kan jämställdhetsfrågorna, tycker att regeringen är på tok för tam. Han är utifrån det besviken men inte förvånad över utvecklingen. Samtidigt ropar inte Claes Borgström på kvotering och lagstiftning som en första lösning, han säger:
–Nej det gör vi inte. Men om vi kommer till makten vid nästa val kommer vi öka trycket omgående på näringslivet. Om det leder till resultat utan lagstiftning desto bättre. Men lyckas inte närings-livet lösa det här på egen hand blir kvotering ofrånkomligt, säger Claes Borgström.

Härligt !

Reinfeldts hyckleri om borgfreden

Foto: http://www.fotoakuten.se/
Thomas Bodströms blogg är verkligen läsvärd, särskilt idag då han påminner om hur moderaterna agerade under Sveriges ordförandeskap sist, apropå Reinfeldt numera inställning och krav på sk borgfred, under kommande ordförandeskap.

På ett målande sätt beskriver han hur moderaterna satt i Stockholm och skrev pressmeddelande, hur Fredrik Reinfeldt sprang omkring som en iller i Riksdagen och försökte få till ett.....ja, just det: ett misstroendevotum!

Bodströms slutsats är klockren - att Fredrik Reinfeldt säger en sak och gör en annan. Att Reinfeldt denna gång överträffat sig själv i att ge hyckleriet ett ansikte.

Thomas Bodströms blogg, läs den

onsdag 6 maj 2009

Självklart kommer s-igen!


Läser artikel i Expressen under rubriken " Mona Sahlin: "Jag är sugen på revansch"och kommentarerna av den. Efter det måste jag bara få kommentera kommentarerna:

Ska den sk verkligheten som många idag, med rätta, beskriver som eländig med dålig a-kassa, varlser, arbetslöshet, etc, bli till något bättre, då måste den regering som idag styr och som orsakat den eländiga verkligheten, bort, dvs bort med Reinfelt och moderaterna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna. Detta kan man göra genom att rösta på (s) och Mona Sahlin -nu i EU-valet och i valen 2010 finns möjlighet att ändra den s k verkligheten till något bättre.
Ge Mona Sahlin och socialdemokraterna en chans!

Flopp - Maud!

Nej, att sälja ut Apoteken är ingen flipp, det är en flopp. Det är ett typiskt beslut av moderatstyrd borgerlig politik av dagens snitt där fokus helt står i lönsamhet , vinstmaximering för marknaden i form av koncerner, grossister, privata vårdgivare etc. Medborgaren, konsumenten, patientens väl och ve är inte längre intressant när privatiseringsvågen sköljer över apotek, skolor, och sjukhus.
Samhällsutvecklingen går åt fel håll! Medborgarens behov, elevens, som konsumentens måste åter sättas främst. Utvecklingen måste helt enkelt vändas innan all välfärd gått förlorad.

Brister i kunskap om meddelarfriheten i Österåker

Utbilda och informera tydligt om vad som gäller angående den yttrandefrihet och den meddelarfrihet som gäller! Det förelsår jag i en motion till kommunfullmäktige i Österåker. Detta då jag förstått att chefer och politiker inte riktigt har klart för sig vad som faktiskt gäller och det går ut över personalens rättigheter.

I regeringsformen regleras yttrandefriheten. Den innebär att varje medborgare gentemot det allmänna ska kunna förmedla information och utrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, i skrift, bild eller på annat sätt. Meddelarfriheten som kompletterar yttrandefriheten innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till massmedier, i syfte att de ska publiceras. Denna rättighet gäller i viss utsträckningen även sekretessbelagda handlingar. Förbud råder att efterforska källa, samt att röja källa.
Meddelarfriheten kompletteras med förbud att efterforska källa, som innebär att arbetsgivaren inte får undersöka de anställdas kontakter med massmedier, samt förbud att röja källa, som innebär att massmedierna inte får avslöja källan om denna vill vara anonym. Även dessa bestämmelser regleras i tryckfrihetsförordningen.

Det är viktigt att Österåkers kommun agerar korrekt inom ramen för de lagar som gäller i Sverige. Österåker skall därtill agera som goda arbetsgivare gentemot personalen. Därför är det viktigt att kunskapen om yttrandefriheten så väl som meddelandefriheten är hög bland kommunens tjänstemän, personal och förtroendevalda, speciellt i ansvarig position.
I takt med sämre ekonomi blåser det allt kallare vindar i organisationen. Det finns indikationer på att personalen känner sig pressad och att chefer inte alltid har klart för sig vad yttrandefriheten och meddelarfriheten innebär. Detta är olyckligt och bör åtgärdas snarast.
Föreslår därför Österåkers kommunfullmäktige besluta:
Att information om yttrandefriheten samt meddelarfriheten läggs ut på kommunens hemsida( Se Eslövs kommun gott exempel)
Att Kommunens chefer, alla nivåer ges utbildning/information om vad yttrandefriheten och meddelarfriheten innebär.
Att Österåkers kommun till sin personal, förtydligare deras rättigheter inom ramen för yttrande friheten som meddelarfriheten.
För socialdemokraterna i Österåker
Ann-Christin Furustrand (s)

Nu dras mjölken till barnen in!

Foto:www.fotoakuten.se
Om inte den borgerliga majoriteten vill finansiera mjölk till barnen kanske kommunen kan söka EU-bidrag så barn och elever får sin mjölk till lunchen. Det har jag lagt en motion om i Österåkers kommunfullmäktige.

Kommunens ekonomi går allt sämre och risken finns för att jakten på kostnader drabbar barnen/eleverna på olika sätt bland annat genom sämre tillgång, eller ingen alls till ett glas mjölk till lunchen. Detta är djupt olyckligt.
Därför måste något göras.
Genom EU kan skolor och förskolor få ett särskilt skolmjölksbidrag som syftar tillatt främja mjölkkonsumtionen bland elever och barn. Detta bidrag är sedan 1 januari 2008 lika stort för alla mjölksorter.
Ytterligare information finns att hämta: http://www.mjolkframjandet.se/

Föreslår kommunfullmäktige i Österåker besluta
Att Österåker söker EUs särskilda skolmjölksbidrag

Rösta klimatsmart rösta S- nu är det bevisat!

Läste precis DN-debatt Naturskyddsföreningens granskning av hur de svenska EU-parlamentarikerna röstat i miljöfrågor. Socialdemokraterna fick glädjande högt betyg medans moderaterna med Hökmark i spetsen , tillsammans med junilistan, ges rena bottenbetyg för att de röstar genomgående till förfång mot miljön. Bra info inför EU-valet för vad är det för vits att rösta på moderater som inte bryr sig om miljön! Nej fram för fler S-röster.

tisdag 5 maj 2009

Apoteket Ankaret i Åkersberga Centrum säljs!

Hela listan över vilka Apotek som regeringen nu tänker sälja ut har publicerats.
klicka här och läs och se om ditt Apotek finns med på listan.
Det Apotek vi har i Åkersberga Centrum finns med på listan till försäljning i en grupp (grupp 3) om 21 Apotek som därmed säljs i en s k portfölj sannolikt till en koncern, ett storföretag. Att någon lokal näringsidkare skulle få köpa har uppenbarligen aldrig varit regeringens tanke.
Nu skall alltså människors sjukdomar och behov av mediciner profiteras på. Detta tycker jag mycket illa om, och är inte den samhällsutveckling som jag önskar se.

Vad tycker du ?
Med vilka argument kommer lokala moderata politiker, centerpartister, kristdemokrater, folkpartister att försvara att Apoteket i Åkersberga centrum nu säljs för att en koncern skall ges möjlighet att tjäna pengar -på oss som tvingas köpa livsavgörande mediciner.

Nu har detta blivit en valfråga. Vid eventuellt maktskifte kommer (s) att stoppa försäljningen !
Bara det ett skäl att rösta (s)

Apotekens säljs ut - dyrare för konsumenten


Jaha ja, läser nu i Dagens DN att regeringen säljer ut Apoteken. Nästan två av tre Apotek säljs. Stora och medelstora köpare ska ta över 466 apotek, föreslår det bolag som har regeringens uppdrag att leda utförsäljningen av apoteken. Jag gillar inte detta . Privatiseringen kommer precis som tidigare privatiseringar lett till ökade konstnader för oss konsumenter, precis som inte läkemedel är dyrt redan som det är idag. Därför uppmanar jag alla att protestera mot moderatledda regeringens utförsäljning - denna gång av Apoteken.

Om det blir maktskifte efter nästa val vill dagens opposition riva upp riksdagens beslut om att slopa apotekens monopol på marknaden. Hur man ska gå tillväga är oklart säger Ylva Johansson (s) i SVT och tillägger - Vi kommer att ge besked i god tid före valet. Syftet med beskedet är att redan nu skicka en tydlig signal till de företag som tänker köpa apotek.
I går enligt SVT, meddelade Farmacevtförbundet att ett företag startas för att hjälpa apotekare att köpa apotek. I dag välkomnade Farmaciförbundet oppositionens löfte att riva upp privatiseringen.

Upp till kamp!
Mer att läsa Aftonbladet

måndag 4 maj 2009

Granska moderaternas privatiseringsiver i Täby och Österåker

Conny Fogelström och Magnus Hedberg skriver i SVD idag om hur hjärtligt trötta de är på att
granskningen av Fredrik och Filippa Reinfeldts politiska gärning i Täby uteblir och att deras ideologiska experimentverkstad har lett till dyra och dåliga lösningar för skattebetalarna med privatiseringen av Tibble gymnasium som nationellt skräckexempel. Detta skolpolitiska och kommunalekonomiska haveri måste få konsekvenser.

Jag kan inte annat än att hålla med dem. Att inte denna granskning görs får konsekvenser även för oss i Österåker, då moderaterna i Österåker tycks tro att det fritt fram bara att gasa på med privatiseringsvägen. Och vem kan klandra dem, för det är tämligen riskfritt, då ingen granskar. Välkomnar att en sådan granskning gjörs även i Österåker ! För det är dags precis som Magnus och Conny skriver att Reinfeldts får stå till svars för det kommunala systemskifte som han är en av huvudarkitekterna bakom. I Österåker går numera alltmer skattemedel direkt ner i fickorna hos privata aktörer, se mina tidigiare inlägg.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...